Microbiologia II Tema 8 Bacteris gramnegatius anaerobis (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Microbiologia II
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 5

Vista previa del texto

-Bacteris gram negatius anaerobics estrictes Sols toleren menys del 0,5% de O2, anaerobis estrictes. Bacteris exigents. (mirar cuadre diapos) Es poden diferenciar per la fermentació de sucres. Sacarolitics si fermenten sucres, asacarolitics si no fermenten sucres. Es mira també el producte final de la fermentació, que son específics de cada gènere, son àcids de cadena curta amb olor desagradable. Es pot mirar si produeixen colònies pigmentades o no. Lo negre del got dels raspalls de dents. Les sals biliars inhibeixen el creixement dels generes de l'intestí.
Aquests bacteris són beneficiosos: impedeixen colonització de patògens i afavoreixen els processos de digestió.
Causen malaltia en l'home quan canvien l'habitat: cirurgia, proves de diagnostic invasives, traumatismes. A la pell no ho ha bacteris anaerobis estrictes (lògic).
Les infeccions solen ser mixtes (polimicrobianes) entre bacteris aerobis i anaerobis estrictes (en aquest ordre). S'ha de anar amb compte a la hora de agafar la mostra i fer el cultiu.
Degut als seus factors de virulència passen a ser els majoritaris i causar infeccions més greus que poden acabar sent mortals (gangrena).
Factors de virulència: adhesió, multiplicació, secreció de factors de virulència (a nivell del sistema immunitari o destrueixen el teixit).
Adhesines: fimbries, càpsula, hemaglutinina, etc.
Enfront fagocitosi: càpsula, productes finals de fermentació, proteases que degraden Ig.
Viure Intracelularment: catalasa i superoxid dismutasa Destrucció de teixits: fosfolipasa C, hemolisines, proteases, colagenases, fibrinolisina En el cas de Bacterioides fragilis: enterotoxina a l'intesti que causen diarrea (Bacteroides fragilis enterotoxigenics) Infeccions a tracte respiratori superior: sinusitis i otitis cròniques.
Infeccions dentals: bacteris de la orofaringe (NO BACTERIOIDES), també poden anar a les vies respiratòries inferiors i produir abscessos en els pulmons i quadres de pneumònies.
Pot travessar la BHE i produir malalties en el sistema nerviós, tindrem abscessos cerebrals.
Bacteris de la microbiota del intestí: infeccions intraabdominals, peritonitis, abscessos intrabdominals i apendicitis. Tromboflebitis sèptica si arriba a la vena porta.
Malaltia inflamatòria pelvica, infecció ascendent. Endometritis, salpingitis Infeccions cutànies i de parts toves (cartilag): per accidents, traumatismes, ferides, mossegada de animal. Ulceres per decúbit i ulceres al peu (de base diabetis). Celulitis.
Bacterièmies: per Bacterioides fragilis, % baix. El seu lipopolisacarid té molt poca activitat endotoxina, bacterièmies lleus.
Soques patògenes de Bacterioides fragilis que causen enterotoxines, contaminació feco-oral. Diarrea aquosa sense sang, resolució espontanea sense antibiòtic. Afecta a nens de menys de 5 anys.
Diabetis pot condicionar a estar més disposat a patir estes infeccions. També els corticoides, tractaments de immunosupressió, tractaments de neoplàsies, etc. Cremades, cosos estranys, traumatisme, accidents. Cirurgia i proves diagnostiques invasives tambe poden predisposar.
Signes que ens fan sospitar: olor desagradable en la ferida, presencia de bombolles de gas, teixit destruït necrosi gangrena, secrecions negres.
Diagnostic: no microcopia perquè no es tenyeixen bé en gram, a més de formes pleomorfiques. Cultiu per aïllar bacteris aerobis i un altre per bacteris anaerobis (amb subs reductores per crear atmosfera sense oxigen). Proves bioquimiques d'indentificacio.
Tractament: antibiòtic i desbridament del teixit necrosat (no semppre es necesari).
Algunes soques que sintetitzen beta-lactamases i son resistens a la penicilina i cefalosporrines (bacterioides totes en tenen). S'utilitza el metronidazol.
Prevenció: mínima cirurgia, diagnostic no invasiu. Pendre de forma profilàctica un antibiòtic abans de la prova o de la cirurgia.
...