25. Incontinència urinària (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica 2
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 26/03/2016
Descargas 14
Subido por

Descripción

4.4. Farmacoterapèutica de la incontinència urinària

Vista previa del texto

♥ La incontinència urinària és coneix com qualsevol pèrdua involuntària d’orina. La seva incidència augmenta amb l’edat i és més freqüent en dones (de 2 a 4 vegades més), sobretot pel factor que implica el part. Normalment està infradiagnosticada.
Tipus d’incontinència: a) b) c) d) Incontinència d’estrès o esforç Incontinència d’urgència Incontinència mixta Bufeta hiperactiva síndrome on hi ha necessitat d’anar a orinar urgentment, amb elevada freqüència (nictúria inclosa). Totes aquestes situacions poden anar acompanyades d’incontinència o no.
♥ La pèrdua d’orina es produeix quan es fa algun esforç. Aquesta activitat produeix una pressió sobre la bufeta urinària i un escapament d’orina. Moltes vegades no va associada a necessitat d’anar al lavabo, però en el moment que realitza aquest petit esforç hi ha pèrdua.
Causa: ♥ Es deu a la pèrdua de la capacitat de l’esfínter uretral d’aguantar aquest esforç ja que amb els anys els mecanismes de contracció del sòl pèlvic es relaxen i l’esfínter ja no aguanta tant. Quan tenim necessitat d’orinar però no podem anar al lavabo, contraiem aquest esfínter de manera voluntària i fem una resistència a aquest estímul. En aquest tipus d’incontinència això es perd. També es deu a debilitat de les estructures de suport de la uretra (sol pèlvic), sobretot en dones ♥ Es deu a contraccions involuntàries del múscul detrusor. Es pot produir en qualsevol moment i està associada a una necessitat imperiosa per anar al lavabo ♥ S’haurien d’intentar instaurar en qualsevol moment abans que un tractament farmacològic 1) Adequar la ingesta de líquids la gent gran no beu gaire aigua, la orina es concentra i irrita la bufeta = ganes de pixar. Tampoc beure moltíssima aigua. Les persones amb nictúria no beure aigua abans d’anar a dormir 2) En dones amb obesitat perdre pes 3) Disminuir el consum de cafeïna redueix les símptomes d’urgència o freqüència 4) Entrenament vesical la persona porta un diari on anota totes les vegades que va al lavabo. S’ha d’anar entrenant la bufeta perquè vagi aguantant més temps. Especialment útil en incontinència d’urgència i mixta.
5) Exercicis dirigits a reforçar la musculatura voluntària periuretral i els músculs del sòl pèlvic exercicis de Kegel.
Sobretot en dones i homes als que se’ls hi ha tret la pròstata ♥ Incontinència d’urgència i bufeta hiperactiva a. Antimuscarínics b. Mirabegró (agonista β3 adrenèrgic) el més nou de tots c. Toxina botulínica ♥ Incontinència urinària d’estrès a. Estrògens perquè la menopausa contribueix al debilitament de les estructures pèlviques b. Duloxetina és un inhibidor de la recaptació de la serotonina i NA, però que independentment actua amb la incontinència urinària 101 Antimuscarínics ♥ Els receptors del múscul detrusor M2 i M3 de la bufeta una vegada activats, es contrau la bufeta i expulsa la orina. Si els bloquem, estarem inhibint la contractibilitat. No és gaire efectiu però pot reduir la simptomatologia de freqüència, nictúria i pixum involuntari 1) Oxibutinina 2) Trospi (amina quaternària) únic que no travessa BHE 3) Tolterodina 4) Solifenacina 5) Fesoterodina Eficàcia  Moderada (millora en el 50% dels pacients) la biodisponibilitat no és gaire alta. Tenen molts efectes adversos i això limita la dosi (no gaire altes i per tant, menys efectives), les persones no solen tolerar el tractament.
 Similar entre tots els fàrmacs d’aquesta família  Millor si es fa en combinació amb entrenament vesical Efectes adversos  Sequedat de boca, estrenyiment i visió borrosa  Travessa BHE i produeix alteracions cognitives sedació, somnolència i alteracions de la memòria  Taquicàrdia Per evitar els efectes adversos...
 Agents amb millor selectivitat M3 Solfenacina, teòricament té una major afinitat per ells. Ni tan sols els fàrmacs que són més selectius no deixen de tenir més efectes adversos.
 S’han mirat altres formes d’administració que no siguin formes de VO d’alliberament immediat pegats transdèrmics i formes d’alliberament retardat  Trospi no travessa BHE i no s’observen efectes SNC Contraindicacions  Obstrucció intestinal o de bufeta empitjorarien la manca de contractibilitat  Atonia intestinal  Miastènia gravis  Glaucoma d’angle tancat poden augmentar la pressió intraocular Mirabegró ♥ És un nou fàrmac que és un agonista dels receptors β3 adrenèrgics.
Mecanisme d’acció En el múscul llis de la bufeta no tan sols hi ha receptors colinèrgics sinó que també adrenèrgics i e n concret β3. El que fa és relaxar la musculatura llisa de la bufeta per incrementar la capacitat d’emmagatzemament d’orina. L’eficàcia és similar als antimuscarínics i tot i que té pocs efectes adversos provoca taquicàrdia i infeccions del tracte urinari. Hi ha poca experiència d’ús amb ell.
Toxina botulínica ♥ El que fa és bloquejar l’efecte de l’Ach a nivell de la unió neuromuscular. Està aprovada com a alternativa en pacients que no responen o no toleren anticolinèrgics.
S’ha d’administrar per injecció intravesical utilitzant un citoscop i es fan diverses injeccions en diferents punts de la bufeta. L’efecte se suposa que pot durar entre 6 o 10 mesos. Si hi ha recaiguda en la simptomatologia es pot tornar a injectar.
Estrògens ♥ Per incontinència urinària d’estrès no té tampoc un tractament gaire efectiu però un d’ells és utilitzar estrògens en dones post-menopàusiques. La falta d’estrògens provoca un deteriorament i debilitat de la uretra.
 Els estrògens incrementen la irrigació dels epitelis d’aquestes zones, faciliten la proliferació de l’epiteli uretral i es veu que poden incrementar el nombre dels receptors alfa adrenèrgics urogenitals (provoquen la contracció de la bufeta).
102 S’han d’administrar per via vaginal i no per via sistèmica (poden arribar a empitjorar la simptomatologia). També poden ser útils en bufeta hiperactiva. Especialment útil si s’associa a uretritis o vaginitis per dèficit d’estrògens.
Duloxetina ♥ És un inhibidor de la recaptació de serotonina i NA. L’augment d’aquests NT incrementa el to de l’esfínter uretral i facilita el seu tancament. Per tant, pot millorar la simptomatologia de la incontinència urinària d’estrès o mixta. Es tolera molt malament i els efectes adversos són molt freqüents: nàusees i vòmits. Marejos, sequedat de boca i insomni 103 ...