Tema 3. Teixit adipós (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Microbiología - 1º curso
Asignatura Histologia Animal
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 15/03/2015
Descargas 39
Subido por

Vista previa del texto

EL TEIXIT ADIPÓS El teixit adipós es pot considerar com un teixit connectiu molt vascularitzat. Les seves cèl·lules característiques, els adipòcits, s'han especialitzat en emmagatzemar greixos.
1. GENERALITATS Aquest teixit connectiu està especialitzat en controlar l'homeòstasi energètica: - Emmagatzemar energia com triacilglicèrids.
- Secreció de substàncies paracrines i endocrines (regulen magatzem d’energia).
Tipus   Teixit adipós unilocular (blanc): els adipòcits contenen una gota de lípid.
Teixit adipós multilocular (marró): els adipòcits contenen diverses gotes de lípid. Tenen mitocondris i més citoplasma que l’anterior.
2. TEIXIT ADIPÓS UNILOCULAR (greix blanc) Les funcions principals d’aquest tipus de teixit adipós són: - Emmagatzemar energia; - Aïllament tèrmic; - Amortidor d'òrgans vitals; - Secreció d'hormones.
Es localitza formant la hipodermis (greix subcutani) al abdomen, la regió glútia, l’aixella i la cuixa. També es pot trobar en regions internes complit funció estructural.
2.1. L’ADIPÒCIT UNILOCULAR Els adipòcits de troben formant grups en zones altament irrigades i amb fibres nervioses amielíniques  les hormones regulen l'alliberament dels greixos que contenen els adipòcits.
El adipòcit unilocular és una cèl·lula gran (<100um de diàmetre) amb una única inclusió lipídica que ocupa gairebé tot el volum, cosa que provoca: - El nucli estigui aplanat i apartat a la perifèria; - No hi ha gairebé orgànuls; - El citoplasma es presenta com un estret al voltant de la inclusió.
La gota de lípid està coberta per una estructura formada per filaments de vimentina (5nm).
L’adipòcit es troba embolicat per una làmina basal (semblant a les cèl·lules epitelials) rica en fibres de reticulina, les quals s'ocupen de que la cèl·lula conservi la forma.
2.1.1. Emmagatzematge i alliberament de greixos Quan hi ha noradrenalina i adrenalina s'allibera una lipasa sensible a hormones. Aquestes lipases passen els triacilglicèrids a àcids grassos i glicerol, els quals passen al torrent sanguini.
Per emmagatzemar lípids, l'adipòcit allibera una lipasa de lipoproteïnes al torrent sanguini.
S'alliberen els àcids grassos de les lipoproteïnes i aquests es barrejaran amb el glicerol, donant lloc a triacilglicèrids.
1 2.1.2. Síntesi d'hormones, factors de creixement i citocines Hormones:  Leptina: genera factor de la sacietat  controla la ingesta d’aliments (al hipotàlem quan hi ha sacietat) i informa sobre l'estat energètic del teixit adipós.
 Hormones esteroides: testosterona i estrògens.
Factors de creixement: TNF-α, TGF-β, IGF-I 3. TEIXIT ADIPÓS MULTILOCULAR (greix marró) El teixit adipós multilocular predomina durant l'estat de fetus - nounat, després es transforma en greix blanc. En l'adult, tot i així, el podem trobar en glàndules suprarenals, en l'aorta i al coll.
En els animals que hivernen és present.
Els adipòcits multiloculars s'organitzen formant lòbuls. El conjunt d’aquests es troba envoltat per una xarxa de fibres de col·làgena i capil·lars, de forma que estant més irrigat que el teixit adipós unilocular. També trobem nervis.
3.1. L’ADIPÒCIT MULTILOCULAR El adipòcits multilocular són més petits que els adipòcits unilocular i presenten diverses inclusions de lípid (repartides), com a conseqüència: - Hi ha present més citoplasma; - El nucli (aplanat) és una mica més central; - Hi ha més mitocòndries (generen calor  en no generar ATP, el gradient d'H+ s'usa per generar calor).
2 ...