Ejercicios (2014)

Ejercicio Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ingeniería Electrónica de Telecomunicación - 1º curso
Asignatura Fonaments d'ones fluids i termodinàmica
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 04/02/2015
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

Exercicis de mecànica 1 Els problemes amb * són opcionals curs 2013-2014 Cinemàtica.
1. * Quant triga un atleta a fer N voltes a un estadi circular, sabent que viatja a una velocitat mitjana v, si el perímetre de l’estadi és P? 2. * En una pista de carreres circular de radi R, un pilot triga un temps Quines són la velocitat escalar vm i vectorial ~vm mitjanes? t a fer una volta completa.
3. * Una pilota es llança a l’aire des d’una alçada y0 amb una velocitat inicial v0 . Quina és l’alçada màxima assolida per la pilota des del terra? Quant temps triga en arribar a terra? 4. * El diagrama representa la posició d’un cos que es mou en línia recta. Quina és la velocitat mitjana vm de l’objecte durant els primers 5 s? 5. * Una mosca es mou amb les lleis x(t) = 2t + 1, y(t) = 2t3 + t2 . Quina és la velocitat mitjana entre t = 1 i t = 2? Dibuixar els vectors ~s(1), ~s(2), i ~s = ~s(2) ~s(1).
6. * Un cotxe es mou amb una velocitat inicial v0 = 16 m/s i frena amb una acceleració constant a = 4 m/s2 . Quina és la distància recorreguda des de que el cotxe comença a frenar? Quant temps t˜ triga en aturar–se? 7. Una pilota plena d’heli s’eleva cap al cel amb direcció vertical amb una velocitat constant vb = 1 m/s i un nen intenta de colpejarla amb una pedra. Per t = 0 s l’alçada de la pilota és 0, el nen es troba a una distància d = 10 m de la pilota i la la pedra és llançada amb un angle inicial ✓ de 45 graus. Quina ha de ser la velocitat inicial v0 de la pedra perquè pugui colpejar la pilota? En aquest cas, quin és el temps de l’impacte? (considerar l’acceleració de la gravetat igual a 10 m/s2 ) 8. Un velódromo, con una longitud total L = 400 m, tiene el perfil mostrado en la figura. Las secciones rectas tienen una longitud l = 120 m, mientras que las secciones curvadas son semicirculares y tienen radios R iguales. Un ciclista viaja por un kilómetro con velocidad constante, en un tiempo t = 1 min 11 sec.
l R Calcular (a) la aceleración centrípeta aC a la que está sujeto el ciclista en las curvas; (b) la velocidad angular con la que el ciclista pasa a través de las curvas.
9. Un disc gira amb una freqüència de 20 Hz.
(a) Quina és la velocitat tangencial vT1 d’un punt a una distància d1 = 40 cm? (b) Quina és la seva velocitat angular !1 ? (c) Si considerem una distància d2 el doble de la distància d1 , com canvien la velocitat tangencial i la velocitat angular? (d) Quina és l’acceleració centrípeta dels dos punts? ...