apunts generals veu PARCIAL 2 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Logopedia - 2º curso
Asignatura Alteracions de la Veu: Valoració i Intervenció
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 15/06/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

apunts generals amb aportacions de la profe

Vista previa del texto

Introduccio a la intervencio logopedica en veu Les hipòtesis relacionades amb un problema vocal es basen en: 1. Els coneixements teòrics 2. Les observacions que s’han fet de l’usuari concret Procediment per testar les hipòtesis: 1. Donar consignes específiques a l’usuari 2. Observar els resultats d’aquestes consignes (el logopeda fa observacions empíriques basades en comportaments que poden ser avaluats).
3. Preguntar a l’usuari quines diferències sent gràcies a l’activitat.
Si els resultats donen supor a la hipòtesis aquesta pot ser acceptada i es pot continuar procedint. Si els resultats no donen suport a la hipòtesi cal modificarla o rebutjar-la en favor d’una altra.
Esquema: Hi ha un comportament, es fa un experiment i es prova, si surt bé es continua i si no, es canvia.
Tots els matisos i la complexitat del que succeeix en teràpia de la veu NO poden ser mai totalment classificables o mesurables.
Hi ha dos tipus d’eines - Directes: a millorar la producció d’aquella veu o Modificar el comportament fonatori o Modificar la funció respiratòria o Musculo-esquelètica: modificar el to muscular, exercicis posturals, relaxació,...
o Somato-sensorials: propiocepció i vista (mirall, foto, vídeo,...) combinable amb qualsevol dels anteriors ítems o Percepció auditiva pròpia - Indirectes: relació personal amb el pacient o Instrucció sobre com funciona la veu, quines són les conductes que l’afavoreixen, higiene vocal, riscos de mals hàbits, teoria sobre el funcionament vocal, etc. Informació que transmeto com a professional a l’usuari.
emocional, o Acompanyament “psicològica”.
Tasques logopèdiques Eines combinades amb una estructura: - Exploració: provar coses diferents (eina de funció vocal i propiopercepció per anar provant) - Estructura jeràrquica de més senzilla a més complicada - Imitació del professional - Mantenir una conversa de com se sent i com porta el problema - Ensenyar funciona - Altres...
teòricament com percepció “terapèutica” i Estructures per a la intervenció Extrínseques - Aplicades pel logopeda Extrínseques / intrínseques - Aplicades per logopeda i usuari Intrínseques - Aplicades per l’usuari Exemples Taula d’exemples de tasques terapèutiques classificades segons la TAXONOMIA de la teràpia vocal de Van Stan et al. (2015) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fd5cocik7pLhK8KYZYF144JxCaQ_7 HvqJOxPBRFcJ_A/edit#gid=0 ...

Tags: