TEMA 6.1 Teledetecció II i III (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Analisis i cartografia vegetal
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 01/04/2015
Descargas 20
Subido por

Descripción

Apuntes realizados con las anotaciones del docente y el material visto en clase.

Vista previa del texto

ANÀLISI I CARTOGRAFIA VEGETAL Tania Mesa González 2º CURS BIOLOGIA UAB TEMA 6.1: TELEDETECCIÓ II i III PROCESSAMENT D’IMATGES SATEL·LITALS  Passos: 1. Captura de dades (antena, adquisició, servidor de mapes) 2. Correccions radiomètriques i geomètriques 3. Transformacions (contrast) 4. Objectiu: - Classificació (generació de mapes categòrics) - Quantificació (obtenció de variables físiques) - Exploració visual 5. Sortida (Intranet, Internet) TIPUS DE CORRECCIÓ  Les imatges satèl·lit poden patir distorsions que s’han de corregir.
Correcció geomètrica:  És molt important per a que les imatges satèl·lit puguin tenir unes coordenades correctes,  La correcció es dona a partir d’uns punts de control GCP - Polinomi de primer grau (mínim 3 GCP) - Columna= a0+a1X+a2Y - Fila=b0+b1X+b2Y  Error planimètric = error de posicionament  Causes de les distorsions: 1. Internes  geometria del sensor (distorsió lent, canvi velocitat del mirall en l’escanneig, etc.) 2. Externes  canvi altitud, velocitat o orientació de la plataforma; velocitat de rotació de la Terra; corbatura de la Terra; relleu Correcció radiomètrica  Modifiquem els DN (Digital numbers) originals per tal d’eliminar els factors que els han distorsionat.
 Obtenim reflectivitats (R) que és una mesura física estàndard comparable en el temps i amb les dades d’altres sensors.
 Factors:  Calibració del sensor  Estat de l’atmosfera  Ombres topogràfiques  Hora del dia i moment de l’any  R= flux E reflectit / flux E incident  R= (p(Ls-Lu)/t2)*d2/E0t1ms+pLd - Ls =Radiància rebuda per sensor (W/m2*sr) - Lu= Radiància de l’atmosfera cap a dalt - t2 = coef. transmissió atmosfèrica - d2 = distància Terra-Sol - E0 = Radiació solar exoatmosfèrica - t1 = coef. transmissió atmosfèrica - ms = angle d’incidència dels raigs solars - Ld = Radiància de l’atmosfera cap a baix CLASSIFICACIÓ  Classificació  Obtenció de cartografia temàtica a partir del processament digital de les bandes originals d’una imatge.
 Fases: 1.
Fase de detecció d’un patró (àrees d’entrenament)  delimitar zones que sabem segur que es una cosa 2. Fase d’assignació  Mètode de mínima estància 3. Fase de validació (matriu de confusió)  A traves d’una matriu de confusió. Agafes mostreig al camp i compares les dades del terreny amb les del mapa: 4. Producció de cartografia temàtica  Classificació d’àrees d’entrenament:  Classificació fase d’assignació: VALORACIÓ DE MAPES:  PP%  liabilitat del productor  PC %  liabilitat deñ comprador  1-PP  error omissió  1-PC  error comissió ÍNDEXS  Derivació d’informació quantitativa - S’obtenen combinant de diferents canals/bandes d'una imatge de satèl·lit mitjançant eines SIG.
- Sovint usats en monitoratge  canvi climàtic, desforestació, detecció d’incendis, ecofisiologia (LAI, contingut hídric, flux CO2, productivitat primària, evapotranspiració).
 Tipus d’índexs: 1. Índexs de vegetació a) NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)  NDVI=(NIR-R)/(NIR+R)  R  vermell  NIR  infraroig proper b) EVI (Enhanced Vegetation Index) c) PRI (Photosynthetic Reflectance Index) 2. Índexs de cobertes a) NDSI (Normalized Difference Snow Index)  NDSI = (G-MIR)/(G+MIR) 3. Índexs Temperatura dels objectes a) TST (Temperatura Superfície Terrestre): canal tèrmic PROCESSAMENT DE FOTOGRAFIES AÈRIES  Aquest procediment és el que es dóna quan el sensor aerotransportat és una càmera fotogràfica digital (casos més actuals). Antigament, però, s’usaven càmeres analògiques.
 També es poden aerotransportar sensors òptics passius o actius similars als que s’usen en teledetecció satel·lital.
 Passos: 1. Captura de dades (adquisició, servidor de mapes) 2.
Correccions geomètriques (procès d’ortorectificació) 3. Transformacions de visualització (contrast, saturació de colors) 4. Segons l’objectiu: a) Classificació (generació de mapes categòrics) b) Quantificació (altituds) c) Exploració visual 5. Sortida (Intranet, Internet)  Mètode de captura: - Antigament amb les càmeres analògiques es feia mitjançant carrets que s’havien de revelar.
Les imatges podien ser en blan i negre o de color i un cop extretes s’introduïen mitjançant un escàner en un sistema de dades.
- Actualment amb la fotografia digital les imatges van directament al sistema de dades per a poder ser treballades en una estació de treball digital.
  Procés d’ortorectificació - Passem de la projecció cònica de la càmera a una projecció ortogonal.
- Es projecta sobre un pla i es redueixen els efectes de perspectiva i del relleu.
Fotointerpretació: - Més endavant un cop es realitzen les imatges se li dona diferents textures als diferents objectes que trobem en la imatges per a poder-les analitzar i interpretar.
- La forma de llegir la imatge dons s’ha de fer segons la llegenda que se li ha donat a les diferents textures de la imatge.
- Parells estereoscòpics de fotografies sense ortorectificar  Extracció d’informació en forma de mapa, quantitativa o qualitativa dels objectes (mida, forma, color, textura, patró, funcionalitat, context espacial) usant el coneixement expert.
...