Sessió Montserrat Matas (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Ciències Forenses
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

Ciències forenses Sessió Professional 7: Montse Matas Abreviatures INT: Institut Nacional de Toxicologia CNP: Cos Nacional de Policia IMELEC: Institut de Medicina Legal de Catalunya CME: Cos de Mossos d’Esquadra ENAC: Entidad Nacional de Acreditación (Per garantir resultats fiables i de qualitat) CODIS: programa informàtic que conté bancs de dades locals, estatals i nacionals de perfils d’ADN de persones condemnades, de proves del lloc dels fets i de persones desaparegudes.
Va sorgir als Estats Units arran del problema de la reincidència dels agressors sexuals i amb l’objectiu d’evitar-ho. Aquest programa permet contrastar dades genètiques de perfils de diferents estats i delictes.
Ressenya genètica: Consisteix en introduir les dades genètiques d’una persona al programa CODIS per després poder creuar-les amb les d’un altre individu.
Abans no calia llegir els drets al subjecte ni tenir el seu consentiment. En canvi, ara el TSC i el TC consideren que hi ha moltes irregularitats i per tant, la ressenya s’ha de fer amb el consentiment de l’individu, amb l’assessorament del seu advocat i amb el coneixement dels drets.
Tipus de mostres  Mostres indubitades: són les que es prenen directament de la persona coneguda (víctima, sospitós, persones involucrades en filiacions, etc.), o també les conegudes com a proves en vida o efectes personals.
Exemple: als detinguts se’ls extrau epiteli de la cara interna de la galta.
 Mostres dubitades: són les que es prenen en el lloc dels fets, altres indrets, de possibles restes humanes, etc., i de les quals es desconeix a qui pertanyen.
 Mostres atribuïdes: en casos humanitaris, com les persones desaparegudes, es demanen objectes personals i mostres de la família per poder identificar.
Cal documentar bé tot el procediment de la recepció de mostres.
Com prendre mostres d’ADN d’un mort?  Cadàver fresc: extracció de mostres de sang de la cavitat cardíaca, que posteriorment es fan gotes per evitar que la sang es faci malbé.
 Cadàver calcinat o en males condicions: a partir de la musculatura.
Influència de les donacions en l’ADN  Sang: En un mes encara es poden trobar traces del donant de sang. A partir d’aquí, les cèl·lules del donant es van degradant.
 Medul·la: En les donacions de medul·la òssia, pot haver barreja perquè es donen cèl·lules generadores de cèl·lules.
1 Ciències forenses Proves de detecció Un positiu és sempre un positiu. En canvi, un negatiu pot ser positiu.
No poden analitzar mostres informatives, està prohibit per llei.
La informació essencial que identifica a una persona es troba en l’ADN repetitiu i no codificant.
Sessió Professional 7: Eduard Godàs Qui? Els informàtics forenses no són investigadors, són tècnics. No donen opinions, demostren fets.
Policies: han entrat per la via policial: Acadèmia Facultatius: gent que directament ha entrat per la seva titulació Què? Objectiu: Anàlisi d’aparells informàtics, electrònics, etc. amb l’objectiu d’extreure informació.
Demostrar un fet, ampliar-lo o per intel·ligència.
Com? El pas essencial és presentar l’informe al jutge Còpia de l’evidència  no treballen sobre l’original per evitar alterar-lo.
A nivell mundial no hi ha una organització que reguli la informàtica forense. A nivell nacional sí: AENOR 2 ...