T.18 - Toxicologia clínica (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Toxicologia
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Toxicologia TEMA 18. TOXICOLOGIA CLÍNICA Identificar i tractar persones intoxicades.
La heroïna no provoca canvis estructurals al cervell, per tant si una persona intoxicada entra en coma quan es desperti no tindrà seqüeles cerebrals.
El xoc hipoglucèmic en un diabètic si que pot produir seqüeles irreversibles.
Tothom té monòxid de carboni a la sang, però les persones fumadores poden tenir 5 vegades més que les persones que no fumen.
Pot ser que una persona estigui en un coma però no que estigui immòbil però que per exemple no parli. Això passa per exemple, amb intoxicacions per medicaments antidepressius inhibidors de la monoaminooxidasa.
En les intoxicacions també poden aparèixer tremolors com a conseqüència d’una intoxicació crònica per liti que té com a òrgan diana el SNC.
Consum de drogues d’abús: poden produir agitació com el GHB líquid o en casos d’abstinència de la droga.
Persona nerviosa que consumeix derivats amfetamínics.
Coma d’origen tòxic per barreja de medicaments, ventilació assistida, monitorització, sondes de nutrició. Es un estat transitori que es el que el malalt tardarà a eliminar el que ha pres. Es poden recuperar totalment.
Si una persona pren 50 pastilles de paracetamol pot arribar a morir-se.
Tractament de les intoxicacions agudes - Suport general: ventilació, oxigenació, expansió volèmia, ...
- Disminució absorció: buidat gàstric (emesis i rentat gàstric) i carbó activat - Augment de l’eliminació: diüresi forçada, depuració extrarrenal (HD, HP, PF; ET..) - Antídots Perquè un intoxicat pot precisar mesures simptomàtiques o de suport general? - Si ha inhalat clor pot fer un broncoespasme o un EAP (edema agut de pulmó). El tractament es amb oxigen i broncodilatadors. Si no s’arregla el problema pot ser que s’hagi de ventilar, intubar, respiració mecànica i això arregla el problema sense antídots.
- Si s’ha ruixat amb àcid fluorhídric pot fer una hipocalcèmia i/o hipomagnesèmia. El fluor es un quelant del calci i del magnesi. Es fa una parada cardíaca. Això es soluciona donant calci i magnesi.
Es dóna suport a la homeòstasi que s’havia desequilibrat.
- Si ha ingerit un beta-bloquejant pot fer bradicàrdia i hipotensió arterial. Per tractar això es recepta atropina per combatre la bradicàrdia el pacient i posem sèrum per millorar la volèmia del pacient.
El suport general es compensar les alteracions del pacient.
199 Toxicologia Disminució de l’absorció cutània Els tòxics que entren per absorció cutània són liposolubles. Es neteja la pell amb aigua i sabó. La pell absorbeix bé però a poc a poc i per tant tenim temps d’actuar per evitar l’absorció.
Disminució de l’absorció respiratòria Intoxicació amb els escalfadors de gas. El gas com el monòxid de carboni s’absorbeix molt ràpid per la via respiratòria. Es distribueix per tot arreu i va a parar al cervell sobretot.
La concentració de monòxid de carboni desapareix ràpidament dels alvèols si es respira al carrer.
Descontaminació digestiva Rentat gàstric: nas o boca segons la mida de la sonda.
Carbó activat Es fan menys rentats gàstrics i s’utilitza això per frenar l’absorció del tòxic. Es d’origen vegetal, es fusta carbonitzada i polvoritzada. El pols que hi ha als pots, es fa que el begui el pacient. El carbó el que fa es adherir i imantar a la seva superfície el producte tòxic. El carbó no s’absorbeix és un producte atòxic i s’elimina per via rectal.
Alguns pacients poden ser intolerants i poden vomitar. Si el pacient està conscient no passa res però si està en coma pot passar el vòmit a l’aparell respiratori.
Catàrtics A vegades es donen catàrtics que produeixen diarrees. Això es fa per accelerar el trànsit de substàncies tòxiques pel tub digestiu, que no doni temps de que les substàncies s’absorbeixin al tub digestiu. Això es fa amb medicaments d’absorció retardada, que no s’absorbeixen a l’estómac sinó a l’intestí prim.
Objectiu de la DR/DER en una IA Podem eliminar un tòxic ja absorbit? SI, a través del ronyó depuració natural o forçant la diüresi o amb maquines.
Antídot És un fàrmac que impedeix, contrarresta o inverteix de forma parcial o total, l’acció d’un tòxic. Hi ha molts tòxics que no tenen antídots.
Els quelants Demanar aquest tros Antídots competitius Receptor opiaci mu 2. La naloxona estableix una competència amb la heroïna o codeïna o fentanil o metadona per ocupar el receptor. La naloxona desplaça a la droga del receptor fa que el pacient que està en coma es desperti.
200 ...