Lliçó 11: Mercat de treball (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Economia espanyola
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 04/01/2015
Descargas 56
Subido por

Vista previa del texto

ECONOMIA ESPANYOLA Lliçó 11: Mercat de treball ECONOMIA ESPANYOLA Lliçó 11: Mercat de treball Per entendre el mercat del treball espanyol desglossem el tema en varis punts: 1.- Ubicació dels efectes de la crisi 2007-2013 En aquest apartat el que es vol es estudiar les conseqüències que ha tingut la crisi en la magnitud del mercat de treball, i per tant en la ocupació i en l’atur.
Per arribar als efectes de la crisi en els anys entre el 2007 i el 2013 mirem la situació del treball a Espanya en les prèvies crisis de l’economia espanyola.
Observem la taula de la ocupació Milions 1973-85 1991-94 2007-2013 Inici crisi 13 13 20 Final Crisi 11 12 17 Recuperació 13 (1991) 13 (1997) ??? Canvi -15% -9% -18% Taxa atur 22% 24% 27% La primera crisi va ser la crisi del petroli que va durar molt de temps (uns 12 anys), i la segona crisi va ser la crisi del Sistema Monetari Europeu, que no va durar tant com la primera, però va transcórrer en uns 6 anys aproximadament. I la última crisi és la crisi actual que està patint Espanya encara avui. La recuperació dels llocs de treball perduts en aquesta última crisi és incerta ja que no se sap segur si es recuperarà i com, o no.
Aquestes taxes d’atur que ha anat experimentant l’economia espanyola no s’havien vist mai, cap país havia tingut aquestes magnituds de desocupació en les crisis. Això reflecteix que l’economia espanyola és molt fràgil a l’hora d’afrontar les crisis.
2.- Característiques destrucció dels llocs de treball 2007-2013 Ens interessa saber si la destrucció dels llocs de treball en aquesta crisi ha afectat més als llocs de treball dins de un mateix sector (immobiliari), ha afectat a uns nivells determinats de qualificació laboral, o ha afectat al conjunt del mercat de treball sense més complicacions.
El mercat de treball espanyol té una peculiaritat que és molt sensible a les crisis.
La taxa d’atur ens mesura la destrucció de llocs de treball que hi ha hagut en un període determinat i més els nous actius que s’incorporen de nou al mercat de treball. La taxa d’atur a l’inici de la crisi va ser de 8%, amb 1,8 milions d’aturats. Mentre que la destrucció de llocs de treball al 2013 va ser de 3.7 milions de persones, a aquest nombre li hem de sumar l’augment de la població activa disposada a entrar al mercat laboral que va ser de 0.5 milions. Però es veu una petita millora en el tercer trimestre del 2014 on l’atur s’ha reduït en mig milió de persones (500.000 persones). Aquesta reducció de l’atur és deguda a la incorporació al mercat de treball nova gent, i a la sortida del mercat de treball gent que s’ha jubilat.
Per analitzar com ha afectat la crisi al mercat de treball des del punt de vista sectorial mirem el següent quadre: Sector Construcció Indústria Serveis Canvi % 2007-2013 -70% -33% -6% Canvi absolut 2007-2013 -1,7M -1.3M -0.7/-0.8 M Amb aquesta taula podem veure el canvi que ha hagut en la ocupació classificat en diferents sectors. Els excessos en construcció dels inicis del segle XXI han provocat un efecte d’arrossegament (efecte contagi) quan ha esclatat la crisi. La construcció ha arrossegat la demanda interna, la indústria però no la demanda de serveis ja que és un sector bastant allunyat de la construcció.
Dins de l’estructura d’edat els que més s’han acomiadat han sigut les persones de entre 16 i 35 anys. La majoria de contractacions temporals i per tant més “barats” d’acomiadar. D’aquest grup s’han perdut aproximadament uns 3.8 milions de treballadors.
Des del punt de vista del nivell educatiu, els que més s’han acomiadat han sigut els de la qualificació baixa (un 35% dels acomiadats) i els de la qualificació superior (10%).
Això reflecteix que com més alt és el nivell educatiu menys risc d’acomiadament hi ha.
I per últim molts acomiadaments s’han dut a terme sense cap criteri en concret, ja que era necessari acomiadar degut la situació de crisi.
3.- Característiques de l’augment de l’atur L’atur en el transcurs de la crisi ha anat augmentat i això ha creat moltes dificultats de col·locació. La taxa d’atur del 2007 al 2013 ha crescut un 100% a Espanya.
4.- Perspectives 2014-2023 El creixement de l’ocupació en els propers anys serà molt modest i amb poca acceleració. Es necessita un llarg període per poder recuperar la destrucció dels llocs de treball i poder incorporar al mercat de treball aquella nova gent que ha passat a ser activa. Això no vol dit que la taxa d’atur també tindrà un canvi modest, la taxa d’atur baixarà més ràpidament perquè la població disminueix.
...