Tema 2 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes, tècniques, fonts i organització del treball periodístic
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 20/10/2014
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

Fonts Clàudia Ramos TEMA 2: Aspectes bàsics per treballar amb fonts personals Realitat, periodisme i fonts Desconeixem la major part de la realitat. El periodisme intenta que la realitat oculta surti a la llum. Realitat àmplia i complexa.
Tipus de periodisme: - De declaracions: domina la realitat actual. No és periodisme, és un frau. No és informació. És un exercici de publicitat o de relacions públiques. Parla d’allò obvi. Poca qualitat. Una única font (RRPP) - De font interessada: depèn de la font tindrem coses més o menys interessants. Tampoc és un bon periodisme. Qualitat escassa o acceptable (depèn de la font). Una o dues fonts (escasses). Periodisme molt pobre ___ barrera de l’aigua - De precisió i de dades: de molta més qualitat. Ajuden, a qui consumeixen les seves informacions, a comprendre molt millor la realitat que el poder ens vol ocultar. Qualitat bona o molt bona. Ús adequat de fonts (fonts documentals) - De filtració: temes menys comuns a la realitat. Només obtindrà filtracions un periodista que desprengui confiança, que hagi fet mèrits professionals i personals. Qualitat bona o molt bona. Ús adequat de fonts (fonts documentals) - D’investigació: el límit al que podem arribar. La màxima profunditat exercint el periodisme. Periodisme ben fet, de qualitat. Qualitat excel·lent. Moltes fonts, tant personals com documentals - Realitat molt opaca i/o protegida per Llei (secrets d’Estat o equivalents). Accés periodístic probable només per desclassificació, prescripció, investigació judicial o filtració.
- Realitat impenetrable (secrets personals sense testimoni) “Solo es noticia aquello que alguien quiere ocultar; lo demás es publicidad” Alfred C.W.
“Uno de los tres pilares maestros es la certidumbre de que la investigación no es una especialidad del oficio sino que todo el periodismo debe ser investigado por definición” Gabriel García Márquez “Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa; el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar.” Horacio Verbitsky No pot fer-se periodisme sense “fonts” Depenem i vivim de les fonts. Una font é tota persona que de manera voluntària i activa facilita algun tipus d’informació. Una font documental és tot el suport i/o dipòsit d’informació de qualsevol tipus que sigui accessible i consultable.
1 Fonts Clàudia Ramos Classificació de les fonts 1. Fonts documentals (document = suport font) 2. Fonts personals.. que poden sistematitzar-se en funció de: a. La seva temporalitat: assídues i ocasionals b. Contingut informatiu: puntuals i generals c. Estructura de la comunicació: públiques, privades i confidencials d. Ètica: voluntàries i involuntàries Balanç entre fonts personals i fonts documentals. Les primeres ens condueixen a les segones.
Sempre han de tenir més pes les documentals que les personals.
Les fonts: recerca, planificació i abordatge Sempre partim d’un objectiu de treball, busquem fonts per alguna cosa en concret.
- Fonts implicades (persones que coneixen el fet, han participat, l’han vist, tenen algun tipus d’implicació física, jurídica, persona..) - Fonts alienes (ni fu ni fuà) I també: - Fonts desfavorables - Fonts tècniques o consultives - Les fonts neurals no existeixen - Fonts favorables S’ha de fer un llistat amb fonts personals i fonts documentals S’ha de fer un anàlisi de característiques informatives i personals Gradació temporal es basa en que, per moltes fonts que tinguem, no és sensat anar per ordre.
És millor començar per les fonts desfavorables Aquests tres punts es permeten elaborar una estratègia de contacte informatiu Valoració de la credibilitat: informació i fonts. No hi ha conducta sense intencionalitat Anàlisi del context personal, social i temporal Aquests dos punts es permeten elaborar una estratègia de qualitat informativa Cost de la informació: Valor econòmic, valor instrumental, valor afegit Això ens permet elaborar una estratègia de política de treball 2 Fonts Clàudia Ramos Les 3 estratègies ens porten a un anàlisi de possibilitats  base de dades específica (amb informacions ja contrastades i altres pendents de verificar) Fonts personals - Font oficial - Font oficiosa o o Informant  Relació ocasional  Informació puntual  Comunicació unidireccional  Contracte d’enllaç  Credibilitat a confirmar Confident  Relació habitual  Informació àmplia  Comunicació bidireccional  Contacte terminal  Credibilitat molt alta Buscant les idees o fonts: “el racisme associatiu” PART CONCEPTUALITZACIÓ: Què és una font? No existeix periodisme sense fonts. Tot allò que proporciona continguts, dades o arguments als periodistes per a que aquests puguin incloure als seus textos tot o part del material. Totes les fonts tenen un interès Per tant..
1. Sense fonts no hi ha periodisme, només propaganda 2.
S’ha de saber escollir les fonts 3. Les fonts han de tenir qualitat Davant d’un fet periodístic..
1. Exigència de documentació prèvia 2. Seleccionar fonts 3. Establir un enfocament (no un dogma) 3 Fonts Clàudia Ramos 4. Contrastar versions 5. Productivitat i rigor Atributs: 1. Credibilitat 2. Autoritat 3. Accessibilitat 4. Disponibilitat 5. Productivitat (Rendibilitat) Errors en la utilització de fonts: 1. NO citar-les 2. Recórrer a una única font d’informació 3. NO tenir una classificació de les teves fonts 4. La XARXA com a font principal Riscos: 1. Empobrir el text periodístic 2. Biaix informatiu, intoxicació escassa professionalitat 3. Anonimat i saturació de la xarxa amplifica la possibilitat d’error Ús de les fonts en el periodisme actual: Condicionants bàsics: 1. Acceleració de les rutines (productivitat) 2. Precarietat dels medis 3. Precarietat laboral Afecta a la qualitat dels textos periodístics, així com a la pròpia transparència de la informació.
4 ...