2. Examen test 2 (2015)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Toxicologia
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 15/04/2016
Descargas 27
Subido por

Vista previa del texto

Examen toxicologia Polineuropatia perifèrica Angiosarcoma hepàtic Inhibeix la síntesi del grup hemo Atelèctasi Neumoconiosis Mesotelioma pleural Porfíria cutània tardana Fibrosi pulmonar Ribets de Burton Forma adducte amb el DNA, inhibeix p53, activa K-ras Principal causa de teratogènia Hiperplàsia gingival Sialorrea, hiperperistaltisme, miosi Necrosi hepàtica Càncer hepàtic Glomerulonefritis immunològica Necrosi renal Obstrucció renal Isquèmia renal Mielinopatia Axonopatia Anèmia aplàsica, pancitopènia Agranulocitosi Favisme Rabdomiòlisi Causticacions Teratogènia Atròfia de Timus Xarop d’Ipecacuana Terres de Fuller Fab antidigoxina Diüresi forçada àcida Diüresi forçada bàsica Diüresi forçada neutra Hemodiàlisi Hemoperfusió 4-MP (4-metilpirazol) Silibiina BAL RNA polimerasa II Citocrom oxidasa Ferroquelatasa Acetilcolinesterasa PiruvatDH UPG-descarboxilasa Hemosintetasa COX Bloqueig de proteïnes amb Cys Bloqueig ATPasa Na+/K+ i ↑Ca2+ citosòlic 5’-PN Salmonella His (-) Intoxicació per hexà Clorur de vinil Plom Broncoespasme per aspiració de dissolvents (bloqueig pulmonar) Intoxicació per inhalació de pols inorgànics, no és tumoral Intoxicació per asbests Intoxicació per Hexaclorobenzè Intoxicació per Paraquat (VO) o bé sílice per via Inhalatòria Intoxicació per Pb Benzopirè No se sap, desconeguda Intoxicació per Fenitoïna (antiepilèptics) Síndrome colinèrgic provocat per Organofosforats Intoxicació per diss halogenats, paracetamol, amanitina, etanol Intoxicació per clorur de vinil, aflatoxines i anticonceptius Intoxicació per penicil·lamina, Or, Hg, dissolvents Intoxicació per aminoglicòsids, AINE’s, cefalosporines Intoxicació per Etilenglicol (per formació d’oxalat) Intoxicació per ciclosporina La provoca el saturnisme (intoxicació crònica per plom) Polineuropatia del calçat (intoxicació per hexà) Intoxicació per benzè Provocada per Clozapina Malaltia que es produeix en persones amb dèficit de Glu-6P-DH Es produeix per precipitació de proteïnes al glomèrul (convulsions) Es donen per intoxicació per lleixiu o salfumant Malformacions al fetus (Talidomida la més famosa) Intoxicació per Dioxina Emètic, s’usa sobretot per intoxicacions per salicilats Antídot del Paraquat Antídot de la Digoxina (fer un test previ per veure incompatibilitat) Acidificar la orina per ↑excreció de fàrmacs bàsics Basificar la orina per ↑excreció de fàrmacs àcids (barbitúrics) Útil en intoxicació per amatoxina Per intoxicacions degudes a: etilenglicol, liti, etanol Per intoxicacions degudes a Teofil·lina Antagonista selectiu de la ADH, intoxicacions per etanol Antídot contra Amanita phalloides Quelant útil en intoxicacions per Pb (es pot utilitzar en nens) Enzim inhibit per amatoxina Enzim inhibit en intoxicacions per HCN, H2S, CO Enzim inhibit en intoxicacions per Pb Enzim inhibit en intoxicacions per OP Enzim inhibit en intoxicacions per arsènic Enzim inhibit en intoxicacions per HCB Enzim inhibit en intoxicacions per Pb Enzim inhibit pels AINE’s En intoxicacions per Hg (es dóna al ronyó) Intoxicacions per Digoxina Enzim inhibit en intoxicacions per Pb (responsable puntejat basòfil) Cultiu utilitzat en el test d’Ames per avaluar mutagènesi S9 HTS Principal preocupació en el tractament d’intoxicacions Miosi Escala de Glasgow valora Problemes derivats de les convulsions Els assajos de teratogènesi es fan a la fase de...
Aneuploïdia IARC fa la classificació de...
Produeix radicals en pneumòcits Fenitoïna, Fenobarbital: inductors o inhibidors metabòlics? Augment d’albúmina en orina indica...
Augment de β2-microglobulina indica...
Extracte hepàtic que aporta els enzims per metabolitzar al cultiu Sistema robotitzat per fer molts assaigs al dia Que la funció respiratòria i cardiovascular sigui correcte Dilatació de la pupil·la (provocada per OP, col·linèrgics) Obertura d’ulls (OU), resposta motora (RM) i resposta verbal (RV) Rabdomiòlisi i acidosi (donar diazepam) Organogènesi Falta un cromosoma La substància en funció d’evidències epidemiològiques i experimentals de producció de tumors El Paraquat perquè té transport actiu cap al pulmó Inductors Problemes a nivell glomerular Dany a tubular ...