Civil II Tema 9 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura obligaciones y contratos
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 26/11/2014
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

Tema 9. La tipicitat contractual 1. La identificació del tipus contractual Tipus contractual: presència o existència de regulació en un supòsit concret de contracte, és a dir, si un contracte està tipificat.
Podem establir una tipificació principal en 2 grans tipus, el contracte general i el contracte específic. Dins el contracte específic es pot realitzar una altra tipificació mitjançant diferents bases o índex. Així dons podem estructurar la tipificació dels contractes: • Tipus de contracte general: regulació del contracte en el seu sentit genèric (1261, 1254).
• Tipus de contracte específics: tipificació segons bases o índex: − − − Causa: (onerosos, gratuïts, de garantia)  Causa onerosa: ha d’existir una reciprocitat en l’intercanvi de prestacions • Arrendament (preu-ús) • Compravenda (preu-cosa) • Permuta (cosa-cosa)  Causa gratuïta (comodat)  Causa de garantia (1911 CC): personals(fiança) i reals(hipoteca, penyora) Bé: (bé moble/ immoble, fungible/infungible) Activitat, obligació de fer alguna cosa: (guardar, gestionar...) En realitat les parts poden modificar les condicions del contracte (1255). No es tractarà d’un contracte atípic, sinó un canvi de tipus contractual. En els casos atípics, s’haurà d’utilitzar la integració: • Combinació de tipus contractuals • Absorció per part d’un dels tipus contractuals formants del contracte • Integració mitjançant l’aplicació de regulació existent.
2. El precontracte 3. El subcontracte El subcontracte és un contracte derivat d’un contracte, del mateix tipus i sobre el mateix objecte, sempre entre una de les parts i un tercer (ex. Subarrendament).
Les vicissituds del contracte afectaran al subcontracte, i a la vegada, el subcontracte implica el manteniment del 1r contracte, distingint-se així de la cessió del contracte. Pel que faa la responsabilitat, el propietari no podrà demanar responsabilitat al tercer, tan sols en casos determinats (1597).
Els requisits del precontracte són 2: • Tracte successiu entre les parts en el contracte • Que no estigui prohibit per la llei o per la voluntat del propietari.
...