Previo 4 (2015)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación - 1º curso
Asignatura FDE
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 06/11/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

NOMBRE Xavier Rocher Buen i Noelia Navarro Montoya 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) FECHA 4-3-2015 CURS 1A Estudi Previ Pràctica 4.
Quantes divisions té la pantalla en el sentit horitzontal? I quantes en té en el sentit vertical? Quantes subdivisions té cada divisió? En el sentit horitzontal te 10 divisions, i en el sentit vertical en té 8.Cada divisió te 5 subdivisions.
Quina sensibilitat del canal vertical s’ha de seleccionar per a que un senyal de 16 V de pic a pic ocupi 8 divisions de la pantalla en sentit vertical? 2 V/div.
La figura 4.4 mostra la pantalla de l’oscil·loscopi per un senyal quadrat d’entrada quan s’acobla el canal vertical en mode DC i el nivell de referència de 0 V és a la meitat de la pantalla. Dibuixa com es veuria en la pantalla aquest mateix senyal en cadascun dels altres dos modes d’acoblament AC i GD.
Figura 4.4. Visualització en la pantalla del senyal de l’exercici 3.
Mode GD 1 NOMBRE Xavier Rocher Buen i Noelia Navarro Montoya 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) FECHA 4-3-2015 CURS 1A MODE AC Quina és la freqüència d’un senyal si un dels seus cicles ocupa 4 divisions horitzontals de la pantalla i la base de temps està en 5 ms/div? El cicle dura 20 ms, per tant la freqüència es de 50 Hz perquè f=t-1 El senyal triangular de la figura 4.9 correspon al disparament en el mode AUTO. Dibuixa com es veuria la pantalla si el disparament fos en el mode NORMAL amb l’ajustament de nivell en -1 V i amb un pendent negatiu. La sensibilitat vertical està ajustada a 1 V/div.
Original mode disparament normal 2 NOMBRE Xavier Rocher Buen i Noelia Navarro Montoya FECHA 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) 4-3-2015 CURS 1A Consultant el manual de l’oscil·loscopi del teu lloc de treball (model PROMAX OD-571) cerca la següent informació: Aquest model de oscil·loscopi te 2 canals amb massa comuna.
Impedància d’entrada en cada canal es 1 MΩ y una capacitància +/- 2% 22 pF.
L’Ample de banda d’aquest oscil·loscopi arriba als 150 MHz.
Troba el valor de la resistència equivalent de sortida d’un generador de funcions que en circuit obert proporciona una tensió de 10 V d’amplitud i en curtcircuit proporciona un corrent de 100 mA d’amplitud. Quina tensió s’obtindria a la seva sortida si s’hi connectés una resistència de 50 ? GF + V O - R O + V L - Ri Ri  RO vL  vO R i Ro VL 10 V 3,33 V 100 Ω Consultant el manual del generador de funcions del teu lloc de treball (model PROMAX GF-232) identifica: La freqüència mínima i màxima del senyal de sortida: 0,2 Hz-2 MHz La Màxima amplitud del senyal de sortida principal (circuit obert): 20 Vpp El Valor màxim i polaritat del nivell de contínua (circuit obert): ± 10 V La resistència de sortida del generador en la sortida principal: 50 Ω 3 ...

Tags: