PROBLEMES T3. Repàs d'estadística (2014)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Biotecnología - 4º curso
Asignatura Disseny Experimental i Anàlisi de Dades (DEAD)
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 30/03/2016
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub i'ROB1£MA II @ H o .. ;v,. :: JVs c��o.u6 i f()li)ci�� H " · f'ri 'f: JJs ® Suix» ® a © lw � ro=,st� , hi�tJ t0nm.hto:t.
na.tio. i dte' irarmc 1��uh t'O{ ti'O.\J' &llutio ! 1e't un ,-e.rt � � sttx:bt � dOO' � ,�t.r.
P\tvi�nt rett1 re �t [Q C®jX!rcito rk VOJiooc)� .
Ehr svrt p-va.br ? O.OS 7 0.C(q,-li:m ::: cl- YCl.Trl!hc.ieJ TeJt t .
Ehs \O."f.
S\.lTt �t.a.\ = t � tr� 1-1alor < o .o5 -j tetvt.P'11 = CP N\�'()t{ i>�OSLEM� 2 /J oh!,r,s ® �� : H, : joiw > = JJ d,� fl dtp� M9\el l1clh. �\ ctvb Si h·1 s e,o..
t 30..oJJ ) S\W cd� cal K (lJ\\99t{I � .
�0 J1� ronra.\t\Q1 ��oo � to11}\'oe.l yer -=, l'fll1Jltf'f No co.I �T vo.t. �\Ill 'f><4 va.\\<1.�"iel \'3'°-\! .
1>ROSLE"fJIA 3 Ler da.<f'J � �o : e)\S ffi C� 'rii 'di. 9'°-IIY Csi ro -pb:�,ta-r.ri1('1) t.
ims\r� .
6) Ho : /Jd1f :: A 1-\ A : JJ dif -:/- A f! �.,,..
b. d,letenl\O- <kp�.
rb \-o'° � SOI') le;.. t1 Jtf No \-e �hr ch.lb O.\tl�\ ode/ t 'l)a VU.'<I OJl�el i9vo.lr r -\ i) ,, '' Q-) p- vo.\11e (. o.os -, �,t re ler dt{e�{11?J � � ; Novt'(l\ita.t.
Uro. ,rorho.
��+ � �\,Ju.T er co.\cJ�)X p. d\�)0-- de. � � .. i l\a.VOYJ Fer e\ chren ro" f dif-ectr<i, = 0 f dt�nuo. > 0 ttruTl<:l rcm110.k o,.��ctck I �en dre ��') l.....
eJ \JOO... \'fXilJIO.
\-ore! t.e .ran 1-\o: Jld1f ",1.5 # f-\, : \-\,: JJd1� = 2 r t\�, �Q : N, : fl J.R = 2 . s ;.
Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub Ho: JJ= 14.5 H-1 : fl f: 34. 5 ,S"t,� J1 rroiha.
l')Otl"Q.l1ta.f ot.. = 0.05 ll'le'll� q S-IQIJ1ro1\en a.
T om. mr�cv �BleMA , l..er Cllib- � Coro o.. hub.
9' cbren .in f�ua,c.w (1-onbte �·111Jivi&us).
0)[ ��+ � �It? et- ®, "fE='1 iun1) (si fru tcr+ �J frada. d'up ct I� Q 1ri-troo111itJ um. -hub. 7 � I � conve.t\{ � lf6.tOY M�\c en ,, (1 -trob J ft'\QTYiu Tei l�c.!o..
Ho: H� : 1�i1 h1· \q re\a.c6 1 -teN cJ' �w;tda.t · � °'f'1fr.l1lo.
el �/� ercriw 'l>PO�l.EM� 1 Cmr7 Q� (o_ t ce .Stocmt.
fonoo... ci �t..e'<.:�f eJ pat fur : • tert d' f.o�i)o.r � � vol �fOl"ru' j, \ef p'{Clt>. � c.o.ch. 1)bh.�\O � }e! Y<lie1,'{el en co.ch.
• Wt d' l�tj(). '7 I, 1, <trnp\'O\lu.Y J\ Oi 're,_ ,_ <*.�n(K). 0 lr'<k� �� e\ dtfln0x k frlo- (ei1 '. ((J\or o\h) , e 1 9 c/efit,eii<'. la.. calt>mtiA (-ex : co\1,-- coJ,e)lr) .
ck coo-\w�nc·-o. .
,, � roY)t, )o.. ro h1 h,. � CJ �� ogiv� colu�V"e .
-J.
X} �r ('ro.-r<� () /er -lo.ukr dich fol: Tert 7( d2 eooh�tic..) .
2 'per <Dl™� p=,- Jitmto � fo._u \tJ �pe.,"1!'tllta.\.
...