enunciado visita guiada CBL (2014)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 1º curso
Asignatura F.T. Fonaments Telemàtica
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 30/10/2014
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

1. Respecte a les sales d’interconnexió (distribuïdors) que heu vist: a. Quantes i quins tipus de sales/distribuïdors heu vist durant la visita? 3 tipus, hi ha un per cada edifici, un per la distribució general de l’edifici, i un altre pel campus que conecta amb els campus de l’upc de vilanova i campus nord.
b. Hi ha distribuïdors a cada planta de cada torre de l'edifici? No, teoricament hi haurià d’haveri pero degut a que las distancies entre l’ultima aula del tercer pis y el soterrani de cada torre són menors a 90 metres podem adaptar un distribuidor per cada torre.
c. Quins dispositius d'interconnexió de dades heu vist a cada tipus de sala? Patch panels, switch, d. Quins dispositius d'interconnexió de veu (telefonia analògica basada en circuits de coure) heu vist a cada tipus de sala? 2. Respecte als medis de transmissió que heu vist: a. Quines diferències heu vist entre el cablejat horitzontal dedicat a veu i el dedicat a dades? Què s’ha de fer per a que qualsevol roseta d’usuari es pugui reconfigurar com a veu o dades? b. Quin tipus de medi s’utilitza en el cablejat horitzontal? Hi ha alguna restricció en quant a la distancia? 10 del terminal a la roseta, 10 en el distribuidor.
c. Quin medi de transmissió s'utilitza per connectar els distribuïdors (cablejat vertical)? Hi ha alguna restricció en quant a la distància? Les torres tenen un forat vertical per on pasan tots els cables UTP, la distancia máxima de la roseta al distribuidor són 90 metres.
3. Respecte a la topologia de la xarxa: a. Descriviu la topologia de la xarxa: quantes sales i com estan connectades entre elles.
Una sala amb un distribuidor per cadascuna de les 5 torres, un distribuidor general per l’difici, un distribuidor general del campus (conecta EETAC ETSAB y serveis y biblioteca CBL, a més de les empreses privades i de investigació del campus) c. Enumereu els diferents trams de medi de transmissió i els diferents equips que hi ha entre una roseta de dades situada al laboratori 331 o 333 (3ª planta torre groga) i la sortida externa del campus. Exemple: roseta de dades - tram de cable A (x metres) – sala B amb equips C i D - tram de cable E, etc.
4. Respecte el servei de veu analògica: a. On es troba la centraleta de veu del Campus? A la sala de distribució del campus.
b. Totes les línies de telèfon de l'Escola passen per aquesta centraleta? Si no és així, quina és la raó? No totes, moltes són líneas digitals, per tant pases per les centraletes de xarxes.
c. Què passa amb la Telefonia IP? (telefonia digital en mode commutació de paquets). Com es transporta? La telefonía ip envía la veu en paquets ip (forma diguital) així podem aprofitar la línea d’internet per veu.
5. En els distribuïdors (horitzontal i vertical) hi ha algun tipus d’equip auxiliar? (per exemple, relacionat amb la temperatura, etc.)? Enumereu-los.
Per encaminar els cable utilitzem una safata, en els distribuïdors tenim control de clima mitjançant aire acondicionat (normalment doble per si falla un equip tenir-ne un altre funcionant), extintors de sala amb detectors de fum, control de temperatura i càmeres de vigilancia.
...