Tema 8 Psicobiologia II (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 27/03/2015
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

T.8. EL DIENCÈFAL 1. Localització i principals subdivisions La cavitat del sistema ventricular associada al diencèfal és el tercer ventricle.
Cos callós: axons que intercomuniquen els dos hemisfèris  tàlem.
2. El tàlem El tàlem és la porta de la consciencia (capacitat de reconèixer, identificar, adonar-se d’alguna cosa). Quasi bé totes les coses que es fan conscients han d’haver passat pel tàlem, dóna pautes a l’escorça per determinar què podrà ser conscient i què no. A l’escorça també hi arriba informació que no serà conscient. Menys l’olfacte, totes les informacions que són conscients prèviament han passat pel tàlem i totes arribaran a l’escorça.
a. Classificació dels nuclis i principals aspectes funcionals Classificació dels nuclis del tàlem: en funció de la relació amb l’escorça cerebral (EC).
A l’EC trobem diverses àrees corticals: - - Àrea primària o de projecció: n’hi ha de sensorials i una de motora. És sensorials permeten les sensacions, és a dir, veig però no se què veig.
Àrees d’associació unimodals o d’ordre superior: permeten les percepcions (veig i sé què veig). Una lesió en aquesta àrea dóna lloc a una alteració anomenada agnòsia.
Àrees d’associació polimodals: integren informació de diferents sentits i modalitats i altres informacions no sensorials. Fan possibles funcions cognitives superiors, memòria complexa, raonament abstracte, llenguatge, control de les emocions,...
Classificació dels nuclis del tàlem: - - - Nuclis de relleu o de projecció: projecten a àrees primàries corticals.
 Cos geniculat: o Medial: Porta informació auditiva cap a l’escorça cerebral.
o Lateral: Porta informació visual cap a l’escorça cerebral.
 Nucli ventral posterolateral: Porta informació somatosensorial del cos cap a l’escorça cerebral (àrea somatosensorial primària). Lloc de destí dels fascicles espinotalàmics i del lemnisc medial. Porta informació del tron i de les extremitats  Nucli ventral posteromedial: Porta informació somatosensorial de la cara cap a l’escorça cerebral (àrea somatosensorial primària).
Nuclis d’associació: Transmeten informació a les àrees d’associació corticals. Les àrees d’associació de l’escorça associen informacions diverses. Són responsables de les funcions cognitives superiors (percepció unimodal i multimodal, llenguatge, control emocional, alguns aspectes de la memòria, capacitat de planificació, etc).
Nuclis inespecífics: projecten a àrees diverses de l’escorça. Juguen un paper important en l’activació cortical (atenció, vigília, etc).
Nucli reticular talàmic.
3. L’Hipotàlem Funcions: - Control del sistema neuroendocrí, a través de la hipòfisi.
Control de moltes funcions vegetatives.
Importància en el control de conductes motivades: ingesta de menjar i aigua, conducta sexual, etc Alguns nuclis controlen ritmes biològics.
És una estructura clau per a la homeòstasi, controla funcions fisiològiques. Per controlar l’homeòstasi ha de controlar certes conductes, el SN i la hipòfisi (?). tenim dos rellotges biològics i un d’aquests es roba a l’hipotàlem, és el nucli supraquiasmàtic (es troba per davant del quiasme òptic) i segueix un cicle circadià, necessita la llum del dia per ajustarse.
El nucli del tàlem que rep informació visual es diu nucli geniculat lateral del tàlem. Hi ha un punt en cada nervi que es fa contralateral al quiasme òptic.
L’hipotàlem també juga un paper clau en conductes motivades: gana, set, conducta sexual,...
Els nuclis relacionats amb la gana són el nucli ventromedial (indica la sacietat) i el nucli lateral (motivador de la gana). A més l’hipòtalem té molts nuclis que intervenen amb moltes conductes reproductives. A més controla moltes hormones a partir de la hipòfisi (considerada la glàndula de les glàndules, metaglàndula). L’hipotàlem controla el sistema neuroendocrí (hormonal) i el SNA  fa un paper molt important en el control de la fisiologia de l’organisme.
4. Subtàlem i epitàlem (no ha dit res).
...