Tutorial Solidworks 1 (2014)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto - 1º curso
Asignatura Expressió gràfica
Año del apunte 2014
Páginas 39
Fecha de subida 29/08/2014
Descargas 3
Subido por

Descripción

Resolució pas per pas del modelatge d'una peça (02APR1) mitjançant SolidWorks.

Vista previa del texto

PRÀCTICA 02APR1 Modelat Prendrem les mesures de les línies paral·leles als eixos isomètrics Joaquim Marquès Podem veure els plànols de referència activant-los i visualitzant-los en posició axonomètrica.
Es pot col·locar frontalment el pla desitjat clicant sobre l’esquema Triem el pla horitzontal (planta) per començar a modelar el volum Tot i que podem dibuixar directament en aquesta visualització, a més de l’exposat a la pàgina anteiror, també podem clicar sobre la icona “normal a” per a col·locar el plànol paral·lel a la pantalla.
Aquest plànol ens servirà de base per obtenir el paral·lelepípede inicial Dibuixem i acotem el rectangle.
¨És una bona pràctica centrar la figura amb el (0,0). Tot i que dependrà de la forma d’aquesta.
Recordeu que cal acotar Si ho volem, podem tornar a la visualització en perspectiva.
Sortim del croquis.
Podem desactivar la visualització dels plans que vulguem.
A la pestanya d’”Operaciones”, seleccionem l’ordre “Extruir saliente” Seleccionem el rectangle. Només tocant un costat n’hi ha prou.
Li donem alçada. Un cop comprovat el resultat, validem ó Un cop validat, el volum es veurà així.
Cicant a la cara blava, fem un altre croquis per fer el forat passant inferior.
Si ho desitgem ens podem col·locar ortogonalment a la cara seleccionada (clicar sobre la cara).
Amb l’ordre “linea” (o “rectàngulo”) realitzem el croquis del forat, sense preocupar-nos de la seva ubicació i dimensions.
El mateix amb “rectángulo”.
El dimensionem. Amb “cota inteligente”.
Clicant sobre la línia amb el botó dret podrem “seleccionar el punt mig”. Cliquem també sobre l’origen mentre mantenim pitjades la tecla shift o ctrl Només caldrà fer-los coincidents, per a que el rectangle quedi centrat.
Buidarem el volum amb l’ordre “Extruir corte”.
Si hem sortit del croquis caldrà seleccionar el rectangle (com en el cas “Extruir saliente” amb una línia n’hi ha prou).
Si no hem sortit del croquis, només caldrà indicar la cota o seleccionar “Por todo”. Sortim validant.
Sobre la cara superior efectuem el croquis del volum triangular.
Si volem n’hi ha prou en fer només una línia, no cal tancar el triangle.
Acotem la dimensió.
A la pestanya d’”Opciones” seleccionem “Extruir saliente” Si haguéssim dibuixat un triangle no ho preguntaria, però com que només és una línia apareix una flexa que ens indica el semiplà sobre el que s’extrusionarà. Si no és el desitjat, el podem canviar Donarem gruix com en el cas del volum anterior.
Procedim idènticament per a realitzar el següent volum..
Extrusionem.
Per tallar el cub realitzarem un pla. Anem a “Geometria de refencia” seleccionem “Plano” Tracem un pla per tres punts, indiquem l’obtenció del primer punt.
Sobre aquest pla, amb l’ordre “linea” fem el croquis del triangle que ens permetrà eliminar el volum sobrant.
No confondre aquesta operació amb l’anterior.
L’operació “Extruir corte” ens permet realitzar un prisma, en aquest cas de base triangular, que eliminarà la part de peça que contingui en el seu interior.
L’altura del prisma es pot fixar de diverses maneres. En aquest cas triem “por todo”. El sentit de l’extrusió el determina una fletxa i es controla per aquí. Validar.
En aquest cas indicava cap avall.
També podem invertir el sentit clicant a sobre i desplaçant l’extrem en sentit contrari.
El prisma ens mostra, a través de la seva transparència, la part de la figura que volem eliminar.
Aquest és el resultat.
Finalment, podem amagar tots el plànols i croquis.
Un cop coneixem una mica el procés i algunes ordres, val la pena detenir-se un moment i optimitzar el procés.
Podem “Extruir saliente” del “Croquis” indicat a la figura A continuació podem “Extruir saliente” del “Croquis” indicat a la figura Y finalment amb “Croquis 3D” finalitzem el volum Desenvolupem aquesta ordre a les diapositives que segueixen...
Seleccionem l’ordre “Croquis 3D” L’ordre Croquis 3D ens permet col·locar elements a l’espai sense necessitat de crear un pla prèviament. En aquest cas eliminarem la porció de sòlid sobrant mitjançant la “piràmide “ que va des de la secció triangular que ens mostra la figura, i una segona secció que conté només un punt, el vèrtex oposat.
Amb l’ordre “linea” dibuixem el triangle. Si fos necessari (en aquest cas no) podem canviar d’un pla de projecció a l’altre amb el tabulador. Cal sortir del croquis.
Tornem a fer un altre croquis 3D i col·locar el punt.
Sortim del croquis.
A la pestanya d’operacions activem l’ordre “Corte recubierto” A l’àrea de “perfiles” seleccionem els dos croquis 3D realitzats.
Validem .
Obtenint finalment el mateix resultat.
Sortir del croquis, guardar, i projectar en 2D segons el tutorial seguent.
...