TEMA 1 i 2. Zona de desenvolupament proper (ZDP, NDP, NDR) (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Vic (UVIC)
Grado Educación Primaria - 2º curso
Asignatura Psicologia de l'educació
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 01/06/2014
Descargas 4

Descripción

BLOC I. Tema 1 i 2. Primer document.

Vista previa del texto

Leslie TEMA 1 i 2. 1. ZDP, aprenentatge significatiu o acumulatiu, etc.
Ensenyament i assistència en la Zona de Desenvolupament Proper (ZDP) El principi d’ajust de l’ajuda Ajuda ajustada: (el què) s’han de donar dues condicions: La primera condició: s’ha de partir dels esquemes mentals dels alumnes o del seu nivell de desenvolupament real.
Segona condició: a de suposar un repte abordable, ha de poder ser possible. Ha de ser assolible, ho ha d’aconseguir a través de l’ajuda ajustada. (Un repte que no fos possible d’abordar, seria aquell que ni amb ajuda a través per part del mestre/a, tampoc podria ser possible).
(Pregunta examen de l’any passat: Aquestes són les dues condicions perquè?? Perquè els aprenentatges siguin significatius, relació entre les dos, el coneixements pervis, .) Ajuda contingent: (i el quan) Donar quan es necessita i retirar-la quan ja no és necessària.
Ajust de l’ajuda i creació de ZDP És una distància (un recorregut) entre dos punts. (la interacció entre): nivell de desenvolupament real (NDR), sap o pot fer l’alumne/a de manera autònoma; i nivell de desenvolupament potencial(/proper) (NDP), allò que sap o pot fer l’alumne/a amb ajuda.
Ask: Com delimitaríem/coneixeríeu el nivell de desenvolupament real dels vostres alumnes? I el nivell de desenvolupament potencial? La nostra ajuda s’ha de delimitar entre aquest espai.
NDR __________ NDP. (Tot el procés en la distància aquesta. Tot es dóna alhora. I és on es situa l’ajuda del professor/a. Aquí i ara amb l’ajuda del professor/a.) No és distància temporal.
Hem de crear nens/es autònoms, de manera que si no cal l’ajuda no s’ha de donar sinó creem alumnes dependents. Els nens/es s’aprofiten d’aquestes ajudes quan no calen, i són innecessàries.
L’objectiu és arribar al Nivell de Desenvolupament Real. Però de mentres estem en la zona de desenvolupament proper. Volem que arribin a fer-ho de manera autònoma.
El primer que hem de conèixer, saber el nivell de desenvolupament realment, a partir d’aquí es pugui delimitar.
Has de saber el que són capaços de fer amb la teva ajuda. //Ni amb la ajuda del professor seria abordable. No ens podem passar d’allò proposat, de la NPD, no estarà dins de la distància.
Leslie Abans de la distància (NDR): l’ajuda serà innecessària.
Després de la distància (NDP): no formarà part de la distància, serà inabordable.
Perquè ni amb l’ajuda del professor/a es podrà abordar. És inabordable encara que se’ls proporcioni ajuda.
Es tenen que anar creant zones de desenvolupament proper. Les persones no tenim límits de cara a l’aprenentatge, i menys els hi hem de posar als alumnes com a professors/es. Com a professors hem d’establir sempre ZDP, i anar-les assolint, arribant al NDR, i crear noves de ZDP més complicades.
ÉS una planificació de les ajudes. Aquestes Zones de Desenvolupament Proper. Què els hi diré, com els hi presentaré, quines preguntes els hi formularé? Ho hem de planejar abans de fer una classe.
Exemple del Skate: Donar voltes amb skate no ho podré fer, per tant, no forma part dins de l’actual Zona de Desenvolupament Proper. Tot i que no vol dir que es pugui acabar creant una nova Zona de Desenvolupament Proper, quan es vagin assolint les NDR, el nivell de desenvolupament real i es podrà avançar.
Aprenentatge significatiu: fusionar els dos.
Aprenentatge acumulatiu: acumular conceptes. El concepte anterior sumat al que has aprés ara.
...