Taula Resum Extremitats inferiors (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Terapia ocupacional - 1º curso
Asignatura Cinesiologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

MÚSCUL ORIGEN INSERCIÓ INNERVACIÓ Psoas Cossos vertebrals de Trocànter menor del D12 a L5 i apòfisis n. femoral fèmur transverses de L1 a L5 Ilíac Fossa ilíaca i base del Trocànter menor del n. femoral sacre fèmur Gluti major Gluti mig Adductor major Adductor mig Adductor menor Pectini Recte anterior PALPACIÓ Tracte iliotibial de la Pc en DP amb genoll flexionat a 90º.
fàscia lata i a la n.
gluti Ilíac, sacre i coxis Demanem que separi la cara anterior de la tuberositat glútia del inferior cuixa realitzant una EXT de maluc.
fèmur Pc en DL. Demanem que realitzi una ABD de Part mitja de l’ilíac i Trocànter major del n.
gluti maluc. Palpem per sota la cresta ilíaca, en aponeurosis glútia fèmur superior la cara externa de la pelvis.
Línia aspre del fèmur Tuberositat isquiàtica fins al còndil femoral n. obturador i pubis intern Part mitja de la línia Pubis n. obturador aspre del fèmur Pc en DS, FLEX de maluc i de genoll i ABD i Pubis Línia aspre del fèmur n. obturador RE. Realitzem una lleugera resistència a l’ABD i palpem la zona interna de la cuixa.
Línia pectínia del Pubis n. femoral fèmur Part superior interna Pubis de la tíbia (pota n. obturador d’ànec) IMATGE Gluti menor Obturador extern Obturador intern Quadrat crural o femoral Piramidal o piriforme Part inferior de l’os Trocànter major del n.
gluti ilíac fèmur superior Ilíac, marge extern del forat obturador i membrana obturatriu Ilíac, marge intern del forat obturador i membrana obturatriu Tuberositat isquiàtica Sacre i ilíac Gèmin superior Espina isquiàtica Gèmin inferior Tuberositat isquiàtica Sartori EIAS Trocànter major del n. obturador fèmur Trocànter major del n. obturador fèmur intern Fossa trocantèrica del fèmur Trocànter major del fèmur Trocànter major del fèmur Trocànter major del fèmur n. quadrat crural n. piramidal n. obturador intern n. quadrat crural Part superior interna de la tíbia (pota n. femoral d’ànec) Pc en DS, demanem FLEX de maluc, ABD i RE, fregant el taló amb la cama contrària.
Des de l’EIAS palpem el tendó en direcció a la cara interna de la cuixa Tensor fàscia lata Bíceps crural o femoral Semitendinós EIAS Pc en DS, li demanem que realitzi ABD de Tracte iliotibial n.
gluti maluc amb FLEX i RI. Palpem per sota l’EIAS, (Fàscia lata): superior desplacem lateralment cap a la cara Tubercle de Gerdy externa.
Porció llarga: Tuberositat isquiàtica Cap del peroné n.ciàtic Porció curta: Línia aspre del fèmur Part superior interna Tuberositat isquiàtica de la tíbia (pota n. ciàtic dànec) Semimembranós Tuberositat isquiàtica Còndil intern de la n. ciàtic tíbia Pc en DP, localitzem els isquions i demanem una EXT de maluc per sentir la tensió del tendó. Podem resseguir el ventre muscular fins al genoll. Per palpar els tendons a nivell distal demanem FLEX de genoll contra resistència. Els tendons queden laterals al forat popliti, a la cara externa del bíceps i els altres a la cara interna.
Recte anterior EIAI Tuberositat anterior de la tíbia a través n. femoral del tendó rotulià Vast extern Tuberositat anterior Llavi extern de la línia de la tíbia a través n. femoral aspre del fèmur del tendó rotulià Vast intern Tuberositat anterior Llavi intern de la línia de la tíbia a través n. femoral aspre del fèmur del tendó rotulià Femoral o crural Tuberositat anterior Cara anteroexterna de la tíbia a través n. femoral del fèmur del tendó rotulià Pc en DS. El tendó recte anterior es troba a l’EIAS entre el tendó de la fàscia lata (extern) i el tendó del sartori (intern). El ventre muscular es palpa junt amb la resta en la cara anterior de la cuixa quan demanem EXT de genoll. El tendó d’inserció el palpem sota la ròtula.
...