les garanties del LB i la persistència (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Xarxes i Protocols de Comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 11/06/2014
Descargas 1

Descripción

les garanties del LB i la persistència

Vista previa del texto

Daniel Martinez Heredia XARXES I PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ RESUM EXECUTIU SESSIÓ 13 A la sessió 13 hem après sobre les garanties del LB i la persistència.
Content Control: Fem un HASH MDS que ens permet encriptar i poder comparar un fitxer per saber si ha estat modificar o no.
Escriptura: Scripting agents en el LB per fer comprovacions al servidor(accions) Agents: Processos que s’executen en el servidor en segón pla, que fan comprovacions del mateix servidor.
Tipus d’establiment de connexió: 1- Establiment directament des del client fins el Servidor (NAT) 2- Establiment (TCP) amb el LB (com si fos un Fw7 ) i aquest amb el servidor 3- Establiment delayed binding, on el client fa la connexió amb el LB on li envia dades, i el LB fa l’establiment amb el Servidor 4- Establiment delayed binding redirect, on el client va la connexió amb el LB, que li envia dades i aquest fa la redirecció cap el client de nou.
Persistència: Avalua com està el servidor Avalua on manda les peticions dels clients El LB pot saber que és una petició del mateix client i la mateixa sessió a partir de la ID del paquet (cookie) Cookie switching Read la cookie la posa el Servidor i el LB la llegeix . Si el servidor no la troba, ell assigna altre servidor.
Insert El servidor no fa res, el LB posa la cookie al camí de tornada del Servidor al LB.
Write el servidor li posa l’etiqueta (nom) i el LB li posa el valor en el camí de tornada.
HASH BUCKET (per gestionar taules de sessions) Taules de sessions : taules on es guarden els origens i els servidors on van.
Es configuren Buckets, que son espais de memòria on es guarden les assignacions.
Es creen N Buckets, on estaran dividides totes les taules, que ens permetrà fer una cerca més ràpida i concisa.
Agafem la informació que volem i apliquem la funció de HASH a la taula.
...