Correcció lliurament 3 (2016)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: Genètica del comportament
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 46
Subido por

Descripción

Correcció lliurament 3.

Vista previa del texto

Genètica de la conducta Laura Casado Correcció lliurament 3: 1. La fenilcetonúria cursa amb retard si no es controla la dieta. És una malaltia autosòmica recessiva. Dos pares normals tenen un fill amb aquest retard mental.
a) Quina és la probabilitat que el fill següent presenti la malaltia? Aa x Aa AA Aa Aa aa El fill té un 25% de possibilitats de patir la malaltia.
b) Quina és la probabilitat que els dos fills següents presentin la malaltia? Per separat, els dos fills tenen un 25% de probabilitats de patir la malaltia. La probabilitat de que els dos fills pateixin la malaltia és de: (0,25 x 0,25) x 100 = 6,25%.
2. En l’arbre genealògic següent, s’hi presenta una família afectada per la malaltia d’Alzheimer precoç.
Suposa que es tracta d’un arbre tots els individus no afectats del qual han mort després dels setanta-cinc anys, excepte els de la quarta generació, que actualment tenen entre seixanta-cinc i setanta anys.
a) Indica si aquesta malaltia presenta una herència autosòmica dominants o recessiva.
Herència autosòmica dominant perquè els pares estan afectats però trobem fills no afectats. (Clau de la recessivitat).
b) Determina el genotip de tots els individus de l’arbre.
aa aa Aa Aa Aa Aa aa aa aa aa Si no ens especifica si una persona es homozigota o heterozigota, per a una malaltia suposem que és heterozigot perquè és el genotip que predomina en la població.
3. Inventa un arbre genealògic que només sigui vàlid per a l’herència autosòmica dominant i un altre que només sigui vàlid per a l’herència autosòmica recessiva.
Herència autosòmica dominant: Herència autosòmica recessiva: Genètica de la conducta Laura Casado 4. L’acondroplàsia és provocada per un gen autosòmic dominant. Un home acondroplàsic es casa amb una dona que no presenta aquesta patologia. Assenyala les probabilitats que tenen de que: a) El seu primer fill presenti acondroplàsia: El seu primer fill té un 50% de probabilitat de patir la malaltia: b) Tots els seus tres fills presentin aquesta patologia: La probabilitat de que tots tres presentin la patologia es de: (0,5 x 0,5 x 0,5) x 100 = 12,5% c) Cap dels seus fills la presenti.
Cada fill té una probabilitat del 50% de NO presentar la malaltia, per tant, la probabilitat de que cap dels tres la presenti és de: (0,5 x 0,5 x 0,5) x 100 = 12,5% 5. Si dues persones afectades de polidactília (alteració autosòmica dominant) tenen un fill que pateix fenilcetonúria (erro congènit del metabolisme que provoca retard mental) i una filla que només està afectada de polidactília: a) Podria el fill transmetre la polidactília? I la fenilcetonúria? El fill no podria transmetre la polidactília ja que la polidactília, en ser autosòmica dominant, es manifestaria en cas de tenir el gen (per tant tampoc en pot ser portador), però no el té, i per tant no podrà transmetre’l.
En canvi, si que pot transmetre la fenilcetonúria ja que esta afectat per aquesta, i al ser una malaltia recessiva te els dos al·lels del gen defectuosos.
b) Podria la filla tenir fills que patissin la fenilcetonúria? Si, sempre i quan la filla sigui portadora de la fenilcetonúria i s’ajunti amb una altre persona que tingui la malaltia o que en sigui portadora.
6. Suposa que en el risc de patir esquizofrènia hi intervingués un gen major que es transmetés com a autosòmic dominant, i que aquest fos suficient per provocar la malaltia. Calcula quin serà el rics de manifestar l’esquizofrènia en els descendents d’un pare afectat heterozigot (suposant que el gent tingui penetrància = 1): a) Tots els descendents en quedaran afectats b) Només la meitat dels descendents en quedaran afectats. Cada fill té un risc del 50% d’heretar el gen de la malaltia.
c) El risc és zero, perquè, per afectar la descendència, caldria que la mare també tingués el gen.
d) Depèn de quin tipus d’herència segueixi el gen de risc.
Genètica de la conducta Laura Casado 7. La microcefàlia, que comporta sempre retard mental, es transmet per herpencia autosòmica recessiva. Segons això, quin percentatge de la descendència d’un home retardat mental amb microcefàlia i d’una dona normal no portadora podrà presentar retard mental? a) Un 0% b) Un 50% c) Un 75% d) Un 100% 8. En quina de les situacions genètiques següents hi ha un risc del 50% de tenir descendència afectada? a) Si es té una malaltia controlada per un gen dominants aparegut per mutació b) Si les persones que s’aparellen són heterozigòtiques per aquest gen dominant.
c) Si una persona és homozigòtica pel gen dominants que causa la malaltia, i l’altra, amb la qual s’aparella, és sana.
d) Si s’aparellen dues persones afectades per una malaltia que és controlada per un gen recessiu.
Seré heterozigot per al gen de la malaltia i em casaré, probablement, amb una dona sana, i per tant els fills tindran un 50% de possibilitats de patir la malaltia.
9. La malaltia de Huntington és una afecció nerviosa degenerativa provocada per un gen dominants localitzat en el cromosoma 4. Si un home amb símptomes de la malaltia ha tingut dos fills, i considerant que la mare no n’està afecta, quina és la probabilitat per a cadascun dels fills que hagin heretat el gen i que, per tant, manifestin la malaltia més tard? a) ¼ b) ½ c) 1 d) Depèn de si és noi o noia.
10. Uns pares que manifesten una característica recessiva, en quin cas no la transmetran a la seva descendència? a) Si són heterozigòtics tots dos.
b) Si són homozigòtics tots dos.
c) Si l’un és homozigòtic i l’altre, heterozigòtic.
d) Sempre la transmetran.
Tenen les dos copies del gen defectuoses, i els fills sempre estaran afectats.
11. En quina de les situacion genètiques següents no hi ha risc (risc = 0) de tenir descendència afectada? a) Si un dels dos progenitors pateix una malaltia controlada per un gen dominants heretat d’un dels seus pares.
b) Si un dels progenitors té una malaltia controlada per un gen dominant aparegut per mutació.
Genètica de la conducta Laura Casado c) Si s’aparella una persona afectada per una malaltia controlada per un gen recessiu amb una persona heterozigòtica.
d) Si s’aparella una persona afectada per una malaltia controlada per un gen recessiu amb una persona homozigòtica.
12. Quina és la clau per determinar que hi ha una herència autosòmica dominant? a) D’un pare afectat amb la característica i l’altre no, tots els fills afectats.
b) De dos pares tots dos afectats, alguns fills no afectats.
c) De dos pares tots dos afectats, tots els fills afectats.
d) De dos pares no afectats, alguns fills afectats.
13. Dos germans bessons monozigòtics s’aparellen amb dues bessones també monozigòtiques. Els bessons de sexe masculí són albins (l’albinisme és provocat per un gen autosòmic recessiu). Podria una de les parelles tenir un fill albí, i l’altre un fills no albí? a) No, perquè si una parella té un fill albí, l’altra parella, com que és genèticament igual que la primera, només pot tenir fills albins.
b) Sí, perquè encara que les parelles siguin genèticament iguals, del creuament entre un albí i una no albina poden sortir fills albins i fills no albins.
c) No, perquè com que les mares no són albines, no tenen el gen i, per tant, no el poden transmetre.
d) Depèn del genotip dels pares albins.
...