eac 4 (2015)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura introducció de la economia
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 28/03/2015
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Introducció a l'Economia Tema 4 EAC 4 1. Quins dels següents conceptes estan inclosos en el PIB català de l’any 2007? Dins de quin component s’inclouen en cada cas? [Nota: si no s’especifica el contrari, heu de suposar que els béns o serveis en qüestió han estat produïts durant l’any 2007] ♦ El valor de 2 sacs de farina que té al magatzem un forner en data 31/12/2007 (comprats el dia 22/12/2007 a una altra empresa). Si, inversions de existències ♦ La compra per part de la Generalitat d’una taula pel despatx del president. si, despesa publica ♦ La prestació d’invalidesa que concedeix el govern estatal a un ciutadà minusvàlid del país. No, es una transferència ♦ La compra d’un cotxe nou fabricat a l’estranger per part d’una família. No ♦ La compra d’un cotxe de segona mà fabricat al país per part d’una família. No ♦ La compra d’una nova màquina per part d’una empresa per substituir una vella que s’havia quedat obsoleta. Si, inversió de formació bruta de capital fix ♦ La compra d’un pis construït l’any 2006 per part d’un particular. No ♦ La compra d’un xalet construït l’any 2000 per part d’una empresa. No ♦ La compra d’una casa construïda l’any 2007 per part d’una família. Si, inversió ♦ La compra de dos ordinadors per part d’una empresa. Si, inversió ♦ La compra d’un kilo de préssecs al mercat per part d’una mestressa de casa. Si, consum ♦ El valor de 150 bicicletes en procés de producció que té una empresa en data 31/12/2007. No, no es un producte final ♦ El valor d’una subvenció concedida i pagada a una empresa l’any 2007 perquè contamini menys. No, es una transferència ♦ La construcció d’una escola bressol per part d’un ajuntament. Si, despesa publica ♦ La construcció d’una nova planta de fabricació per part d’una empresa. Si, inversió ♦ La venda de 100 cotxes SEAT a França. Si, exportacions ♦ La compra de 100 cotxes Volkswagen produïts a Alemanya.
No ♦ La compra d’accions a la borsa de Barcelona per part d’un consumidor. No, actiu financer ♦ El valor de 3000 exemplars d’un llibre de Macroeconomia que no s’han venut i s’han afegit a les existències de l’editor.
No, perquè es diner negre 2. Les següents magnituds corresponen a la Comptabilitat Nacional d’Espanya per l’any 2011 (en miliards d’euros): Consum privat 620 Rendes amb l’estranger - 21 Remuneració d’assalariats 508 Impostos indirectes nets de subvencions 86 Consum Públic 223 Saldo de transferències amb l’estranger -9 Consum de Capital Fix 175 Formació bruta de capital 229 Exportacions 322 Importacions 330 Excedent brut d’explotació més Rendes mixtes 449 2. Les següents magnituds corresponen a la Comptabilitat Nacional d’Espanya per l’any 2011 (en miliards d’euros): a) Calculeu el PIB a preus de mercat.
PIBPM = RA + (EBE + RM) + Impostos Indirectes nets PIBPM= 508 + 449 + 86 = 1043 PIBPM = 1043 € b) Calculeu el Producte Nacional Net a preus de mercat.
PNNPM = PNBPM – CCF PNBPM = PIBPM + rendes a l’estranger = 1022 PNNPM = 1022 -175 PNNPM = 847 € c) Determineu la Renda Nacional partint del resultat de l’apartat anterior.
RN = PNNCF PNNCF = PNBPM – IIN PNNCF = 1022 - 86 PNNCF = 936 € d) Comproveu que la Renda Nacional que heu trobat a l’apartat anterior es correspon amb el sumatori de les retribucions pagades als factors productius del país.
Retribucions = Remuneració assalariats + EBE + RM – RE = 508 + 449 - 21 Retribucions = 936 € e) Calculeu la Renda Nacional Disponible bruta a preus de mercat.
RNDBPM = PNBPM + Transferències netes de l’exterior RNDBPM = 1022 + ( -9 ) RNDBPM = 1013 € ...