Problemes Tema 7 Dosimetria (0)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Física de les Radiacions
Año del apunte 0
Páginas 1
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

Dosimetria 37. En una setmana una persona treballa 4 hores en una zona en la que la taxa de dosi absorbida de gamma i neutrons ràpids és de 50 µGy·h-1 i 7 µGy·h-1 respectivament, i treballa 18 h més en una altra zona on la taxa de dosi gamma és de 20 µGy·h-1, en la que no hi ha neutrons. Calculeu la dosi efectiva rebuda en una setmana.
38. Si la màxima dosi permesa per a un treballador professionalment exposat és de 0.4 mSv per setmana, quantes hores la setmana podrà romandre en una àrea en la que la taxa de dosi efectiva és de 5 mrem·h-1?. De quin tipus de zona es tracta?. Com ha de senyalitzar-se si el risc és exclusivament de contaminació?.
39. Un treballador professionalment exposat treballa en una zona en la que la taxa de dosi és de 100 µSv·h-1. Quantes hores per setmana podrà treballar en aquesta zona si no desitja superar els límits de dosi recomanats?. De quin tipus de zona es tracta?. Com ha de senyalitzar-se si el risc és exclusivament de contaminació?.
40. Calculeu la taxa d’exposició a una distància de 3 m d’una font puntual de cobal-60 d’activitat 540 MBq. A quina distància de la font la taxa de dosi equivalent serà igual al límit de 10 µSv·h-1?.
(Nota: la constant específica k = 1.35 R·m2·h-1·Ci-1 a 1 m de distància pel 60Co).
Un feix de raigs gamma de 0.2 MeV produeix una taxa de dosi equivalent de 50 µSv·h-1, i s’utilitza com a blindatge una làmina de 5 mm de: (a) alumini, (b) plom.
Calculeu en cada cas la taxa de dosi equivalent després d’haver travessat el blindatge.
Quin espessor d’alumini faria falta per a blindar els gamma en la mateixa proporció que amb els 5 mm de plom?.
41.
Nota: el valor del coeficient d’absorció lineal (µ) pel plom és 0.85 mm-1 i per l’alumini 7.6·10-3 mm-1.
...