Pràctica 1 Estadística (2014)

Ejercicio Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Pedagogía - 2º curso
Asignatura Estadística de l'educació
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 27/11/2014
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Resol les següents qüestions: 1. Acaba les següents afirmacions de manera que finalitzin amb una premissa curta i precisa: a) L’escala de raó es diferencia de les altres en que és una escala quantitativa i proporcional.
b) Segons el nivell de mesura podem classificar les variables en nominals, ordinals, intervals i raó.
2. De quins tipus són els següents caràcters o variables des del punt de vista estadístic: Sexe dels alumnes de Pedagogía- Qualitativa dicotómica Edat dels assistents a un concert- Quantitativa discreta Nombre de membres de famílies catalanes- Quantitativa discreta Coneixements d’informàtica- Qualitativa politómica Pes dels alumnes d’una classe- Quantitativa contínua Quantitat de glòbuls vermells dels components d’un equip femení de BasketQuantitativa discreta Temps utilitzat per a la realització d’un examen- Quantitativa discreta Estat civil- Qualitativa politómica Temperatures mesurades en un observatori al llarg de l’any- Quantitativa continua Partit polític votat- Qualitativa politómica Velocitat lectora- Qualitativa politómica 3. De les quatre variables següents : nivell d’agressivitat, talla(alçada), pes nombre d’habitant d’un país, quines no són variables contínues ? Les variables que no són continues són les del nivell d’agressivitat i la de nombre d’habitants d’un país.
4. Indica quin tipus de variables són i quina escala de mesura permeten: Coeficient d’intel·ligència verbal-Quantitativa discreta i Quantitativa interval Temps utilitzat per fer un examen- Quantitativa discreta i Quantitativa raó Grau de participació de l’alumnat a l’aula- Qualitativa politómica i Qualitativa ordinal Nombres d’activitats extraescolars que desenvolupa l’alumnat- Quantitativa discreta i Quantitativa raó Número del DNI- Qualitativa politómica i Qualitativa nominal Temps utilitzat per resoldre un test- Quantitativa discreta i Quantitativa interval Nombre d’alumnat en una classe- Quantitativa discreta i Quantitativa raó 5. Quina és la diferencia bàsica entre l’Estadística Descriptiva i la Inferencial? Quina importància creus que pot tenir cadascuna en una recerca educativa? La principal diferència entre l’estadística descriptiva i l’estadística inferencial és, que mentre la descriptiva fa descripcions de les mostres a partir d’uns valors estadístics de les dades recollides, obtenint informació de la freqüència o bé en la posició i variabilitat dels valors recollits, mentre que la inferencial fa referències sobre els dades obtingudes de la mostra i pretén generalitzar els resultats a la població origen o altres similars.
6. Quines creus que poden ser les funcions principals de l’Estadística a l’Educació? Quines són les seves principals aportacions a la recerca en Educació? Des del nostre punt de vista l’estadística a l’educació pot tenir unes funcions educatives importants a l’hora de fer treballs en el qual s’hagi de prendre o estudiar una institució, una població o un conjunt d’individus, com el fer enquestes i mostres d’una situació o tema concret, poder interpretar una mostra per tal d’extreure unes conclusions finals d’una investigació o recerca i saber quins punts calen millorar o es valoren més positivament o més negativament.
En el cas de les principals aportacions a la recerca en Educació, un clar exemple seria per exemple a la hora d’endinsar-nos en una institució on haguem de realitzar un qüestionari a un conjunt d’individus, necessitarem recopilar una sèrie de resultats, els quals els haurem de classificar i analitzar. Segons els resultats del anàlisi de la matriu de dades resultant, podrem extreure les conclusions d’on sortirà part de l’avaluació del projecte Mapa Conceptual Realitzat per: Xavier Soler Martos ...