12. Zebrafish (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 2º curso
Asignatura Biologia del desenvolupament
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 02/05/2016
Descargas 34

Vista previa del texto

12. ZEBRAFISH Té una genètica senzilla, la morfologia de la larva també és senzilla, i tot passa a la superfície de l’esfera, que és el vitel·li.
El zigot té molt de vitel·li al pol vegetal, i una mica de citoplasma al pol animal.
El pol animal es dividirà en cèl·lules grans i el pol vegetal, com té molt de vitel·li, formarà una mena de sinciti. Així, les divisions al pol animal formaran una estructura amb moltes cèl·lules, mentre que el pol vegetal serà un sinciti.
Les cèl·lules del pol animal que estan més a prop del vitel·li es fusionaran amb el sinciti, mentre que les que queden per la part dorsal formen una membrana. Aleshores, la capa de cèl·lules del pol animal pateix 3 processos paral·lels d’extensió convergent que tindrà com a conseqüència el recobriment de tot el vitel·li i l’allargament del cos: 1    Epibòlia o convergència dorso-ventral: El primer moviment de la gastrulació és l’epibòlia de les cèl·lules del blastoderm per sobre del vitel·li. Les cèl·lules que es troben a les capes més profundes del blastoderm es mouen i s’intercalen amb les més superficials. Aquesta migració en massa de les cèl·lules del pol animal al vegetal està orientada pels microtúbuls. La convergència dorso-ventral produirà una extensió ventral (v). L’englobament de l’ou passa, en part, per aquest procés d’extensió convergent i, també, per la migració de les cèl·lules del marge de la part animal de l’embrió, que estenen fil·lopodis però, com estan enganxades a la resta de cèl·lules, les arrosseguen amb elles.
Embòlia: Quan aquestes cèl·lules han recobert la meitat del vitel·li, les que estan més per dins fan una mena de plec i comencen a migrar cap al pol animal, de manera que tenim dues capes, les que estan sent arrossegades cap al pol vegetal, i les que entren cap a dins a l’arribar a la meitat. Això passa a tota la superfície de l’embrió ,però passa d’una forma més intensa a la part medial de l’embrió (on tindrem el tronc i el sistema nerviós del peix).
Extensió convergent mediolateral: Tenim un altre procés que és d’extensió convergent mediolateral. Les cèl·lules que ja han entrat tendiran a convergir cap a la part mitja de l’embrió i, com a conseqüència, les cèl·lules s’hauran d’anar desplaçant al llarg de l’eix anterior-posterior (extensió A-P).
2 Les primeres cèl·lules que entren per l’escut faran l’endoderm i mesoderm anterior. Aquestes cèl·lules indueixen el sistema nerviós anterior per sobre seu.
Després entren cèl·lules que faran la notocorda i induiran el sistema nerviós mitjà per sobre.
Així, les cèl·lules que entren abans, les que convergeixen abans, formaran les estructures més anteriors al cos tant a nivell d’endoderm com a nivell d’ectoderm.
Això és igual a tots els vertebrats (el que canvia és la forma de l’escut o organitzador).
Tenim dues teories que intent explicar aquests moviments cel·lulars:  Hi ha unes estructures o cèl·lules a la part mitja que estan secretant certs FC que polaritzen les cèl·lules cap a la font. Així doncs, les cèl·lules tendeixen a migrar cap a la part mitja, i com no tenen espai s’estenen al llarg de l’eix antero-posterior.
 Una altra teoria és que hi ha un factor que altera l’adhesió de manera que hi ha més adhesió a la part mitja i, per cell sorting migren cap al mig. En aquest cas, el procés d’extensió convergent seria una conseqüència de l’adhesió diferencial.
3 No tenim transcripció de gens zigòtics fins que no hi ha unes 1.000 cèl·lules. Tot el que passa és conseqüència dels mRNAs que ha deixat la mare. Així, no hi ha senyalització entre cèl·lules.
Les somites són unes estructures segmentals que acabaran formant la major part del mesoderm del tronc (musculatura i esquelet).
El vitel·li acaba formant part de la panxa, i està recobert per l’ectoderm.
El tub neural és un capa de cèl·lules al llarg de l’eix anteroposterior per la part medial que es forma pel tancament d’aquesta capa.
El sistema nerviós esta a la part del tronc.
La retina es forma com una evaginació del tub neural. En el fons és sistema nerviós però amb una diferenciació diferent.
Quan es forma el tub neural, algunes cèl·lules comencen a migrar i acaben formant el sistema nerviós perifèric i la pigmentació.
El sistema circulatori és mig obert: les venes s’obren al vitel·li.
4 ...