9. Relació entre teoria i pràctica (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Criminología + Derecho - 1º curso
Asignatura Introducció a la criminologia
Profesor J.C.
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 29/09/2017
Descargas 3
Subido por

Descripción

Apunts de l'assignatura introducció a la criminologia, del grau de criminologia amb el professor Josep Cid, de l'any 2016

Vista previa del texto

Introducció a la criminologia 1º Criminologia UAB TEMA 9: RELACIÓ ENTE TEORIA I PRÀCTICA 9.1: COMPLEXITAT DE LA RELACIÓ TEORIA I PRÀCTICA Que una hipòtesi científica sigui certa no implica que la pràctica s’hagi de basar en ella Altres consideracions poden ser rellevants Exemples d’altres disciplines Medi ambient Des que Espanya va signar el compromís de Kyoto (1990) es va comprometre a incrementar-les un màxim del 15%. En el període 2008-12 les ha incrementat un 24% en referència a 1990.
Existeix evidència científica que només una reducció de les emissions al medi ambient pot aturar els efectes devastadors del canvi climàtic Per què Espanya no ha complert amb aquest compromís? Perquè econòmicament no interessa.
Salut pública El consum de tabac és un dels principals factors ambientals d’alguns càncers (com el de pulmó) i sembla cert que el consum és flexible al preu (+preu, -consum) Per què no es duplica, per exemple, el preu del tabac per reduís la incidència del càncer en la societat? A Anglaterra, per exemple, el preu del tabac és de 10 lliures, per tant, la quantitat de gent que fuma és menor. No obstant, a Espanya, el tabac és una de les grans fonts d’ingressos, per tant, no surt a compte apujar-ne el preu, ja que llavors baixaria el nombre de fumadors.
1 Introducció a la criminologia 1º Criminologia UAB Un exemple polèmic Les mesures de prevenció secundària que eduquen als pares a educar els fills són mesures efectives per reduir el risc de delinqüència Les males pràctiques educatives són un factor de risc de la delinqüència Límits a l’adopció d’aquestes polítiques (drets de les famílies a educar els seus fills) No obstant, la prevenció secundària no pot ser coactiva, sinó que només s’ha d’oferir.
9.2: COMPLEXITAT RELACIÓ ENTRE TEORIA I PRÀCTICA EN LA CRIMINOLOGIA Un altre exemple polèmic La criminologia ha mostrat evidència que si bé incrementar el risc de ser sancionat és efectiu per prevenir la infracció no és efectiu i incrementar la severitat de la sanció El legislador espanyol sembla creure més en incrementar les sancions que en incrementar el risc de ser sancionat A l’hora de fer un acte, la gent pensa més en la possibilitat de ser sancionat que no pas en la magnitud de la sanció. Per tant, és més eficaç incrementar la probabilitat de sanció més que la severitat de la sanció en si.
9.3: CAUSES DE LA COMPLEXA RELACIÓ ENTRE TEORIA I PRÀCTICA 1. Existeix evidència científica en favor d’una determinada pràctica, però els actors de la pràctica no la prenen en compte.
Raons - Desconeixement: Hi ha pocs criminòlegs - Cost: Sovint moltes pràctiques avalades no s’acaben duent a terme pel seu elevat cost.
2 Introducció a la criminologia 1º Criminologia UAB - Populisme / electoralisme: La criminologia és sovint oposada a l’electoralisme.
- Justícia / drets 2. Existeix investigació sobre una determinada qüestió, però els resultats no són concloents.
Pot ser que moltes teories (contradictòries) tinguin influència: - Elecció racional - Etiquetament - Rehabilitació Un exemple de recerca sobre si la presó és criminògena Cal que la pràctica s’orienti en l’acumulació de l’evidència 3. Existeix evidència científica a favor de pràctiques diferents.
Exemple: 2 polítiques diferents per reduir la delinqüència - Pràctiques d’incapacitació  Incrementar el nombre de delinqüents a la presó i el temps d’estada.
- Pràctiques de prevenció  Pràctiques de prevenció individual, familiar, escolar i comunitària.
9.4: RELACIÓ ENTRE TEORIA I PRÀCTICA: UNA PROPOSTA DE MODEL Una teoria contrastada - Premissa 1: Que la teoria hagi avançat en la contrastació de les seves hipòtesis: el problema de la teoria sense recerca.
- Premissa 2: Que existeixi una evidència científica molt forta o forta o suficient, a favor d’una determinada hipòtesi.
- Premissa 3: Que la hipòtesi sigui portable a la pràctica, per exemple, les mesures de prevenció secundària.
Hi ha d’haver una certa investigació, la criminologia ha d’aportar les seves dades. Ha d’existir una bona evidència científica i empírica a favor de la hipòtesi. La hipòtesi ha de ser factible, viable (legal, econòmica, etc.) 3 Introducció a la criminologia 1º Criminologia UAB Una teoria valorada Abans de portar a la pràctica una hipòtesi o de decidir-se entre vàries hipòtesis teòriques, caldria valorar: - Cost: Impacte econòmic de la pràctica.
- Justícia: Impacte de la pràctica en la justícia distributiva.
- Humanitat / drets: Impacte de la pràctica en els drets de les persones.
4 ...

Tags: