Primera pràctica processal L-16 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Dret Processal
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 41
Subido por

Vista previa del texto

Pràctica L/16. PRIMERA A) Amb el calendari que teniu més amunt, respongueu raonadament les preguntes següents: 1.- El Sr. ADC ha rebut una notificació en la que se li dóna trasllat de la demanda formulada contra ell el dia 1 de setembre, admesa per interlocutòria el dia 3 de setembre i se l’emplaça per a comparèixer i contestar la demanda en el Termini de 20 dies.. El Sr- ADC ha rebut aquesta notificació el dia 13 de setembre. Fins quin dia pot presentar al jutjat la contestació a la demanda? Pot presentar al jutjat la contestació de la demanda fins l’11 d’Octubre. No obstant, el termini s’acabarà a les 15:00 del dia següent que es el 13, ja que el 12 es festiu. Arribem aquesta conclusió perquè hem comptat 20 dies (el termini que li donen per entregar la contestació de la demanda) a partir del 14 de setembre i descomptant els dies festius i els caps de setmana.
2.- La Sra. TDT ha rebut una notificació del Jutjat número 4 de Palma de Mallorca per tal que acudeixi a practicar unes diligències penals el dia 25 de desembre. Ha d’anar-hi? Sí que hi ha d’acudir. Tractant-se d’una diligència penal, tots els dies i hores són hàbils.
3.- El Sr. JMA ha rebut una notificació en la que se li comunica que disposa de 5 dies per a interposar un recurs. La notificació s’ha rebut el dia 1 de desembre. Fins quin dia pot interposar el recurs? El Sr. JMA té fins el dia 13 a les 15:00. Això és perquè comença a comptar des del dia 6, 5 dies, descomptant cap de setmanes i festius. Llavors arribem al dia 10, però com que té fins a les 15:00 del següent dia hàbil acabem sabent que tindrà fins el dia 13 a les 15:00.
B) Respongueu raonadament de quin tipus d’acte processal es tracta.
1.- La Sra. BBV ha rebut una notificació del jutjat de Prullans en la que se li comunica que el dia 12 ha d’acudir al jutjat en qualitat de testimoni.
Es tracta d’una citació a dia set ja que ja et marca el dia y el lloc.
2.- El jutjat número 3 de Puigcerdà ha dictat una sentència contra la que no hi ha recurs possible.
Es tracta d’una sentència ferma ja que posa fi a un procés i no es pot plantejar cap recurs.
3.- El jutjat de Matadepera ha dictat una resolució inadmetent una demanda.
Es tracta d’un aute o interlocutòria (perquè la dicta el jutge, i et diu que aquest procés no, que l’inadmet. El lletrat l’únic que pot fer es admetre a través d’un decret) ja que aquestes es dicten quan hi ha casos d’admissió o inadmissió de demanda motivada.
4.- El jutjat de Balaguer ha demanat als Mossos d’Esquadra que l’auxiliïn per a practicar un desnonament.
Es tracta d’un ofici ja que és un actes de comunicació que envia al jutge a un altre organisme, en aquest cas als Mossos d’Esquadra.
...