Tema 8. El tàlem (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Neuroanatomia
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 10/03/2015
Descargas 6

Vista previa del texto

El tàlem: Classificació dels nuclis : - Comissura gris intertalàmica - Làmina medul·lar interna: divideix en tàlem en regió medial, regió anterior i regió lateral (classificació antòmica).
Classificació funcional: (en funció de la regió a la que projecten els seus axons) - Nuclis específics – projecten a regions de l’escorça cerebral que processen informació concreta (sensorial o motora). Els nuclis específics poden ser sensorials (nuclis de relleu sensorial) o motor (nuclis de relleu motor) o Nuclis específics sensorials: nuclis per on passen les informació sensorials en el seu camí cap a l’escorça cerebral (escorça somatosensorial primària).
Dos nuclis específics (on arriba tota la informació somatosensorial):  Nucli ventral posterolateral – informació procedent de tronc i extremitats (a través lemnisc medial i fascicle espinotalàmic)  Nucli ventral posteromedial – informació de la cara (a traves del fascicle trigeminotalàmic) Es produeix un relleu sensorial perquè la informació passa d’unes neurones a les següents  Nucli geniculat lateral – passa la informació visual per arribar a l’escorça cerebral . – nucli de relleu sensorial  Nucli geniculat medial – arriba la informació auditiva, hi ha una sinapsi i unes altres neurones condueixen la informació cap a l’escorça auditiva Totes les informacions sensorial del camí cap a l’escorça (excepte l’olfacte), passen primer pel tàlem abans d’arribar a l’escorça (on es farà conscient) o Nuclis de relleu motors (informació motora en el seu camí cap a l’escorça motora. S’origina al cerebel i als nuclis estriats. Reben la informació motora i la processen. Abans de tornar l’escorça passen pel tàlem): -  Nucli ventral anterior  Nucli ventral lateral Nuclis d’associació - (projecten els seus axons cap a regions associatives de l’escorça cerebral). Ex: nucli dorsomedial del tàlem projecta els seus axons cap a l’escorça d’associació - Nuclis inespecífics – aquest nuclis no projecten a un lloc concret de l’escorça cerebral. S’inclouen els nuclis de la línia mitja i els nuclis intralaminars (separats per la làmina medul·lar interna). Estan relacionats amb l’activació cortical i reben aferencies del SARA. Aquests nuclis són la continuació del SARA al tàlem.
Funcions: - Actuar d’estació de relleu en la informació que va a l’escorça - Control dels nivells d’activació cortical i dels estats de consciència - Relacionat amb memòria i emocions Hipotàlem: - La seva part més anterior coincideix amb els quiasme òptic (no forma part).
- La part posterior està marcada pel cos mamil·lar (formen part de l’hipotàlem) - Glàndula unida a l’hipotàlem: pituïtària (hipòfisi). És la glàndula principal del cos perquè controla altres glàndules.
L’hipotàlem controla: - El sistema endocrí - Principal centre de control vegetatiu (SNA) - Les respostes motivacionals (gana, set, son, conducta sexual, etc.) - Organització de respostes emocionals (respostes perifèriques que acompanyen l’emoció) - Els ritmes circadians – ritmes biològics (ex: son-vigília). Nucli supraquismàtic.
Això es tradueix en manteniment de l’homeòstasi i, per tant, supervivència.
Subtàlem: Situat per sota del tàlem i lateral. El nucli subtalàmic està relacionat amb el control motor. Forma part d’un conjunt de nuclis anomenats ganglis basals. Inclouen la substància negra i els nuclis estriats.
Permeten el refinament de les respostes motores. Formen un circuit que està relacionat amb el control del moviment.
Epitàlem: Format per l’epífisi (glàndula pineal). Aquesta glàndula és única (no és bilateral), igual que la pituïtària. Està formada per cèl·lules neurosecretores. Són neurones modificades. En comptes d’alliberar NT a l’espai sinàptic alliberen hormones (melatonina) a la sang. Està relacionada amb ritmes biològics (circadians i estacionals). La melatonina s’allibera durant la nit.
...