Tema 3 Briofits (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Botànica
Año del apunte 2009
Páginas 7
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 5

Vista previa del texto

Els Briòfits 3 Els Briòfits DIVISIÓ BRIÒFITS Aquesta divisió inclou les molses i les hepàtiques. Són vegetals amb una morfologia i un cicle biològic particulars que els diferencien de la resta dels vegetals. Tenen ben diferenciada la fase gametofítica i l’esporofítica. El gametòfit pot ser laminar o foliós, i és on es desenvolupen els òrgans sexuals. L’esporòfit creix sobre el gametòfit i no se n’independitza mai.
TERMINOLOGIA Acrocàrpic: Molsa erecta que desenvolupa l'esporòfit a l'àpex del caulidi.
Amfigastri: Fil·lidi ventral d’algunes hepàtiques folioses.
Anteridiòfor: Ramificació especialitzada del gametòfit d’algunes hepàtiques que porta els anteridis.
Anteridi: Òrgan masculí on es formen els espermatozoides.
Arquegoni:Òrgan femení on es forma l'ovocèl·lula Arquegoniòfor: Ramificació especialitzada del gametòfit d’algunes hepàtiques que porta els arquegonis i després els esporòfits.
Caliptra: Resta de l’arquegoni que envolta i protegeix l’esporòfit durant el seu desenvolupament.
Posteriorment en moltes molses forma una coberta protectora damunt la càpsula.
Càpsula: Esporangi dels briòfits.
Caulidi: Tigeta portadora dels fil·lidis i dels òrgans reproductors.
Clorocist: Cèl·lula clorofíl·lica (en Sphagnum).
Conceptacle: Depressió en forma circular o de mitja lluna que conté propàguls; se situa a la superfície d'algunes hepàtiques tal.loses.
Elàters: Cèl·lules allargades amb engruiximents helicoïdals que es troben amb les espores en les càpsules de les hepàtiques.
Esquama: Apèndix membranós de la part ventral d'algunes hepàtiques tal·loses.
Fil·lidi: Fulleta dels briòfits. No presenta vasos conductors comparables als de les plantes vasculars.
Hialocist: Cèl·lula hialina on s’hi emmagatzema aigua (en Sphagnum).
Lòbuls: En les hepàtiques folioses, parts en que es pot dividir el fil·lidi.
Opercle: Part superior de la càpsula d'algunes molses que a la maduresa es desprén de manera espontània.
Peristoma: Conjunt de dents que envolten l'obertura de la càpsula de moltes molses.
Pleurocàrpic: Molsa reptant que forma l'esporòfit en ramificacions laterals del caulidi.
Porus: Orifici a l'epidermis del tal·lus d'algunes hepàtiques.
Propàgul: Element uni- o pluricel·lular que s'origina en el gametòfit i serveix per a la multiplicació vegetativa.
Guió de pràctiques de Botànica 1 Els Briòfits Protonema: Fase inicial del gametòfit; pot ser filamentós o laminar.
Rizoide: Filament ramificat que fixa el gametòfit al substrat.
Seta: Pedicel que sosté la càpsula.
BIBLIOGRAFIA GRACIA, E. & M.M. SANZ. 1989. Guia de les molses i les falgueres dels Països Catalans. Ed.
Pòrtic. Barcelona.
IZCO, J.; BARRENO, E.; BRUGUÉS, M. ; COSTA, M.; DEVESA, J.; FERNÁNDEZ, F.; GALLARDO, T.; LLIMONA, X.; SALVO, E.; TALAVERA, S. & BALDÉS, B. 1997.
Botánica. Mc Graw- Hill -Interamericana. Madrid.
JAHNS, H.M. 1982. Guia de campo de los helechos, musgos y líquenes de Europa. Omega.
Barcelona.
LLIMONA, X.; BALLESTEROS, E.; BRUGUÉS, M.; COMÍN, F.A.; CROS, R.M.; MOLERO, J.; ROMERO, J.; TOMÀS, X. & TORRELLA, F. 1985. Plantes inferiors. In: Història Natural dels Països Catalans, vol.4. Enciclopèdia Catalana. Barcelona.
SCAGEL, R.F.; BANDONI, R.J.; ROUSE, G.E.; SCHOFIELD,W.B.; STEIN, J.R. & TAYLOR, T.M. 1987. El Reino Vegetal. Omega. Barcelona.
SCAGEL, R.F.; BANDONI, R.J.; MAZE, J.R.; ROUSE, G.E.; SCHOFIELD, W.B. & STEIN, J.R. 1991. Plantas no vasculares. Omega. Barcelona.
SCHOFIELD, W.B. 1985. Introduction to Bryology. Macmillan. New York.
STRASBURGER, E.; NOLL, F.; SCHENCK, H.& SCHIMPER, A.F.W. 1994. Tratado de Botánica. Omega. Barcelona.
OBSERVACIÓ Els briòfits es troben àmpliament distribuïts, si bé viuen preferentment en indrets humits i ombrívols.
Els podem trobar sobre el sòl, les pedres, l’escorça dels arbres o bé submergits a l’aigua.
Es conserven secs, com les plantes superiors, però premsats amb menys pressió. Quan es volen observar es poden rehidratar fàcilment posant-los en aigua.
L’observació de l’aspecte general, de les ramificacions i de l’esporòfit és aconsellable fer-la sota la lupa, separant les fulles i fent seccions de les diferents parts del gametòfit i l’esporòfit. Posteriorment, es disposen entre porta i cobre amb una gota d’aigua i s’observen al microscopi.
- Característiques en les quals cal fixar-se: A.- Hepàtiques B.1. Hepàtiques folioses - Hàbitat (sòl, roques, escorces, etc.) - Aspectes macroscòpics: - Gametòfit: forma de creixement, ramificacions i situació dels fil·lidis - Esporòfit: forma de la càpsula i seta - Aspectes microscòpics: - Fil·lidis: forma, cèl·lules i amfigastris - Càpsules: espores i elàters.
B.2. Hepàtiques tal·loses - Hàbitat (sòl, roques, escorces, etc.) - Aspectes macroscòpics: - Gametòfit: - Ramificació - Visió dorsal: porus i estructures reproductores - Visió ventral: esquames i rizoides - Aspectes microscòpics: 2 Guió de pràctiques de Botànica Els Briòfits - Gametòfit: - Secció transversal del tal·lus - anteridiòfors i arquegoniòfors - Esporòfit: càpsules, espores i elàters B.- Molses - Hàbitat (sòl, roques, escorces, etc.) - Aspectes macroscòpics: - Gametòfit: forma de creixement, ramificació, situació dels rizoides i dels fil·lidis.
- Esporòfit: - situació respecte del gametòfit - forma de la càpsul·la, seta, opercle, peristoma i caliptra - Aspectes microscòpics: - Fil·lidis: forma, cèl·lules i nervi - Estructures reproductores: anteridis, arquegonis, peristoma i propàguls.
TIPUS MORFOLÒGICS A. HEPÀTIQUES: Tal·loses o folioses A.1. Tal·loses (sense diferenciació en caulidi i fil·lidis): - Tal·lus sense diferenciació en estrats, prim, sense porus: Pellia, Metzgeria - Tal·lus diferenciat en estrats, gruixut, amb porus: Marchantia, Lunularia, Conocephalum A. 2. Folioses (caulidis i fil·lidis diferenciats, fil·lidis disposats en dues fileres, presència o no d'amfigastris): Frullania, Lophocolea, Porella B. MOLSES: Folioses (caulidi amb els fil·lidis disposats en tres o més fileres) - Pleurocàrpiques: Hypnum, Hylocomium, Scleropodium - Acrocàrpiques: Sphagnum, Polytrichum, Bryum, Funaria a b e d c a f g h i Fig 3.1. Fil·lidis d'hepàtiques folioses i molses; a: linear; b: linearlanceolat; c: lanceolat; d: el·líptic; e:orbicular; f: ovat; g: oblong; h: oblongo-lanceolat; i: cordiforme.
Guió de pràctiques de Botànica c b d e Fig 3.2. Cèl·lules d'hepàtiques i molses; a: arrodonides; b: quadrades; c: rectangulars; d: ròmbiques; e: linears.
3 Els Briòfits A. 1. Hepàtiques tal·loses càpsula conceptacle anteridiòfor arquegoniòfor esporangi seta C B propàguls conceptacles A D Fig 3.3. Algunes especies de molses; A: Marchantia sp.; B: Conocephalum sp.; C: Pellia sp.; D: Lunularia sp.
porus cambra aerífera epidermis superior cèl·lules clorofíl·liques cossos oleífers parènquima epidermis inferior rizoides esquames Fig 3.4. Secció transversal del tal·lus de Lunularia sp.
4 Guió de pràctiques de Botànica Els Briòfits A. 2. Hepàtiques folioses caulidi lòbul dorsal lòbul ventral c amfigastri a b Fig 3.5. Frullania sp.; a: visió dorsal; b: visió ventral; c: detall dels filidis (visió ventral).
caulidi c b fil·lidi amfigastri a Fig 3.6. Lophocolea sp.; a: visió ventral; b: detall dels filidis (visió dorsal); c: detall dels filidis (visió ventral).
B A Fig 3.7. A. Plagiochila sp. (visió ventral). B. Porella sp. (visió ventral).
Guió de pràctiques de Botànica 5 Els Briòfits B. Molses caliptra opercle opercle A peristoma seta seta ESPORÒFIT càpsula branques fil·lidis fil·lidis caulidi rizoides C GAMETÒFIT GAMETÒFIT caulidi B ESPORÒFIT càpsula rizoides Fig. 3.8. Aspecte general de les molses. A. Càpsula. B. Molsa pleurocàrpica (Homolothecium sericeum). C. Molsa acrocàrpica (Trichostomum brachydontium).
a b c d e Fig. 3.9. Càpsules de molses; a: erecta i cilíndrica; b: ovoide; c: globosa; d: horitzontal i cilíndrica; e: pèndula i piriforme.
6 Guió de pràctiques de Botànica Els Briòfits Fig 3.10. Molses acrocàrpiques Fig 3.11. Molses pleurocàrpiques Guió de pràctiques de Botànica 7 ...