T.15- Novetats en vacunes (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Ètica, medicina preventiva i salut pública
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Ètica, medicina preventiva i salut pública TEMA 15. NOVETATS EN VACUNES Virus del papil·loma humà Virus que infecten diferents especies animals, preferència per pell i mucoses. Genotips que produeixen lesions neoplàsiques, grup del 18 i grup del 16. Altres papil·loma virus produeixen verrugues.
Cada any es produeixen al voltant de 500.000 casos nous de càncer de cèrvix. La totalitat dels càncers de cèrvix son produïts pel virus del papil·loma humà.
El virus del papil·loma humà es fonamentalment una malaltia de transmissió sexual. Es responsable de càncer de coll d’úter i altres patologies.
És fonamentalment una ITS i és responsable de càncer de coll d’úter i altres patologies.
Historia natural de la infecció per VPH - La infecció es produeix en els primers anys després de l'inici de l'activitat sexual.
- S'infecten al voltant del 80% de les dones.
- El 70% resolen la infecció en 1 any. El 90% en 2 anys.
- La duració mitjana de les noves infeccions és de 8 mesos.
- La infecció no confereix protecció enfront a noves infeccions.
- La infecció persistent (genotips oncogènics) pot causar lesions d'alt grau i càncer de cèrvix.
Hi pot haver reinfecció.
67 Ètica, medicina preventiva i salut pública La infecció pot ser persistent i produirà lesions en el coll de l’úter i després càncer.
La infecció passa sobretot entre els 15 i els 25 anys. Els risc d’infecció després disminueix. Sobre els 40 anys es quan apareix el càncer.
Prevalença del VPH per edat Lesions Papanicolau: estudi de cèl·lules del coll de l’úter. Podem ser alteracions de baix grau, alt grau o canceroses.
Les lesions d'alt grau obliguen a seccionar o extirpar un tros del coll d'úter per evitar que proliferi més.
El VPH enganya al sistema immunitari de l'hoste No entra al torrent circulatori, no hi ha mort cel·lular ni inflamació i el sistema immune no se n'adona de que està sent invaïtt. Evita la resposta immune innata i atrassa la resposta immune adaptativa.
68 Ètica, medicina preventiva i salut pública Algunes evidències qüestionables - Les vacunes contra el VPH són segures - Les vacunes són immunogèniques - Les vacunes són eficaces per prevenir les lesions d'alt grau i les de baix grau.
- Les lesions d'alt grau són un pas imprescindible en la història natural del càncer de cèrvix.
Vacunes preventives VPH: antígens - Proteïnes estructurals de la càpside, L1 - Obtingudes per recombinació genètica: baculovirus (GSK), S cerevisae (MSD) - Les proteïnes recombinants L1 s'autoensamblen → partícules VLPs (Virus like particles) - VLPs són morfològica i antigènicament similars a l'autèntic VPH Vacunes disponibles enfront al VPH Eficàcia enfront a les lesions CIN2+ per qualsevol tipus de VPH 69 Ètica, medicina preventiva i salut pública Resum - Importància del càncer de cèrvix i altres malalties relacionades amb el VPH com un problema de salut global.
- La OMS recomana que la vacunació rutinària ha de ser inclosa en els programes nacionals d'immunització ja que: - La prevenció del càncer de cèrvix i altres malalties relacionades amb el VPH es un problema de salut pública prioritari.
- La introducció de la vacuna és de programació factible i el finançament sostenible pot ser assegurat.
- El cost-efectivitat de la introducció i estratègies de vacunació en el país o regió ha de ser tingut en compte.
La població diana primària són les nenes abans de l'inici de l'activitat sexual, entre els 9 i el 13 anys d'edat.
Poblacions a vacunar enfront al VPH - Grup principal: nenes preadolescents just abans de l'inici de l'activitat sexual - Segon grup: adolescents més gran i dones joves (rescat o catch-up) - Dones majors de 26 anys i homes - La vacunació de grups d'alt risc es considera ineficient.
Vacuna neumocòcia conjugada (adults) Hi ha dos tipus de vacunes neumocòciques: les antigues que eren de polisacàrids (presents en l’estructura) i les noves de polisacàrids conjugats.
Les de polisacàrids donen resposta humoral i cel·lular, cosa que fa que la protecció duri més en el temps i redueixen l'estat de portador i donen lloc a la immunitat de grup. Tenen activació de cèl·lules B, sense resposta immune mediada per cèl·lules T. NO hi ha inducció de la memòria immune. Hi ha una hiporesposta 70 Ètica, medicina preventiva i salut pública en la revacunació. Hi ha un impacte limitat sobre la colonització nasofaringe.
Les vacunes de polisacàrids conjugats generen resposta immune T-dependent i indueix la memòria immune.
No indueix una hiporesposta en la revacunació. Redueix l’estat de portador nasofaringe.
PCV13: indicacions en Espanya i grups finançats - En adults - Grups finançats: immunodeficiència o immunosupressió com la malaltia de Hodgkin, leucèmia, limfoma, mieloma múltiple, insuficiència renal, síndrome nefrótic, trasplantament d’òrgan sòlid o de progenitors hematopoiètics, tractament quimioteràpic o immunosupressor, infecció per VIH.
Vacuna de la tos ferina (embarassades) La tos ferina produeix una infecció respiratòria, provocada per Bordetella pertussis. Afectaven a nens que no tenien encara la vacuna o havien rebut dosis insuficients. Pot afectar a totes les edats encara que els casos més greus es donen en menors de 6 mesos. Hi ha contagi persona-persona.
La incidència de la tos ferina ha augmentat en els últims 10 anys.
Vacunació en front a la tos ferina Ni la immunitat natural ni la vacunal confereixen protecció de llarga duració. El contagi de la malaltia és especialment important en nens que encara no han iniciat la seva pròpia vacunació.
Perquè vacunar a les gestants en front a la tos ferina? Es vacuna a les embarassades entre les 27 i les 36 setmanes de gestació encara que pot ser administrada en qualsevol moment de l’embaràs. Es dóna una dosi de vacuna dTpa en cada nova gestació.
71 Ètica, medicina preventiva i salut pública Vacuna herpes-zoster És una malaltia comú de la infància. És molt contagiosa que es dissemina per les gotetes respiratòries. El període prodròmic és lleu. Generalització del rash 2-4 dies després de l’inici dels símptomes. Resolució del rash en 2-4 setmanes... el virus permaneix latent en els ganglis dorsals on es pot reactivar donant lloc al HZ.
El HZ es caracteritza per una típica erupció en la pell (rash). El rash està precedit per una fase prodròmica de 2-3 dies. Cefalea, malestar general, febrícula, dolor. El rash s’acompanya de dolor, cremor, prurit...
La duració del rash és de 1-2 setmanes. Unilateral, localitzat – normalment es presenta en una part del cos, en forma d’anell o cinturó. Les lesions evolucionen de vesícules o costres. Les costres normalment desapareixen en 4 setmanes, però pot persistir hipo o hiperpigmentació.
També provoca neuràlgia postherpètica: dolor persistent residual després de la resolució del “rash”. Afecta entre el 10-20% dels casos de HZ i pot durar mesos o anys.
Més del 90% dels adults europeus són seropositius per el VVZ.
Qui pateix herpes zòster? Manifestacions clíniques del Herpes Zoster Es més freqüent quan una persona és immunodeprimida, quan està compromesa la immunitat cel·lular. Pot causar malalties greus. La disseminació és freqüent i hi pot haver afectació d’òrgans.
La majoria de casos de HZ succeeixen en persones immunocompetents. Encara que els pacients immunodeprimits tenen un risc més alt, prop del 90% dels pacients amb herpes zòster són immunocompetents.
72 Ètica, medicina preventiva i salut pública Epidemiologia del HZ i de la NPH Objectius de la vacunació en front al Herpes Zoster Prevenir el HZ en adults immunocompetents (>50 anys). El tractament antiviral ha d’iniciar-se precoçment (en < 72 hores després de l’aparició del rash).
Prevenir les complicacions del HZ, particularment la neuràlgia postherpètica (NPH). El tractament antiviral no sempre evita la NPH. La NPH requereix analgèsic (ocasionalment narcòtics), antidepressiu tricíclics, antiepilèptics, tractaments no farmacològics (estimulació nerviosa transcutània, procediments quirúrgics...).
Prevenir el HZ en pacients immunodeprimits.
Vacuna HZ de GSK Antigen: forma truncada de la glicoproteïna E: - Glicoproteïna més abundant - S’expressa en les lesions cutànies i ganglis durant els episodis de zòster - Essencial per l’entrada del virus i la disseminació Adjuvada amb AS01B: - Liposomes contenint dos immunomoduladors: MPL + QS21 - Indueix una potent immunitat cel·lular (especialment CD4), clau per la prevenció del herpes zòster - Indueix una potent immunitat humoral 73 Ètica, medicina preventiva i salut pública Vacuna inactivada adjuvada de GSK - Estudis fase IIb, amb diferent dosis d’adjuvant - Estudis fase III en subjectes immunocompetents (>50 anys) - Estudis fase III en pacients trasplantats de progenitors hematopoiètics - Estudis de fase III en subjectes no immunocompetents (insuficiència renal) 74 ...