Classe 2, 07/04/2016 (presentació sessió 2) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Psicologia
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 08/04/2016
Descargas 17
Subido por

Vista previa del texto

ÍNDEX: 1. Rols en el treball en Equips 2. “La socialització desviada” – CONCEPTES I IDEES AL VOLTANT DE LA VIOLÈNCIA EN L’ÀMBIT DE LA FAMÍLIA I EL MALTRACTAMENT INFANTIL 3. Documental sobre els infants salvatges 4. Treball en equips - ABP Rols dels treballs en equips: Coordinador  responsable diari sessions i de la dinàmica en equip Secretari  Responsable treball escrit (acta) Portaveu  Responsable transmetre amb les seves paraules el que s’ha treballat en l’equip, les argumentacions que hi ha hagut, els consensos i les conclusions que s’ha arribat en el sí de l’equip.
El concepte de cultura: Milicic (2004) defineix cultura com “un conjunt après d’interpretacions compartides sobre creences, valors i nomes, que afecten el comportament d’un grup de persones, en un temps determinat” (p.29).
- Ex: “la corrupción incita a los ciutadanos a actuar de forma deshonesta”  si tenim un dirigent polític, mediàtic que corromp, doncs el que provoca és que els ciutadans (entre ells, nosaltres) admetin el fet que podem ser deshonestos. Perquè, si ho són ells, perquè nosaltres no? - Som deshonestos per la situació cultural. Pels efectes situacionals, ets més deshonest a Algèria que a Suècia.
La socialització “Desviada”  conceptes i idees al voltant de la violència en l’àmbit de la família i el maltractament infantil  ABP El tema no es tant saber sobre el cas ni decidir fer o no el judici sinó quins són els factors que estan associats aquest tipus d’activitats.
1. Situar aquest tipus de violència (informe mundial sobre la violència y la salut – p. 4.6)  això ja és una bona pregunta que ens podríem fer.  aquesta nena ha rebut privació o desatenció. QUAN FEM L’EXAMEN EL PRIMER QUE HEM DE POSAR ÉS EL TIPUS DE VIOLÈNCIA QUE ÉS.
a. Tipus de violències: i. Física ii. Sexual iii. Psicològica iv. Privació o desatenció 2. Què són els maltractaments d’infants? Un infant i adolescent és maltractat quan és objecte de violència física, psíquica i/o sexual. També ho és si pateix una manca d’atencions que amenaça o interfereix en el deu desenvolupament, i quan se’l priva dels seus drets i el seu benestar.
3. Tipus principals de maltractaments Físic Emocional Acció Maltractament físic Maltractaments emocionals Omissió Negligència Abandonament emocional Si nosaltres volem posar un nom tècnic no direm “és el cas d’un nen salvatge”, sinó que direm que es un cas de negligència.
4. Avaluació de les fonts: quan es presenta l’ABP  preguntes + fonts. En quin grau es valua cada cosa?  - - -  blocs, opinions no contrastades  - -  apunts d’alumnes no fiables  -  altres fonts dubtoses  +/-  wikipedia  +  articles científics, capítols de llibres acadèmics generalistes o especialitzats que no siguin actuals  + +  articles científics, capítols de llibres acadèmics generalistes actuals  + + +  metanàlisi, revisions, opinió d’experts especialitzats en la matèria i actuals Sobre nens salvatges  L’enfant Sauvage (pel·lícula) Lev Vigotski i la Psicologia Cultural: Llei general del desenvolupament cultural  qualsevol funció del desenvolupament cultural de l’infant apareix dues vegades en escena, en dos nivells: - Nivell social  entre la gent com una categoria instrumental - Nivell psicològic  a l’interior de l’infant com una categoria instrumental La manera en que pensem, com el nostre cervell processa la informació primer ho fa a nivell social i després psicològic.
Actua a nivell social et crea unes categories mentals  en l’aplicació del CAS de la nena salvatge  en comptes d’incorporar els constructes mentals de les persones, ho fa amb els dels animals, els gossos amb qui ha conviscut. La negligència d’aquesta nena és tant bèstia justament per això, perquè s’ha convertit en una cosa no humana i aquesta llei ens ajuda a entendre això.
...