Tema 11 de Neuroanatomia (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 09/05/2015
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Neuroanatomia Tema 11: Nuclis estriats i prosencèfal basal  El telencèfal està format pels nuclis estriats i pel prosencèfal basal, per una part, i per l’escorça, per l’altre part.
11.1 NUCLIS ESTRIATS   Són un grup de nuclis situats a l’interior dels hemisferis cerebrals.
Formen part del telencèfal.
PÀL·LID CAUDAT PUTAMEN    La part neoestriada està formada pel caudat i el putamen.
La part lenticular i lentiforme està formada pel putamen i el pàl·lid.
El nucli acumbens es troba inserit dins els nuclis estriats.
Nucli acumbens 11.1.1 Divisió filogenètica  La part paleoestriada (més vella), està formada pel pàl·lid.
Neuroanatomia  La part neoestriada (més nova), està formada pel caudat, el putamen i el nucli acumbens.
11.1.2 Principals aspectes funcionals     Estan implicats en el control motor.
També formen part del substrat neural del reforç.
Provoquen la conducta automatitzada.
Estan implicats en disfuncions com la Corea de Huntington i el Parkingson.
11.2 PROSENCÈFAL BASAL  Està format pels nuclis septals i el nucli basal de meynert.
11.2.1 Aspectes funcionals      Està implicat en processos de son i vigília.
També en aprenentatge i memòria.
És el responsable de l’activació cortical.
En la malaltia d’Alzheimer (fàrmacs que inhibeixen l’acetilcolinesterasa).
Formen part dels nuclis colinèrgics.
11.2.2 Origen dels somes    Les regions corresponents a la memòria: projecten cap a l’ hipocamp.
Les regions corresponents a l’atenció i la memòria: projecten cap a l’escorça i l’amígdala.
Les regions corresponents al son paradoxal: projecten cap al tàlem.
...