TEMA 13: Modificacions estructurals de la societat (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Dret Mercantil
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 13: Modificacions estructurals de la societat 1. Transformació Regulada a la llei 3/2009 de 3 d'abril sobre modificacions estructurals sobre societats mercantils.
Articles 3 al 21.
És el procés pel qual una societat mercantil adopta un tipus societari diferent mantenint la seva personalitat jurídica.
Acord de transformació (Article 194 LSC), hem d'informar als socis, l'acord s’haurà d'adoptar tenint en compte els requisits de la nova societat.
Es publicarà al BORME i a un diari de gran tirada del domicili social, anirem al notari farem el canvi d'escriptura i al registre mercantil.
2. Fusió Regulada a la llei 3/2009 de 3 d'abril sobre modificacions estructurals sobre societats mercantils.
És el procediment pel qual dues o més societats mercantils s'integren en una única societat mitjançant la transmissió amb bloc dels seus patrimonis.
Fusió per absorció: A+B=A Fusió per creació de nova societat: A+B=C 3. Escissió Regulada a la llei 3/2009 de 3 d'abril sobre modificacions estructurals sobre societats mercantils.
Articles 68 al 80.
És la divisió de la societat amb dues o mes societats.
Pot ser: Total: S’extingeix una societat amb la divisió del seu patrimoni amb dos o més societats.
Parcial: Traspàs d'una o varies parts d'una societat cada una de les quals forma una unitat econòmica a una nova societat.
...