9. Enfocament de to (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Terapia ocupacional - 2º curso
Asignatura terapia ocupacional en l'adult
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

TO en l’Adult Mar Busquets ENFOCAMENTS D’INTERVENCIÓ El tipus d’enfocament dependrà del diagnòstic, pronòstic, moment de la intervenció, servei,...
ROGER & HOLMS, 2009  Desenvolupar  Persona  Restablir  Curatiu  Persona  Compensatori  Persona – Tasca – Entorn  Mantenir  Persona  Prevenir  Persona  Alleugerir  Persona Desenvolupar acompliment ocupacional que no existia prèviament.
Exemple: S’ensenya a un nen amb paràlisis cerebral a posar-se una camiseta.
Restablir l’acompliment ocupacional amb habilitats i destreses que ja existien abans del diagnòstic.
  Curatiu : Les mateixes habilitats i destreses que ja tenia la persona Compensador: Utilització de les capacitats residuals, el desenvolupament de noves habilitat, cerca o adaptació de noves maneres de realitzar les activitats, simplificant-les o adequant-les a la nova situació.
Exemple: Se li ensenya a una persona dretana que ha tingut un AVC a l’hemisferi esquerre a escriure el seu nom amb la ma esquerra (compensatori).
Mantenir la capacitat d’acompliment ocupacional mitjançant assessorament o instruccions al cuidador.
Exemple: Se li ensenya a l’esposa d’una senyor amb Parkinson amb demència associada a donar les instruccions adequades per realitzar l’activitat d’afeitar-se.
Prevenir Exemple: S’orienta sobre la utilització d’ajudes tècniques a l’habitatge a una persona gran amb l’objectiu d’evitar caigudes.
Recolzament i confort a la persona: Exemple: Se li ensenya al cuidador d’una persona que està en la fase terminal de càncer, tècniques per realitza la mobilitat al llit i les transferències amb el màxim confort i mínim dolor.
TO en l’Adult Mar Busquets Els TOs van al domicili per facilitar el Conjunt de dones que acaben de ser Desenvolupar desenvolupament de noves destreses mares a Canadà (projecte comunitari) d’execució, patrons i un nou context Desde TO es treballa amb ortesis i altres Home de 29 anys amb lesió de flexors del mètodes preparatoris: 2n, 3r i 4t dit de la ma dreta, la qual cosa Restablir - Millorar la AMA i la força de la ma li impedeix realitzar AVD i realitzar la (curatiu) - Millorar el trofisme de la ma, tractament de majoria de les formes ocupacionals la sensibilitat i tractament de les cicatrius relacionades amb la seva feina (fuster) - Millorar la força i l’habilitat amb la ma dreta Requereix un període de rehabilitació per Persona gran amb fractura de maluc. recuperar la seva funció el millor possible fins al Restablir Degut a l’edat, l’evolució de la nivell anterior. Es treballa la força, la (curatiu) rehabilitació no serà la mateixa que una resistència, l’entrenament en marxa, persona jove. La persona gran tindrà l’entrenament funcional del vestir i cures més tendència a perdre la funció, personals.
disminuirà la força per repòs al llit, confusió per les medicacions, estrès de Si no es recupera totalment la funció, Restablir (compensador) reubicació, dèficit visual, auditiu,...
s’indicaran adaptacions de l’entorn físic.
- Canvi de dominància per escriure Entrenament en noves tècniques per realitzar el vestit Restablir Persona amb hemiplegia - Compensar els problemes residuals (compensador) mitjançant l’eliminació de barreres en el domicili i la utilització de productes de suport - Instruccions al cuidador Persona amb Alzheimer amb problemes Mantenir - Senyals pictogràfiques en els armaris en AVD bàsiques i instrumentals - Productes de suport per seguretat Persona gran amb osteoporosis que viu Modificació de l’entorn i productes de suport Prevenir sola i amb risc de caiguda per evitar caigudes Dona amb càncer de mama amb metàstasis òssies en situació Entrenament al cuidador per realitzar aquestes Alleugerir d’enllitament. Presenta molt dolor, activitats amb el major confort possible. Procés especialment quan es realitzen les de formació o educació.
mobilitzacions per el cuidador.
TO en l’Adult Mar Busquets AOTA Crear o promoure : Quan encara no hi ha discapacitat, promoure entorns i experiència d’activitats enriquidores que milloraran l’acompliment de totes les persones en els àmbits naturals de la vida.
Exemple: Recomenar jocs en parcs infantils Restablir / Restaurar: Canviar variables del client per establir una habilitat que no havia sigut desenvolupada fins llavors o per restaurar una habilitat que s’ha afectat.
Exemple: Proveir cadires ajustables per a millorar la postura del client.
Mantenir: Proveir ajudes que permetran al client preservar les capacitats d’acompliment que ha guanyat o que continua complint amb necessitat d’ocupació.
Exemple: Habilitar al client en el maneig de la medicació proporcionant-li una alarma Modificar (Compensació / adaptació) : Trobar maneres per revisar els àmbits actuals o les demandes de l’activitat per recolzar l’acompliment en un ambient natural incluint: tècniques compensatòries, millorant algunes característiques per proveir claus o reduint característiques per reduir la disrtacció.
Exemple: Ajudar a una família en determinar els requisits d’una rampa domiciliària per un dels integrants de la família.
Prevenir: Dirigit a clients amb o sense discapacitat que estan en risc de problemes en el seu acompliment ocupacional.
Exemple: Prevenir el risc d’exclusió social en treballadors promovent la seva participació en activitats grupals.
...