Història de l'arquitectura tema 5 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Arquitectura - 2º curso
Asignatura Història de l'arquitectura I
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 20
Subido por

Vista previa del texto

RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA TEMA 5: LA REGIÓ SÍRIO PALESTINA: Regio Sirio PAlestina Territori ocupat antigament per pobles semites, coneguts també com els cananeus en el sud.
• Al sud: Israelites/Hebreus ——— > SEMITES • Alcentre:Fenicis • Al nord: Amorreus Fases cronològiques_III al I mil·leni a.C.
• Edat dels Bronze_Del III mil·leni al 1.200 a.C._S’acaba a causa d’una gran crisi • Edat del Ferro_Entre 1.200 al 586 a.C._S’acaba per les conquestes perses i assíries.
MEGIDDO És un tell que s’ubica al centre-nord. És un centre de pas perfecte, situat al món Carmel, entre la mar mediterrània i la vall del Jordà. Des de Megiddo es pot controlar i vigilar una extensa plana agrària anomenada plana de Jezreel.
Tot això a provocat que aquesta ciutat sempre a estat atacada per diversos exercits, per poder-la conquistar.
Mite: A causa de tantes guerres i tants atacs, Megiddo és la ciutat de la fi del món.
En urbanisme hi ha dos característiques principals, la primera es l’ús de fortificacions basades en terraplens, i la segona es la creació de “watersystems”.
• A més la muralla està construïda sobre els terraplens, també incorpora portes complexes, d’estil tenalla, que porten a passadissos amb cosos de guàrdia, reforçades per alguna que altre torre.
• El “watersystem” es un sistema d’aprovisionament d’aigua, construïts a causa del clima del territori, i per poder aguantar llargues temporades de assajament.
Es tracta d’un pou d’uns 30 o 40 metres d’amplada, el qual s’excava des de el tell fins a trobar els nivells 22 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA freàtics. En el seu interior conte unes escales per poder-li fer el manteniment apropiat. A més també s’aprofiten les aigües fluvials.
Un altre sistema es fer el pou de les mateixes dimensions, però aprofitant les crescudes d’un Uadi, es a dir un riu estacionari, al qual se li feia un canal subterrani que donava al pou.
Els materials de construcció utilitzats són el tovo grafiat i la calç. De tovo grafiat, es a dir sòcol, hi ha tres tipus: el tiri, el grec i el israelià.
L’accés a la ciutat era a través d’una rampa, a més l’accés de la porta estava pavimentat. La primera part de la ciutat podia quedar tancada i aïllada de la resta de la ciutat en cas d’atac. En el seu interior i trobem el palau de Salomó i els estables.
Els estables eren edificis de planta rectangular, al centre hi havia entre 2 o 3 files de pilastres.
També apareixen piles, que servien per aguantar el sostre, ja que es una arquitectura pesant. Els estables de Megiddo estan pavimentat, això ens indica que no hi havia cavalls, la qual cosa vol dir que eren dipòsits de gra.
Per tant hi ha dos grans edificis, per guardar aigua i per guardar gra, en cas d’assajament.
TELL HATZOR Situat al nord d’Israel, a l’alta Galilea. Es tracta d’una de les ciutats cananees més importants. Com a mínim apareix esmentada en els textos egipcis del segle XVIII a.C.
L’any 732 a.C. el rei assiri conquereix la ciutat i la converteix en cendres.
En les muralles s’utilitzaven d’aprovisionament d’aigua.
casamates, i també utilitzaven sistemes BET SHE’AN • Es troba just sobre el Jordà i la plana de Jezreel, al nord d’Israel. Controlant la via de la costa interior i el camí entre Jerusalem i Galilea.
• S’hi ha excavat les restes d’un centre administratiu egipci entre els segles XVIII - XIX.
• Era una ciutat cananea.
• Hi ha una serie de temples, els quals són característics per ser palaus tripartits.
23 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA Té una arquitectura egipcià: Hi ha una casa del governador egipci datada del segle XV al segle XII a.C.
És una estructura d’un pis, de planta quadrangular, amb un pati central fet amb murs atalussats i aguantat per pilastres/columnes.
També s’utilitza el sòcol, però per sobre es col·loquen tovots.
TEL-DAN Situat al Nord de Israel. El jaciment es troba entre la frontera entre Israel i el Líban.
Va ser un dels nuclis més importants del regne d’Israel.És un tell molt petit. Lloc on neix el riu Jordà, per tant té molta aigua.
Muralla sense casamata, amb una porta d’accés en tenalla. Hi ha uns altars just davant la porta d’entrada, són “maebot”, representacions sense forma dels deus o divinitats. “Representació anicònica”.Aquesta representació és fa física a través d’unes pedres, anomenades Betil.
A la ciutat s’hi accedeix a través d’una rampa, la qual està pavimentada.
Només entrar hi ha un tro on es reia als viatgers, per rebre els obsequis i impostos. Seguidament a l’interior trobem un seguit de carrers pavimentats i peraltats. La construcció d’aquests carrers es feia amb argila barrejada amb pedres, i a sobre es col·locaven les lloses de pedra, per aconseguir la filtració de l’aigua.
“La porta caranea”: Es troba el primer arc que treballa a compressió, fet de rajoles cuites al sol.
“Temple”: Consta de dues parts, unides per un es escales, un part elevada on hi ha un BEMA, i una part baixa on en el seu centre hi ha un altar amb banyes.
En aquest altar s’hi sacrifiquen animals, els quals són sacrificis substitutoris.
En la plataforma elevada es on es col·locaria el sacerdot a recitar.
El sistema constructiu utilitzat es el BAMA, construït amb carreus encoixinats, era un sistema decoratiu.
A més, també hi havia una serie de dependències pels sacerdots.
No es vol seguir el mateix estil que en el temple de Salomó.
“Temple de Salomó”:És un temple llarg i estret, situat sobre un mateix eix que va de est a oest.
Fa uns 30 metres de longitud i uns 10 metres d’ample, i una altura similar, són dimensions modestes, ja que el culte es feia a l’exterior.
Hi havia dos columnes al exterior,a l’entrada, anomenades Jachin i Boaz. Són l’adaptació arquitectònica dels arbres sagrats.
Els sacerdots entraven per una porta xapada en or de 10 metres d’alçada per 4 metres d’ample.
24 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA S’accedia al vestíbul, Ulam, i d’aqui la Kekal, cambra principal il·luminat des de unes finestres elevades.
En aquest temple es protegia amb dos querubins a l’arca.
Davant de les escales principals del temple, hi ha unes altres escales les quals porten fins a un altar.
• El temple de Salomó fou santuari construït pels israelians a l’esplanada del Mont Maria, on avui s’aixequen el Domo de la Roca i la Mesquita dAl Aqsa, a la ciutat de Jerusalem.
• El primer temple, segons la Bíblia, va ser construïda al segle X a.C. sota el regnat de Salomó cap al any 960 a.C., el temple va ser destruït al 587 a.C. per rei babiloni Nabucodonosor II.
• El segon temple va ser reedificat al 517 a.C., després del captiveri jueu a Babilònia.
• Va ser destruït al 70 de la nova era dels romans.
UGARIT_ras Shamra, Síria. Poble semita, amorreus.
• • • • Situada al nord de l’actual Síria, a la costa mediterrània.
Va ser una ciutat-estat, amorrea, que comptà amb una superfície d’uns 2.000 km2 Període d’esplendor entre el 1.450 i el 1.180 a.C. en els darrers estadis de l’Edat de Bonze.
Les restes més destacades són les del Palau, el qual conte 90 habitacions i dues biblioteques amb arxius privats i tauletes.
• Una d’aquestes biblioteques va ser de Rapanou, va ser un diplomàtic. Aquesta biblioteca contenia arxius comercials, administratius i la llista d’Ugarit.
• Urbanisme de carrers rectes i places quadrades o rectangulars, en una trama preconcebuda i complexa. El palau esta integrat en aquesta trama.
Ciutat protegida per dos rius, fortificada en els terraplens.
Aquesta ciutat conte un palau, amb patís i les seves dependències. No obstant, està integrat dintre la ciutat, però té un mur delimitador.
L’urbanisme està ordenat per uns eixos.
S’utilitzen pilastres, i l’espais entre pilastres es reomple amb pedres.
Hi ha un accés ciclopi al palau, es una porta en falç arc a la muralla.
En el palau reial hi ha construccions en falsa volta.
Carrers pavimentats i apareixen places.
Els espais residencials són de 3 o 4 pisos.
25 ...Comentario de mbasvillalba en 2018-04-06 12:16:19
Grácias!