TEMA 1. CONCEPTE DE QUALITAT (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias y Tecnología de los Alimentos - 4º curso
Asignatura Control de Qualitat de Processos i Productes
Profesor R.
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 13/11/2017
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

CONTROL DE QUALITAT DE PROCESSOS I PRODUCTES ARUIZPEREZ TEMA 1. CONTROL DE QUALITAT A TOTA LA CADENA ALIMENTÀRIA Concepte de qualitat - Grau en el què un conjunt de característiques inherents compleix amb els requisits.
Propietat o conjunt de propietats inherents a una cosa que permeten apreciaria com igual, millor o pitjor que les restants de la seva espècie.
Qualitat és el compliment de requisits Qualitat és adequació a l’ús del client Satisfacció de les expectatives del client Qualitat és la pèrdua (monetària) que el producte o servei ocasiona a la societat des que és expedit Les que nomena al client, qualitat passa de ser objectiva (com la primera definició) a subjectiva, ja que la definició de qualitat depèn exclusivament del client.
Per al professor: Qualitat és adequació a l’ús del client (Joseph Juran).
Els objectius de la qualitat són: - Reduir costos  ja que una manera de guanyar diners és reduir costos - Millorar la productivitat i la fiabilitat dels processos  com més fiables siguin els processos, menys errors tindré i, per tant, menys productes no qualitat tindré i per tant, menys costos.
- Augmentar la satisfacció dels clients (Genichi Taguchi)  si tinc un client satisfet, la probabilitat de que em torni a comprar es dispara. El meu objectiu és tenir un llindar alt de clients.
1.
Com es mesura? El què el client està disposat a comprar/pagar. A part de tenir un producte que s’adequa a l’ús, tinc un llindar que seria el que estan disposats a pagar. Per exemple, el llindar per comprar un mòbil, en funció de les necessitats que vols o del què creguis que té més qualitat.
CONTROL DE QUALITAT DE PROCESSOS I PRODUCTES ARUIZPEREZ Break Even  és el punt a partir del qual tu guanyes o perds diners. Tots els serveis en tenen. Per sota d’aquest punt, perdràs diners.
Refer  contenidors que tenen temperatura controlada Abast Quan nosaltres parlem de gestió de qualitat, normalment ens tendim a centrar en el procés productiu i aquí, tots identifiquem que es troba el concepte gestió de la qualitat  fer productes que s’adequin a que els clients esperen, que redueixi costos en el procés, que els accionistes estiguin contents... però això és fals perquè la gestió de qualitat també ha d’abastir la recepció de matèries primeres (els proveïdors que tinc, si té un transportista propi o extern i si és de primer nivell, si les rebo en el termini pactat...).
Així que jo començo a gestionar la qualitat amb la recepció de matèries primeres.
Per tant, la gestió de la qualitat no comença ni acaba a les portes de la meva empresa. Jo m’haig de preocupar del meu producte fins que arriba al meu client. M’haig d’assegurar que arriba en unes determinades condicions.
La gestió de la qualitat és un sistema integral des de les matèries primeres fins que arriba el meu producte final a casa del client i que s’adequa a l’ús pel que està dissenyat.
El pitjor de tot és que el client no es queixi perquè ja ha decidit que no et tornarà a comprar. Si es queixa, al menys tens alguna possibilitat de que et torni a comprar.
Com s’aconsegueix el compliment de tot el sistema de qualitat? Conscienciant a tots els treballadors de la importància del seu paper a la qualitat i tenir coneixements d’aquesta.
Reflexions ACCIÓ: amb les noves tecnologies, el principi segueix sent el mateix: portar els problemes a la superfícies, fer-los visibles i treballar per obtenir immediatament solucions LÍMIT: el sentit de la responsabilitat per assegurar la qualitat a cada lloc de treball és el realment crític OBJECTIU: fer bé les coses a la primera. Si l’energia per fer bé una cosa és similar a la que es necessita per fer-ho malament, per què no fer-ho bé des de l’inici si la satisfacció obtinguda és més gran? CONCEPTE DE PROCÉS Definició procés: element que s’encarrega d’obtenir, transformar o transportar matèries primeres o materials en productes que puguin satisfer les necessitats del client.
FIXA’T!  sempre acaba sortint la paraula client! Fases: 1- Manipulació de matèria primera 2- Operacions físiques de condicionament CONTROL DE QUALITAT DE PROCESSOS I PRODUCTES ARUIZPEREZ 3- Reaccions químiques de transformació 4- Separació i envasat del producte Tipus: 1- Per lots  normalment associem lots a quantitat relativament petites 2- Flux continu  durant 24 hores al dia durant 7 dies a la setmana és continuat.
3- En massa  una barreja dels dos. Un tractament per lots però en volum molt gran. Per exemple; la collita de la bleda rave a Europa. Durant 3 mesos hi ha una venda molt bèstia i cada dia és un lot diferent, o potser cada lot ve d’un camp diferent.
...

Tags: