Esquema teixit muscular (esquelètic, cardíac, llis) (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Fisiologia II
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 09/06/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Esquema del tres teixits musculars esquelètic, cardiac i llis. Apunts Ishar Dalmau

Vista previa del texto

Fibres Tipus Components Estructura Innervació Característiques especials Estriat Esquelètic Grans, cilíndriques, molts nuclis perifèrics. Amb bandes clares (I) i bandes fosques (A) I  contracció lenta i prolongada.
Fibres primes, amb molts mitocondris i poques miofibrilles.
IIa contracció ràpida, fatiga moderada.
IIb  contracció ràpida, fatiga alta.
Fibres gruixudes, menys mitocondris i moltes miofibrilles.
Miofilaments gruixuts: miosina II Miofilaments prims: actina Proteines: titina Reticle sarcoplasmàtic Túbuls transversos Endomisi - perimisi - epimisi Motoneurones de la banya anterior de la medul·la espinal Cicle contràctil: 1. Hidròlisi ATP 2. Miosina + actina = pont creuat 3. Deslliçament 4. Desacoblament Fatiga muscular: alliberació inadequada de Calci per part del RS, deplecció de fosfocreatina, nivells baixos d’ATP Cardíac Llis Cèl·lules ramificades, amb un nucli Cèl·lules fusiformes, petites, amb 1 central. Amb bandes clares i fosques. nucli central. No tenen estriacions Cèl unides pels discos intercalars (bandes) Multiunitària  cèl·lules que Cèl·lules Purkinje: formen el sistema funcionen independentment. A les cardioconnector. Més grans que les parets dels vasos, iris, i conducte cardiaques. Poques miofibrilles i deferent pocs mitocondris. No tenen túbuls Unitària/Visceral  Contracció transversos.
sincronitzada davant d’estímuls hormonals i nerviosos. Òrgans i vasos.
Miofilaments gruixits: miosina II Filaments prims: actina Miofilaments prims: actina Filaments gruixuts: miosina II Reticle sarcoplasmàtic Filaments intermig: desmina Túbuls transversos Cavèoles Discos intercalars Alfa-actinina i làmina externa SNA Simpàtic  accelera ritme cardíac SNA Parasimpàtic  disminueix ritme cardíac SNA Simpàtic i Parasimpàtic Influx de Calci durant més temps  contracció 10-15 cops més llarga Molts mitocondris i més grans Hormones que l’estimulen: estrògens, progesterona, oxitocina, vasopresina Respiració aeròbica i utilització d’àcid làctic produït per l’esquelètic Regulació contracció-relaxació: Proteïna calmodulina 25% capacitat d’escurçament ...

Tags: