Exercicis macro 2 (2015)

Ejercicio Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Economía - 2º curso
Asignatura Macroeconomia 2
Año del apunte 2015
Páginas 7
Fecha de subida 15/03/2015
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

PRIMER PARCIAL MACROECONOMIA II EXERCICI: C= 30+0.8Yd I= 150-20i T= 0.25Y G= 300 BM= 50 mm= 4 P= 2 Ld= 25 +0.1Y – 10i a) Saldo pressupostari.
b) L’economia s’obre a l’exterior (XN=140-0.1Y+7R), tipus de canvi fixes R=5 i sense mobilitat de capitals. Calcular la renda d’equilibri interna quan el saldo de la BP s’esterilitza.
c) Seguim amb les mateixes dades però ara tenim perfecte mobilitat de capitals, i*=2.
Busquem la renda d’equilibri interna i externa.
d) El BC compra títols de deute públic per valor de 10, que passa en l’equilibri final intern i extern? (El BC no esterilitza perquè també busquem l’equilibri intern).
e) Seguim amb les mateixes dades i mateixa funció d’exportacions netes. Quin és el nivell d’equilibri intern i extern si passam a tc flexibles, perfecte mobilitat de capital i i*=0.
BLOC 1 EXERCICI 1: C= 60+0.8Y G=200 T=200 P=1 I=200-1000i M= 1000 L=1.5Y-5000i a) Troba la renda d’equilibri i digues quan augmenta la despesa.
b) Es vol assolir la renda de plena ocupació sense provocar efecte desplaçament.
c) Es vol assolir 1100 únicament amb política fiscal sense modificar el saldo pressupostari.
EXERCICI 2: C= 100+0.75Y G=200 T=0.2Y P=2 I=100-40i mm=5 B=20 L=0.1Y-10i a) Troba la oferta monetària i la renda d’equilibri.
b) Ara tenim exportacions netes (XN=100-0.1Y+5R), tipus de canvi fixes (R=4) i perfecte mobilitat de capitals (i*=4). Troba la nova oferta monetària i renda d’equilibri.
EXERCICI 3: C=150+0.8Yd I=100-20i G=250 t=0.25 XN= 120-0.2Y+6R P=2 R=5 mm=4 L=25+0.1Y-10i a) Tipus de canvi fixe sense mobilitat de capitals. El Banc Central no fa operacions d’esterilització. Troba la renda d’equilibri.
b) Ara tenim perfecte mobilitat de capitals i tenim i*=3. Troba la nova renda d’equilibri.
EXERCICI 4: C=0.8Y I=80-6i Ld=0.6Y-6i M=30 P=1 XN=20-0.2Y+10R R=2 a) No hi ha mobilitat de capitals, es realitzen operacions d’esterilització. Renda d’equilibri intern.
b) Ara no s’esterilitza. Renda d’equilibri intern i extern.
c) Partint de l’equilibri inicial es liberalitzen totalment els moviments de capital i els tipus d’interès internacional són iguals a 5. Renda d’equilibri intern i extern si seguim amb tc fixes.
EXERCICI 5: C=300+0.8Yd I=200-40i G=600 t=0.25 XN=240-0.2Y+12R M/P=100 a) Troba la renda d’equilibri.
b) Partint d’aquest punt passen a tipus de canvi flexibles. Simultàniament augmenten les exportacions netes en 100 unitats i disminueix la despesa en 200. Determina el nou nivell de renda d’equilibri.
c) Amb les dades del primer enunciat i tipus de canvi fixes. Amb nul·la mobilitat de capitals quan val la quantitat real de diner? EXERCICI 6: C= 200+0.8Yd T=0.25Y I=300-20i G=300 M=1000 P=2 Ld=0.5Y-25i a) Trobar la renda d’equilibri intern i extern b) L0economia s’obre al exterior amb tipus de canvi flexibles, flotació neta i sense moviments de capitals. (XN=100+5R-0.1Y). Troba el nou equilibri.
c) Funcions de l’enunciat inicial. Sense mobilitat de capitals. Renda d’equilibri intern i extern si estem amb tipus de canvi fixes el banc central no esterilitza i R=4.
d) Igual que abans, tipus de canvi fixes però perfecte mobilitat de capitals. Equilibri intern i extern (i*=5,R=4).
e) Seguim amb tipus de canvi fixes, el Banc Central no esterilitza i seguim amb les mateixes funcions que els apartats anteriors. Ara hi ha perfecte mobilitat de capitals.
Renta d’equilibri intern i extern. (FC=20+20(i-i*)) EXERCICI 7: C=90+0.8Yd I=200-50i T=25+0.25Y G=200 BM=40 mm=5 P=2 Ld=0.2Y-20i a) Troba el tipus d’interès d’equilibri.
b) L’economia s’obre a l’exterior XN=40-0.1Y+5R. Tipus de canvi fixes, R=2 i nul·la mobilitat de capitals. El Banc Central no esterilitza. Troba la renda d’equilibri.
c) El Banc Central realitza una compra de bons a mercat obert per valor de 12 u.m. Que passarà en l’equilibri final intern i extern? - Les reserves de divises disminuiran per l’equivalent a 12u.m.
- Les reserves de divises disminuiran per l’equivalent a 60u.m.
- La nova renda nacional es de 845.
- Les reserves de divises no varien.
d) Tipus de canvi flexibles i perfecte mobilitat de capitals. Troba la renda d’equilibri.
e) Es produeix un augment de la despesa en 10 u.m.
EXERCICI 8: C=0.8Yd I=300-5i G=400 T=0.25Y Ld=0.2Y-12i M=320 X=150+14R Q=50-6R+0.1Y P=1 P*=0.5 tc=2 i*=2 a) Determinar la renda d’equilibri intern i extern quan estem amb tipus de canvi fixes i perfecte mobilitat de capitals.
b) Calcular el valor de les exportacions netes.
c) Tipus de canvi flexibles, renda d’equilibri intern i extern i perfecte mobilitat de capitals.
d) Si augmenta la despesa en 100 unitats. Que passa amb la nova renda? BLOC 2 EXERCICI 1: C= 0.8Yd I= 250-10i T= 0.3Y G= 300 M= 180 X= 50 Q= 0.06Y mm= 4 P= 1 Ld= 0.3Y-12i a) Determina la renda i el tipus d’interès d’equilibri. La renda correspon a plena ocupació i es comporta com en el cas clàssic.
b) Hi ha una catàstrofe natural i la renda de plena ocupació passa a ser de 900. Quines conseqüències tindrà en el nivell de preus i de tipus d’interès? EXERCICI 2: C= 0.8Yd I= 350-10i T= 0.25Y G= 200 M= 200 Ld= 0.3Y – 12i +60 a) Troba la renda i els preus d’equilibri b) Calculem el nou equilibri si incrementa la despesa en quaranta unitats monetàries.
EXERCICI 3: C= 0.8Yd I= 3000 - 100i T= 0.25Y G= 2000 Ld= 0.3Y -12i M= 2000 Y= 180L-(L*L) Ls  a) L=100 b) L=2(w/p) a) Obtenir la DA.
b) Trobar la oferta agregada, el salari real, el treball i la renda d’equilibri en el cas a) i b).
c) Determinar el nivell de preus d’equilibri quan l’oferta agregada es comporta com en el primer cas a).
EXERCICI 4: C= 0.8Yd I= 290-15i T= 0.25Y G= 400 M= 390 Y= 60*√L (F. De producción) w=1 Ld= 0.3Y – 10i a) b) c) d) Troba la demanda agregada.
Troba la oferta agregada.
Troba l’equilibri.
Y= 40*√L, nova funció de producció, volem saber quins efectes té sobre la producció, l a ocupació i el salari real.
EXERCICI 5: C= 50 + 0.8Yd I= 80-30i T= 0.2Y G= 70 M= 1000 Ld= 2.4Y – 200i Q= 40+0.2Y X=125 Tr= 50 a) Calcular el nivell de preus, tipus d’interès i exportacions netes per una Y=500.
b) Seguim en la renda de plena ocupació però ara el nivell de preus es 1.2. Calcula la quantitat de diner compatible amb aquesta situació.
c) Plena ocupació. El nivell de preus es 1.2. Quina és la despesa pública compatible amb aquesta situació? EXERCICI 6: Y= 130P C= 50+0.8Yd I= 40-20i T= 0.25Y G= 50 M= 100 Ld= 0.5Y – 30i a) Determina la demanda agregada, la renda i el nivell de preus d’equilibri.
b) La despesa pública augmenta en 100 unitats i es finança únicament amb diner. Quina és la variació de renda i de preus? EXERCICI 7: C= 0.8Yd I= 400-25i T= 0.25Y G= 500 M= 475 Ld= 0.25Y – 25i P=1 a) Determina la renda d’equilibri b) Augmenta la despesa pública i la oferta en 100 unitats. Calcula la renda si els preus són constants.
c) Repetim els càlculs de l’apartat anterior però ara la oferta és Y=2246P. Calcula el nou equilibri ...