Tema 4 - RMN i RSE (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Química - 3º curso
Asignatura Química Inorgànica III
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 10/06/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 4: RMN i RSE 4.1. Conceptes Tècnica espectroscòpica per complexos diamagnètics.
Factors a tenir en compte: - Multiplicitat de la senyal - Número de senyals en l’espectre - Intensitat de la senyal: integra número de protons.
- Constant d’acoplament (J): o Distància enllaç  J1> J2> J3 o Angle d’enllaç  Jtrans > Jcis Majoritàriament (depenent resolució espectre) no es dóna acoblament amb nuclis amb intensitat diferent a ½, degut al moment quadrupolar.
Els nuclis amb els que hi haurà acoblament: 1 H (I= ½ ) 31 P (I= ½ ) 19 F (I= ½ ) 103 Rh (I= ½ ) Pt: INPt (I=0) 66.6% abundància i 195Pt (I= ½ ) 33.3% abundància Sn: INSn (I=0) 85% abundància, 119Sn (I= ½ ) 8 % 115Sn (I= ½ ) 7% abundància 4.2. Moment quadrupolar Els nuclis amb I= ½ donen pics definits i per tant és fàcil conèixer la multiplicitat de la senyal. Això és degut a que tenen una distribució de la càrrega esfèrica.
Els nuclis amb I > 1 donen pics que són bandes amples, és difícil conèixer la multiplicitat.
Això és degut a que la distribució de la càrrega del nucli no és esfèrica. Té una distribució anisotròpica.
4.3. Factors a tenir en compte a) Número de senyals: El número de senyals ens determina el número de nuclis químicament no equivalents.
Una família homotòpica és aquella en la qual dos àtoms estan relacionats per un eix de rotació.
Els nuclis químicament equivalents no s’acoblen entre ells.
b) Multiplicitat de la senyal: Per saber la multiplicitat de la senyal s’utilitza la regla: 2 n I + 1, on n és el número de nuclis químicament equivalents i I és el spin del nucli (en principi ½) c) Intensitat de la senyal: La intensitat serà major quan més nuclis equivalents hi hagi.
Per saber la intensitat que tindrà una senyal amb multiplicitat, s’utilitza el triangle de Pascal.
4.4. Pseudorotació de Berry La pseudorotació de Berry serveix per aplicar el RMN dinàmic a partir d’un model fluxional (moviment continu).
4.5. RSE Fonament teòric Técnica espectroscòpica per complexos paramagnètics, amb un electró lliure.
La primera derivada del espectre serveix per eliminar interferències electròniques i soroll de fons.
Acoblament de l’electró Es pot acoblar amb I = ½ o amb I > ½ La zona d’acoblament es dóna en el orbital HOMO.
Senyal del electró Només es pot obtenir una única senyal.
Si el electró s’acobla amb nuclis amb spin ½ la intensitat seguirà el triangle de pascal.
...