Biologia 1r Parcial: Els glúcids (2015)

Apunte Español
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Biologia
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 03/01/2015
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2: ELS GLÚCIDS Els glúcids són el grup de components biològics més abundants de la terra i realitzen una ampla varietat de funcions en tots els éssers vius. També coneixem aquestes substàncies amb els noms de: glícids, sucres (significa que són dolços, però només ho compleixen els glúcids de molècula petita i pes molecular baix) o bé hidrats de carboni (Cn(H2O)n no tots els glúcids compleixen aquesta fórmula).
Estructura Són macromolècules formades a partir dels monosacàrids o unitats simples.
Químicament són aldèhids o cetones polihidroxilades, és a dir, una cadena de 3 a 7 carbonis en què tots tenen un grup hidroxil, excepte un, que té un grup carbonil.
Funció 1. Reserva energètica: s'utilitzen els polisacàrids (glucogen o midó) per emmagatzemar glucosa.
2. Font d'energia: són degradats per tal d'alliberar energia acumulada en els seus enllaços (ATP = moneda energètica).
3. Col·laboració en la biosíntesi: donen carbonis en la síntesi d'altres biomolècules.
4. Paper estructural: poden ser substrats estructurals de les cèl·lules. (exosquelets d'insectes) Classificació 1. Monosacàrids Són sucres reductors que no es poden hidrolitzar. Sempre contenen un grup radical (aldehid o cetona) més tres carbonis; la resta es cobreix amb hidrògens.
Els monosacàrids presenten carbonis asimètrics, fet que fa que hi hagi formes que no siguin superposables a l'espai.
Es classifiquen segons el nombre de carbonis, però hem de tenir en compte que dins de cada grup hi ha sucres que són aldehids i d'altres que són cetones: Propietats químiques: 2. Glúcids derivats Són compostos formats per modificacions químiques d'alguns o algunes dels grups funcionals dels monosacàrids simples.
Resulten de la transformació d'un monosacàrid amb una reacció química (introduint un grup àcid, amina...) ...