4. L'entrevista (2) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 3º curso
Asignatura Periodisme cultural
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 31/03/2016
Descargas 35
Subido por

Vista previa del texto

Periodisme  Cultural     30/03/2016   L’entrevista  (2)   Entrevista  és  un  gènere  paradoxal  i  antinatural  perquè:     La   veu   del   personatge/   l’entrevistat   està   construïda   pel   periodista,   no   pel   personatge.   El   periodista   és   l’encarregat   de   “robar   la   veu”   de   l’altre.   I   no   només  les  paraules  sinó  la  paraula  en  el  moment  de  ser  pronunciada:  en  el   context,  entonació,  actitud.  El  periodista  ha  de  reflectir  això  a  través  de  les   paraules.     Per   aconseguir   que   la   veu   del   personatge   sembli   natural,   espontània   i   immediata   s’han   d’incorporar   complicats   mecanismes   de   manipulació   lingüística.   Per   tant,   es   textualitza   l’entrevista,   és   a   dir,   es   dóna   una   forma   escrita   fidel   i   versemblant   del   que   l’altre   ha   dit.   A   més,   ha   de   mantenir   l’idiolecte  del  personatge.       Un  bon  entrevistador  ha  de  fer  parlar  als  altres       L’entrevista  ha  de  ser  natural,  versemblant,  intel·ligible  i  ha  de  mantenir  l’idiolecte.     Edició  de  l’entrevista     Quan  adaptem  l’entrevista  fem  una  adaptació  de  l’oralitat  a  l’escriptura,  el  que  es   pot  fer  amb  més  o  menys  rigor.  Hi  ha  diferents  elements  a  tenir  en  compte  a  l’hora   de  transcriure-­‐ho:       Eliminem   Interjeccions   (oi?,   veritat?),   repeticions,   “muletilles”,   anacoluts   (desajust   entre   una   frase   i   l’anterior   perquè   la   primera   no   ha   sigut   acabada),  marques  del  que  tu  faràs  per  passar  directament  a  la  pregunta.   Afegim  frases  del  personatge  per  enllaçar  una  amb  l’altra.   Refem  la  puntuació.   Unifiquem  temps  i  persona  verbal.   Evitem  generalitzacions  (això,  allò,  aquí...)  .   Evitem   manlleus   d’una   altra   llengua.   En   cas   que   n’aparegués   algun   ha   d’estar  en  cursiva.     Periodisme  Cultural     30/03/2016   Robatori  de  la  veu       En  una  entrevista  escrita  podem  donar  pas  a  la  veu  de  l’altre  a  través  de:   1. Diàleg.  L’inici  d’un  diàleg  es  marca  amb  un  guió  llarg.  I  només  es  tanca  amb   un  altre  guió  llarg  si  el  periodista  fa  una  acotació  per  explicar  com  ha  dit  allò   el  personatge  o  què  ha  fet  al  dir-­‐ho.   Entre  el  guió  llarg  i  la  paraula  de  després  no  hi  ha  espai.  Van  enganxats.   2. Citació   2.1.
Cita  directa:  posem  entre  cometes  les  paraules  literals  de  l’altre.   Aquest   tipus   de   cita   l’utilitzem   quan   les   paraules   són   transcendents,  significatives  i  ben  expressades.     Estil   directe   lliure:   el   narrador   reprodueix   la   veu   del   personatge  literalment  sense  marcar-­‐la  ni  atribuir-­‐la.  Per  tant,   el   lector   ho   distingeix   pel   canvi   de   registre.   L’estil   directe   lliure   el   fem   servir   quan   volem   donar   la   sensació   que   el   personatge  interromp  al  narrador.     2.2.
Cita   indirecta:   transformem   les   paraules   del   personatge   per   adaptar-­‐les  a  la  narració.  L’utilitzem  quan  el  que  diu  és  rellevant   però   no   és   necessari   presentar-­‐ho   amb   les   paraules   del   personatge.       Cita  indirecta  amb  paraules  textuals:  el  periodista  resumeix  i   expressa   una   part   amb   les   seves   paraules   però   manté   algunes   paraules   literals   del   personatge.   Vigilar:   mai   s’han   de   mantenir  els  díptics  i  la  primera  persona.   Estil   indirecte   lliure.   Hi   ha   un   canvi   de   primera   persona   a   tercera.     És   mes   subtil   però   es   nota   quan   els   registres   del   personatge  i  el  narrador  són  diferents.       3. Narrativització   La  entrevista  de  retrat  ha  de  tenir,  sobretot,  parts  narratives  però  també  podem   afegir  diàlegs  i  citacions.     Periodisme  Cultural         30/03/2016   ...