18. Dents (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 2º curso
Asignatura Biologia del desenvolupament
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 07/11/2014
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

DENTS     DESENVOLUPAMENT  18   INTRODUCCIÓ   -­‐  El  registre  fòssil  dels  mamífers  està  compost  pràcticament  per  dents.   -­‐   La   formació   de   les   dents   és   un   mecanisme   morfodinàmic   fort:   hi   ha   senyalització   mentre  les  cèl·∙lules  es  mouen.   QUÈ  TENIM?     -­‐  Epiteli  oral  intern  (formarà  el  contorn  de  la  dent).   -­‐  Epiteli  oral  extern  (que  no  forma  res).   -­‐  Reticle  estelat  (protegeix  de  les  pressions  externes).   -­‐  Mesènquima  condensat.   DINÀMICA   -­‐  Es  produeix  una  invaginació  de  l’epiteli  intern  (que  té  un  primer  knot).   -­‐  Els  knots  no  es  divideixen,  però  l’epiteli  sí,  de  tal  manera  que  augmenta  la  distància   entre  knots  degut  a  la  invaginació  de  l’epiteli  entre  knots.   -­‐  L’epiteli  dels  marges  creix  cap  a  dins,  a  l’alçada  dels  loops  cervicals.   FORMACIÓ  DELS  KNOTS   -­‐  La  formació  de  knots  es  dóna  per  un  mecanisme  de  reacció  -­‐difusió.   -­‐  L’epiteli  i  els  knots  secreten  un  senyal  que  promou  la  diferenciació  en  knots.   -­‐  Els  knots  secreten  un  senyal  que  inhibeix  la  diferenciació  en  knots.   -­‐   Alhora,   l’epiteli   va   creixent,   de   tal   manera   que   només   es   poden   formar   nous   knots   allà  on  la  distància  amb  la  resta  de  knots  és  prou  gran  com  perquè  no  arribi  l’inhibidor.   *  FGF4:  factor  que  promou  el  creixement.     *  BMP4:  factor  que  promou  la  diferenciació  en  knot.   MODEL  COMPUTACIONAL   -­‐  A  partir  de  les  interaccions  cel·∙lulars  i  moleculars,  les  condicions  inicials  i  les  hipòtesis   de  com  s’organitzen  les  interaccions:  ens  dóna  un  patró  final.   -­‐  Té  6  mòduls  independents:  la  xarxa  gènica,  la  difusió,  la  resistència,  la  diferenciació,   el  creixement  epitelial  i  el  creixement  mesenquimàtic.   -­‐   Característiques   del   model:   prediu   el   que   passa   en   3D,   prediu   els   patrons   d’expressió   gènica  i  no  estima  probabilitats,  sinó  possibilitats.   -­‐   S’altera   un   paràmetre   i   es   veu   com   reacciona   el   model,   de   tal   manera   que   podem   inferir  les  nostres  hipòtesis  segons  el  resultat  final.       1   ...