Dret penal - Defincions (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Deontologia
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 13

Vista previa del texto

LLEI PENAL = SI "A" (AUTOR) COMET "D" (DELICTE), SE LI IMPOSARÀ "P" (PENA).
DELICTE: ÉS L’ACCIÓ TÍPICAMENT ANTIJURÍDICA I CULPABLE A LA QUE LI ESTÀ ASSENYALADA UNA PENA. Art. 1 CP. " No serà castigada cap acció ni omissió que no estigui prevista com delicte o falta per Llei anterior a la seva perpetració".
SUBJECTES DEL DELICTE: L’acció (o omissió) es realitzada per un subjecte, mentre que els seus efectes recauen sobre un altre, que resulta ésser titular del bé jurídic protegit.
Subjecte ACTIU: És el que realitza l’acció, el comportament humà descrit en la llei, essent aquest dependent de la voluntat, només pot ser atribuïda a una persona física.
Subjecte PASSIU: És qui rep els efectes de l’acció (u omissió) del subjecte actiu, es aquell que és titular del bé jurídic protegit, potser una persona física i/o jurídica.
PENA: És el càstig imposat per una autoritat legítima al que ha comès un delicte o falta.
...