Tema 3: Com exerceix l’ambient la seva influència sobre el comportament? (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Genètica de la conducta
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 21/03/2016
Descargas 2
Subido por

Descripción

Apunts classe + llibre

Vista previa del texto

Tema 3 Genètica del comportament Com exerceix l’ambient la seva influència sobre el comportament? Hi ha interacció i correlacions entre els factors genètics i els factors ambientals.
- Factors ambientals → tot allò que no és genètic.
AMBIENT COMPARTIT I AMBIENT NO COMPARTIT Els bessons MZ mai són absolutament idèntics. Ni la seva concordança ni les seves correlacions no són mai, ni del cent per cent ni properes a l’1, respectivament.
Bessons MZ que viuen junts (genèticament iguals i ambient compartit) són diferents a causa de l’ambient no compartir, específic o únic → efectes epigenètics.
Els fills s’assemblen als pares perquè comparteixen gens i, per tant, s’assemblaran més els parents que comparteixen més gents, un grau parentiu més gran.
Les persones que viuen juntes però no són familiars, no s’assemblen gaire → l’ambient compartit sol ser insignificant alhora de condicionar la conducta.
- Ambient compartit: no ha de ser familiar → compartit entre tots els membres: barri, dieta, nivell sociocultural... L’ambient compartit és més important, en algunes característiques, durant els primers anys de vida.
- Ambient no compartit: no ha de ser no familiar → tractament diferent, edats, malalties, amics, mateix fet però amb diferents reaccions... Són influències específiques, no generals per tots els membres de la família. Té més importància a mesura que passem de la infància a l’edat adulta.
La semblança entre dos germans adoptius es deguda a l’ambient compartit → no comparteixen gens (ni ambient no compartit).
Ambient compartit Ambient no compartit Definició Terminologia Tots els factors ambientals  Ambient compartit compartits amb els familiars i (familiar o no) que fan que els parents  Ambient comú s’assemblin.
Tots els factors ambientals  Ambient no compartit no compartits entre els (familiar o no) familiars i que fan que els  Ambient únic parents siguin diferents.
 Ambient idiosincràtic  Ambient específic CORRELACIONS ENTRE FACTORS GENÈTICS I FACTORS AMBIENTALS Les influències ambientals reben influències genètiques → les nostres experiències estan influïdes per les nostres característiques genètiques.
Tema 3 Genètica del comportament - Correlació entre els factors genètics i ambientals (herència de l’ambient): control genètic de l’exposició a l’ambient.
Tres tipus de correlació:    Correlació passiva: l‘ambient de criança que reben els fill està correlacionat positivament amb els gens que reben dels pares. Els fills experimenten ambients que correlacionen amb les seves propensions genètiques. Més important durant la infància.
Correlació activa: els fills seleccionen, creen i formen els seus propis ambients segons la seva manera de ser i capten un tipus d’influències ambients que unes altres segons el seu genotip. Això fa que els germans que viuen junts siguin diferents entre si, i més diferents com més grans siguin. I que els germans que criats separats, cada vegada s’assemblin més. Més important a mesura que creixem.
Correlació evocativa o reactiva: consideració que les persones provoquem en els altres un cap a nosaltres en funció de com nosaltres interaccionem amb ells. Això fa que els germans que viuen junts siguin diferents entre si, i més diferents com més grans siguin.
I que els germans que criats separats, cada vegada s’assemblin més. Més important a mesura que creixem.
INTERACCIÓ ENTRE ELS FACTORS GENÈTICS I ELS AMBIENTALS L’efecte de l’ambient depèn dels gens (nurture via nature) i l’efecte d’aquests depèn de l’ambient (nature via nurture) → Nature versus nurture.
- Interacció: control genètic de la sensibilitat al medi ambient. Sensibilitat (genètica) que cada persona té a les condicions del medi ambient.
Els efectes dels nostres gens, el genotip, sobre un fenotip complex determinat dependrà de quins factors ambientals hi hagi presents. I els efectes dels factors ambientals sobre el nostre genotip dependran de com siguem genèticament. → un mateix ambient sobre genotips diferents pot conduir a fenotips diferents.
Hi ha interacció quan l’efecte produït per l’exposició a un ambient està condicionat pel genotip de la persona. També entre els factors genètics i ambientals quan l’experiència mitiga l’efecte del(s) gen(s).
Els gens poques vegades determinen directament les conductes especifiques, però si determinen la manera com les activa l’ambient.
Efectes no additius entre els factors ambientals i factors genètics.
Estudiar la interacció a traves d’estudis d’adopció Presència (+) o absència (-) de factors de risc ambientals o genètics.
- Limitacions: només en trets concrets.
Per saber si hi ha interacció o no, cal fer un anàlisis global.
...