PRÀCTICA 2; LA DESPESA SOCIAL I EL FINANÇAMENT DE L'ESTAT DE BENESTAR (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Estructura Social
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 31/01/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

ESTRUCTURA SOCIAL Pràctica 2; La Despesa Social i el Finançament de l’Estat de Benestar La despesa social es refereix a l’estat de benestar. Els països africans no han arribat a un estadi de desenvolupament suficient per tenir un estat de benestar. Els estats de benestar son molt diferents, ja que depenen molt de cada país, i una manera d’analitzar aquestes diferencies és mirant quina despesa dediquen els països a aquesta qüestió, és a dir, que gasten en l’estat de benestar. Analitzar la despesa social és un instrument molt potent per analitzar alhora els estats de benestar. No es tracta només de quant es gasta, sinó de si es gasta bé.
Les dades les podem obtenir de diferents fonts internacionals, com l’EUROSTAT.
1. Exercici 1: la despesa social de la OCDE - Conèixer què és la despesa social i quins són els seus components - Familiaritzar-se amb la web de la OCDE i amb les dades que proporciona - Descarregar, representar i analitzar dades de la despesa social de diferents països de la OCDE, els seus diversos components i el seu impacte en diferents indicadors socials 1.1. OCDE (Organització per a la Cooperació del Desenvolupament Econòmic) L’OCDE és una organització internacional que fa servir aquestes dades de despesa social L’OCDE va ser fundada al 1960 a partir de la contribució de diferents països que es varen posar d’acord per portar dades sobre el funcionament de l’economia de cada país per a dinamitzar-la. Els països més pobres no pertanyen a l’OCDE.
Com defineix l’OCDE la despesa social? La provisió de beneficis (en sentit ampli, és a dir, qualsevol avantatge del que puguem gaudir) de les institucions publiques i privades, però també de les contribucions financeres que estan destinades a les llars i als individus, per donar suport en determinades circumstancies que afecten negativament al seu benestar, però sempre que aquesta provisió e beneficis i contribucions financeres no constitueixin ni un pagament directe per un bé o un servei determinat, ni que sigui el producte de cap transacció ni de cap contracte individual. Quines son les categories més importants de despesa social? Aquestes son les prestacions monetàries o transferències monetàries (son monetàries perquè es paguen amb diners, com serien les pensions, pagaments per l’assistència social, ajudes a la baixa per maternitat), els serveis socials (llars d’infants o escoles de bressol, assistència a les persones majors o discapacitats), i desgravacions fiscals (que això vol dir que es deixa de pagar una part dels impostos per propòsits socials, com per exemple l’exempció de pagar impostos en famílies amb nens).
1.2. Despesa pública i Despesa social La despesa publica fa referencia al conjunt de despeses de l’Estat i les seves diferents agències. Aquestes despeses es classifiquena partir de la COFOG (Classifications of the Functions of Government), que distingeix els següents apartats: 1.
2.
3.
4.
5.
Serveis públics generals Defensa Ordre públic i seguretat Afers econòmics Protecció del medi ambient María Aperador Montoya 6.
7.
8.
9.
10.
Vivenda i serveis comunitaris Salut Activitats recreatives, cultura i religió Educació Protecció social ESTRUCTURA SOCIAL Pràctica 2; La Despesa Social i el Finançament de l’Estat de Benestar La despesa social, per tant, és només una part de la despesa publica. La protecció més la salut son la despesa social, encara que l’educació també s’inclou però es tracta per separat.
Com es distribueix la despesa a Espanya? Per una banda hi ha les pensions dejubilació a la qual es dedica un 30.71%, i l’atenció sanitaria el 30.82%. A la supervivència es dedica un 8.89%, a la invalidesa es dedica un 7.16%, a l’atur es dedica un 13.56% i a la família i als fills un 6.76%.
1.3. Exercici 1A: Consulta de glossari de conceptes Passos de l’exercici: - Obrim la pagina de la OCDE: http://www.oecd.org Ruta: Data – Stadistical tools – Glossary of statistial terms Ruta web: http://stats.oecd.org/glossary Consultem què significa un concepte, per exemple “social expenditure” María Aperador Montoya ESTRUCTURA SOCIAL Pràctica 2; La Despesa Social i el Finançament de l’Estat de Benestar 1.4. Exercici 1B: comparativa de la despesa social Passos de l’exercici: - Obrim la pagina de la OCDE dedicada a la despesa social http://www.oecd.org Ruta: Data-Tools for statistics-statistics by tòpic-social Protection and Well-being-“social expenditure – Aggregated data” A l’icon “customize-selection-year” seleccionem les dades del any 2014 (últum any amb dades completes).
Descarreguem l’arxiu i ordenem els països de major a menor despesa social Representem en un gràfic de barreres el resultat.
María Aperador Montoya ESTRUCTURA SOCIAL Pràctica 2; La Despesa Social i el Finançament de l’Estat de Benestar 0 María Aperador Montoya ESTRUCTURA SOCIAL Pràctica 2; La Despesa Social i el Finançament de l’Estat de Benestar 1.5. Exercici 1C: La Despesa social i el Coeficient de Gini Passos de l’exercici: - Obrim la pagina de la OCDE destinada a despesa social.
Ruta: Data – Tools for statistics – Statistics by tòpic-social Protection and Well-bein – Income Distribution and Poverty – by measure A l’icon “costumize-selection-period” seleccionem les dades disponible (any 2012) Ordenem l’arxiu per ordre alfabètic de països i el fusionem amb l’arxiu obtingut i el coeficient de Gini (prèviament cal eliminar el valors “...” per fer el gràfic correctament) per a l’any 2012.
María Aperador Montoya ESTRUCTURA SOCIAL Pràctica 2; La Despesa Social i el Finançament de l’Estat de Benestar 2. Exercici 2: la Despesa social a la UE Objectius: - Familiaritzar-se amb la web d’estadístiques de la Unió Europea i les dades que proporciona Descarregar, analitzar i representar dades de la despesa social de diferents països de la UE Passos de l’exercici: - Obrim la pagina d’estadístiques de la unió Europea (Euroestat) www.ec.europea.eu/euroestat Ruta: Data – Population and social condition- social protection – expenditure on social protection per inhabitat (Tables, Graphs and Maps interface) Descarreguem l’arxiu i realitzem un gràfic de l’evolució de la despesa social d’Eslovàquia, Espanya, Luxemburg i el conjunt de la UE (17 països) María Aperador Montoya ESTRUCTURA SOCIAL Pràctica 2; La Despesa Social i el Finançament de l’Estat de Benestar María Aperador Montoya ESTRUCTURA SOCIAL Pràctica 2; La Despesa Social i el Finançament de l’Estat de Benestar María Aperador Montoya ...