Características del periodismo visual (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Llenguatge i gèneres informatius
Año del apunte 2013
Páginas 5
Fecha de subida 19/05/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

LENGUAJE Y GÉNEROS INFORMATIVOS El lenguaje informativo en radio y televisión Tienen una dinamica totalmente diferente a la prensa escrita. Las citas literales son cortes de voz auténcitas del “merluzo de turno”.
Características distintivas del texto en radio-televisón ESCRIURE PER A L’OÏDA  Estil propi de la conversa (conversación amena)  considerar la fugacitat i la capacitat limitada de retenció  pensar la informació no com a “donada” sinó com a “rebuda”  L’equilibri entre novetat i redundància LA PIRÀMIDE INVERTIDA NO EXISTEIX  L’entradeta o atraure l’espectador, despertar l’interés i explicar l’essència o la funció del persentador: estil pla o personalitzat  La notícia: l’inici, el cos i tancament Frases més breus. però sobretot frases ORDENADES  Ordenació del sentit: l’oient no pot captar detalls abans d’haver entès el sentit general que té la frase  Ordenació dels elements: la memòria immediata de l’oient no pot “rebobinar” tan fàcilment com la del lector.
ORDENACIÓ ADEQUADA  A les exigencies informatives  Registre oral “Un autobús he agafat aquest matí per anar a la Facultat” → NO.
 Simplificar les frases: llenguatge planer + saber destriar  dividir les frases: a cada fraseuna idea o com a molt dues, una idea (dues com a màxim)  NO subordinades abans de principal: especialment en oracions condicionals i concessives: “Si l’any que ve s’arriba a un increment del PUC superior a 1 per cent, es podrà dedicar més recursos a les universitats” → NO.
 NO frases inserides unes dins de les altres (frases xoriç): L’autobús sinistrat, que va ser comprat per l’empresa fa uns 5 anys, portava els turistes de Barcelona a Sitges→ NO.
 Els signes ortogràfics no s’escolten CINCO CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL 1. Registre oral  No parlem de la manera com escrivim o Som més col·loquials o Som més reduntants 2. Forma de percepció  La gent no escolta de la mateixa manera que llegeix o Grau de atenció o Estructura lineal 3. Brevetat  Una notícia a la ràdio i a la TV pot ser fins a 10 vegades més curta que al diari 4. Temps verbals canvien  Allò que en un diari va passar “ahir”, la ràdio ha passat avui 5. Hi ha imatges (a la TV)  Mana la narrativa audiovisual  Expliquem “storys” oblidem la piràmide invertida CARACTERÍSTIQUES GENERALS (PROCÉS RÀDIO)  Redactar la notícia d’acord amb les exigències del llenguatge oral ELS TALLS DE VEU Cites directes i cites indirectes, les indirectes són talls de veu. Introducció a les delcaracions: Frases safata (serveixen per introduir un personatge del qual posarem un corte de voz): contenen el nom de la persona, no acaba amb dos punts i no diu el mateix que ja sentirem dir a la persona citada: ajuda a orientar el sentit de la cita i la completa.
50 CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFICAS DEL LLENGUAJE 1. El periodista solo oirá lo que le diga el periodista radiofónico. No hay un texto en el que se pueda releer lo que no se ha entendido bien 2. Lenguaje inteligible y una selección muy estudiada de las palabras que mejor describan el suceso y que mejor se entiendan. Palabras más cortas, más usuales y más inconfundibles al oír 3. Frases directas y sencillas. combinar frases simples y compuestas para evitar el efecto telegrama. Utilizar los conectores y nexos entre frases también para evitar el efecto telegrama 4. Ir al grano, evitar rodeos, para no distraer o confundir al oyente.
5. Seguir un orden lógico y cronológico en la narración para que el devenir de los datos o los hechos resulte natural al oyente (NADA DE FLASHBACKS) 6. Escribir para el oído: más concisión, ser más escuetos.
7. Ordenar por los hechos situando primero al oyente.
8. No abrumar con demasiados datos y cifras que aturdan al oyente y lo desconcentren.
9. Si pueden usar una palabra, no usen dos (economia expresiva) 10. Concretar al máximo 11. Claridad 12. Evitar términos especializados.
13. “Obama es el primer negro que llega a la presidencia (está bien) “Un ladrón chino roba….” (está mal, parece que todos los chinos sean ladrones).
14. Figuras retóricasmuy claras y muy contundentes 15. Evitar incisos que distraigan al oyente: los malos resultados del madrid estan causando tensiones en la casa blanca hasta el punto que ancelloti… cual es la noticia aqui? 16. Repetir los sujetos muchas veces para que los oyentes no se confundan.
17. Adverbios → innecesarios 18. Preposiciones → siempre las más cortas ( a fin de que... ¡no!- para ¡sí!) 19. Verbos (imprescindibles) y siempre en voz activa ya que son más expresivos (transmiten acción) 20. Presente para aludir a sucesos que estan pasando en el momento en que se está en antena 21. El pretérito perfecto para el pasado immediato 22. El futuro simple (rejuvenece la noticia) 23. Limitar al máximo las negaciones (solo las utilizaremos para contraponer) a) El juez no ha admitido la querella (no) b) El juez ha rechazo la querella (sí) 24. Frases claras i breves: pocas ideas donde se eviten los telegramas 25. Hay que combinar frases cortas y simples. Sin largos incisos para que la lectura resulte natural.
26. No poner demasiados signos de puntuación: dividir la frase en otras más sencillas.
27. Responder solo a los detalles relevantes, no obsesionarse por responder a todas las W en una frase. Demasiada info confunde al oyente y no se asimila.
28. .Las frases explicativas déjenlas para el final. Demasiados datos en un inciso distancian el sujeto del verbo.
29. Hay que escribir de manera que queden pausas para respirar. Eso supone disponer puntos, no espaciarlos demasiados. El ideal de tamaño de la oración será de entre 20-25 palabras por idea.
30. Ahorrar palabras a.
b.
NO: No se ha podido llevar a cabo la operación quirúrgica… SÍ: se ha suspendido la operación.
31. Evitar frases invertidas con formulas que situen claramente al lector en la temática 32. Cómo cerrar la noticia? El oyente se tiene que llevar una sensación potente (evalecen los nombres y los verbos)trwemenda) 33. No exceder con los números y cifras 34. Mejor la edad que la fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento obliga a hacer cálculos. Lo mismo cuando aludimos a periodos de tiempo: páso más de 40 horas en la UBI (mejor si decimos: pasó casi 2 días en la UBI) 35. Mejor no arrancar por números. con números 36. Nombres propios: más que nunca poner el rango o la profesión del protagonista.
37. En los textos de televisión: no repetir lo que la audiencia está viendo en las imágenes, ni tampoco aquello que no puedan ver. Lo mejor es conducir a la audiencia a través de las imágenes.
38. El arranque: si respetamos la claridad y la comprensión, el siguiente punto es llamar la atención.
39. No acumular demasiados datos en el arranque porque dificulta la comprensión 40. Los nombres, si se refieren a personas desconocidas, tienen menor valor que en el relato escrito. Por lo tanto se arranca con el lid ciego y se presenta el personaje en el segundo párrafo.
41. Evitar arranques irrelevantes 42. Estructura de la noticia radiofónica 1. Información del día (protagonistas y hechos)- qué 2.Consecuencias y causas- cómo 3. noseque- por qué  Para atrapar la atención del oyente podemos empezar con preguntas ELS DEU MANAMENTS DEL TEXT INFORMATIU PER A LA RÀDIO I LA TELEVISIÓ 1) Situa de seguida l'oient. No li donis dades abans que s'hagi pogut orientar sobre el tema del qual li estàs parlant.
2) Suscita el seu interès, si cal abans fins i tot d'explicar-li el més substancial de la informació.
3) Escriu frases senzilles. No posis oracions subordinades al davant de principals.
No col·loquis frases inserides unes dins de les altres quan les puguis senzillament juxtaposar.
4) Escriu frases ordenades. Que el sentit i la comprensió vagi produint-se d'una manera lògica i natural.
5) No usis relatius o altres expressions pronominals que obliguin a fer un esforç excessiu per descobrir-ne l'antecedent. Si cal, repeteix aquest sense manies.
6) Prefereix sempre les paraules o expressions actives a les passives.
7) Fuig de les expressions estereotipades, dels llocs comuns, dels tics periodístics, de tot allò que contribueix a fer el text buit i encarcarat.
8) No abusis de les dades, tan nominals com numèriques. Estalvia't els noms que no siguin indispensables. Quantifica només allò que realment sigui significatiu, i oblida't d'allò que l'oient no pugui assimilar.
9) Usa amb mesura els adjectius i els adverbis. No introdueixis judicis de valor, però no pretenguis ser incolor, inodor i insípid.
10) Si pots, gratifica l'oient per haver-te escoltat. Acaba amb alguna punta d'interès.
Tots aquests manaments es resumeixen en un de sol “ESCRIU PER A L'ORELLA DE L’OÏDOR, POSA'T A LA SEVA PELL. VES PENSANT A MESURA QUE VAS ESCRIVINT SI ALLÒ HO DIRIES REALMENT D'AQUELLA MANERA A UN INTERLOCUTOR PRESENT” - Salvador Alsius ...