Captures 2 (2013)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes, tècniques, fonts i organització del treball periodístic
Año del apunte 2013
Páginas 15
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 1

Descripción

Tots els treballs del curs de Mètodes, Tècniques i Fonts i organització del treball periodístic.

Vista previa del texto

Carla Borràs Captures 2 Mètodes, tècniques i fonts 9/01/2014 1. Catastre www.catastro.meh.es Aquest web es tracta del Portal de la Direcció General del Catastre promogut pel Ministeri d’hisenda i Administracions Públiques del Govern espanyol el qual és un registre administratiu on apareixen tots aquells bens immobles registrats al web i amb escriptures. El registre inclou les característiques físiques dels bens immobles, jurídiques i també econòmiques, és a dir, on apareix la localització de l’immoble, la superfície, l’ús… Les dades de la meva finca.
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA Carla Borràs Captures 2 Mètodes, tècniques i fonts 9/01/2014 La manera com ho he trobat.
La localització de la meva finca.
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA Carla Borràs Captures 2 2. Registre Mercantil http://www.rmc.es/Home.aspx Mètodes, tècniques i fonts 9/01/2014 Carla Borràs Captures 2 Mètodes, tècniques i fonts 9/01/2014 Aquesta és la captura de pantalla de la pàgina web del registre Mercantil, que tal com s’anuncien per ells mateixos, es tracta d’una institució oficial de publicitat on apareix tota la informació publicada que contenen els diferents Registres Mercantils Provincials des dels seus inicis l’any 1990. D’aquesta manera es tracta d’un web informatiu que permet l’accés a les diferents empreses registrades.
3. BOE http://www.boe.es/ A partir de la pàgina web del BOE, Boletín Oficial de l’Estado, a l’apartat de Boletines Autonòmicos i accedint a la nostra comunitat podem trobar un recull de les diferents licitacions públiques i adjudicacions fetes a Catalunya.
Carla Borràs Captures 2 Recull dels anuncis de licitacions públiques i adjudicacions Exemple d’una licitació pública de Catalunya Mètodes, tècniques i fonts 9/01/2014 Carla Borràs Captures 2 Mètodes, tècniques i fonts 9/01/2014 4. BORME http://www.boe.es/diario_borme/ El BORME és el Boletín Oficial del Registro Mercantil pertanyent al BOE, el Boletín Oficial del Estado on apareixen diferents notícies relacionades amb el Registre Mercantil. He pogut accedir a través de la Comunitat Autònoma de Catalunya, en la base de dades.
Carla Borràs Captures 2 Mètodes, tècniques i fonts 9/01/2014 5. ISBN i Autor de “Plan estratégico de relaciones públicas” A partir de la base de dades dels llibres editats a Espanya, podem trobar quin és el ISBN i l’autor del llibre en qüestió que volem buscar.
Un cop introduim el títol de llibre ens apareixen les dades de l’autor i del ISBN, les quals són: Autor, Javier Salla García ISBN, 978-84-7698-818-3 Carla Borràs Captures 2 Mètodes, tècniques i fonts 9/01/2014 6. TESEO http://whois.net/ Aquesta base de dades serveix per consultar totes les tesis doctorals registrades a Espanya, l’autor i la seva data de lectura. A partir d’aquest buscador podem trobar la informació que necessitem. El seu accés és públic i gratuït.
Després de posar les dades de l’autor el qual volem buscar, Javier Salla García, ens apareix la seva tesis doctoral referent a la “Enseñanza de la aplicación de las nuevas tecnologías en las licenciaturas de publicidad y relaciones públicas”.
Carla Borràs Captures 2 Mètodes, tècniques i fonts 9/01/2014 7. WHOIS www.whois.com A partir de la pàgina web de whois, en la base de dades en el seu cercador posem el terme el qual volem buscar, FCBarcelona. A partir de la cerca anem al contingut que volem trobar, del suport tècnic, on apareix en la captura de pantalla.
Carla Borràs Captures 2 Mètodes, tècniques i fonts 9/01/2014 8. AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php En aquesta base de dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades on apareix qualsevol dada o informació que permeti indentificar-se. En el nostre cas en particular a partir de la secció de “Consulta de ficheros inscritos” podem accedir a la nostra cerca referent a la Fundació Privada Parc de Recerca de la UAB.
Carla Borràs Captures 2 Mètodes, tècniques i fonts 9/01/2014 9. WEB UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) www.uab.cat El web de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) és la pàgina web oficial de la Universitat. En ella apareix tot tipus d’informació per a qualsevol usuari, ja sigui estudiant, professor i fins i tot per als futurs estudiants de la universitat que es vulguin informar sobre els estudis prestats. Es tracta d’una de les universitats públiques de Catalunya.
A través de la secció Institucions i empreses he pogut accedir al contingut del Perfil de Contractant on apareixen diferents propostes de licitacions i adjudicacions de contractants, entre elles la del 26/2013.
Carla Borràs Captures 2 Mètodes, tècniques i fonts 9/01/2014 10. REGISTRE D’ASSOCIACIONS http://www.adpc.cat/new_site/ L’ADPC, l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, la qual està formada per dones que treballen en qualsevol mitjà de comunicació català amb l’objectiu de promoure una millor situació en el món laboral per a les dones periodistes catalanes.
La base de dades d’aquesta associació serveix per fer una recerca dels diferents perfils de dones periodistes de qualsevol àmbit, ja sigui cinetífic, acadèmic, empresari, etc. A partir de les premises de Demarcació, Professió i Especialitat es pot dur a terme la cerca.
Carla Borràs Captures 2 Mètodes, tècniques i fonts 9/01/2014 11. REGISTRE NACIONAL D’ASSOCIACIONS.
Associació professional de gamificacions http://www.interior.gob.es/asociaciones-24 https://sede.mir.gob.es/nfrontal/webasocia2.html;jsessionid=9D1AEE44400AF240 4DF75C20E7F2DF13 A partir de les pàgines web de Ministeri de l’Interior mitjançant la seva base de dades podem accedir a l’associació professional de gamificacions, on podem veure les diferents dades facilitades pel Ministeri de l’Interior.
Carla Borràs Captures 2 Mètodes, tècniques i fonts 9/01/2014 12. CENDO http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp Es tracta d’un buscador, base de dades del Consell General del Poder Judicial per tal de fer recerca sobre informacions judicials. En aquesta captura de pantalla podem veure les diferents premisses que s’han d’introduir per fer la cerca.
En aquesta captura de pantalla podem veure una sentència del Tribunal Suprem de Periodisme Carla Borràs Captures 2 Mètodes, tècniques i fonts 9/01/2014 13. REGISTRE PATENTS I MARQUES http://www.oepm.es/ca/ La OEPM és la Oficina Espanyola de Patents I Marques del govern espanyol el qual és l’organisme públic responsable de registre i la concesió de les diferents modalitats de la Propietat Industrial, a partir de la qual s’obtenen drets exclusius sobre creacions immaterials.
Aquí apareix el logo i el titular de Presentadores.
...