T13. Funció dels elements essencials (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Nutrició i metabolisme vegetal
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 09/04/2016
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

T13. FUNCIÓ DELS ELEMENTS ESSENCIALS Interessa la funció de cada element i els agrupem en 4 grups segons aquesta: - GRUP 1: Són els components estructurals de compostos biològics (carbohidrats, proteïnes, lípids, àcids nucleics) C, H, O, N, S, P (dóna polaritat a la membrana).
- GRUP 2: Són activadors enzimàtics: K, Ca, Mg, Mn i Zn. El potassi és el catió que la planta pot absorbir i mantenir a altes concentracions. El calci és per l’estabilitzar. El magnesi té una funció molt característica: enzims que necessiten magnesi també poden utilitzar manganès. Actua com a àtom central de la clorofil·la, que té 4 anells pirròlics, que han d’estar estabilitzats en un sol pla i això només ho aconsegueix el magnesi. El manganès fa la hidròlisi de l’aigua i estabilitza la transferència de 4 protons en la fotosíntesi i el zinc estabilitza els ribosomes.
- GRUP 3: Són reactius redox: Fe (2,3), Cu (1,2), Mo (2,3,4,5,6) (és important per la nitrogenasa per poder reduir el nitrogen a amoni).
- GRUP 4: Són elements amb funció incerta: B (estabilitat de les membranes i parets), Cl (en el cloroplast per l’estabilitat en el complex de fotòlisis de l’aigua).
...