Olfacte (2015)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Psicologia Bàsica 2
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 07/02/2015
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

L’OLFACTE Un dels sentits mes primitius. Mes clarament va relacionat amb la supervivència. Puc identificar els aliments, allò tòxic,... Es l’únic que no passa pel talem ja que va directament al bulb olfactori connectat amb l’amígdala, es a dir, al nucli genicular lateral.
Sentit químic, detectarem la olor a traves de les substancies volàtils. A cada fosa nasal hi ha uns cinc milions de receptors, tot i que altres animals en tenen vint vegades més. Som capaços de percebre deu mil olors diferents.
Col·locades en paral·lel a unes cèl·lules perquè surti de elles l’axó i vagi a parar al bulb olfactori. Els cilis estan en contacte amb la mucosa i son els que funcionen com receptors sensorials, recullen aquelles cèl·lules que ens entren pel nas.
Les proteïnes detecten les molècules volàtils però quan respirem l'aire fa un gir que quasi no toca els cilis, en canvi quan olorem s'aproxima molt més que quan expulsem l'aire ho fan desordenadament.
Aquestes cèl·lules estan especialitzades i envien mitjançant les neurones olfactòries la informació a un o dos glomèruls. Als glomèruls van a parar el mateix tipus d'olors, es on es fa la primera interpretació o transducció (en comptes del còrtex) es fa un primer anàlisi. L’àrea d'interpretació primària es on identifica olors anteriors per tal es relaciona amb la memòria. Discrimina les olors olorades anteriorment i diferenciar si son agradables o desagradables.
! ! Primera via: còrtex olfactiu primari els axons que surten del glomèrul i van a tres llocs diferents, al còrtex olfactiu primari (lòbul temporal), secundari (lòbul frontal) i amígdala.
Les feromones serveixen per la conducta maternal i sexual i ho regula el sistema vomeronasa, detecta substancies vomerofenines (feromones) que es transmeten a traves de la suor i la orina. Les dones coordinen el cicle de ovulació per les feromones.
...