T.18- Epidemiologia i programes de prevenció del càncer (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Ètica, medicina preventiva i salut pública
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Ètica, medicina preventiva i salut pública TEMA 18. EPIDEMIOLOGIA I PROGRAMES DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER Malaltia genètica no heretada 1. Factors ambientals (84%): físics, químics, dieta, consum tabac i alcohol 2. Infeccions El càncer és una malaltia genètica no hereditària, normalment una mutació provoca l'apoptosi de la cèl·lula.
Quan es produeixen dos o tres mutacions s'obtenen cèl·lules amb una capacitat de regeneració molt elevada que creixen ràpidament. Es considera que s'han de produir almenys 3 mutacions perquè es produeixi càncer.
Càncer - Segona causa de mortalitat en països desenvolupats - El factor de risc més important és la edat - La prevenció radica en la identificació i control de les causes ambientals - Amb la prevenció podem evitar el 40% dels càncers - Amb tractaments adequats es curen més del 50% - La supervivència mitjana als 5 anys s'ha incrementat des del 39% de 1960 al 61% en 1990.
Epidemiologia: font de dades - International Agency for Reserach on Cancer (IARC) - Registre de càncer: sistema d'informació sanitària en base poblacional. A Europa hi ha 75 registres de població, 9 dels quals són espanyols (Albacete, Asturies, Granada, Mallorca, Navarra, País Basc, Tarragona i Saragossa).
- Mortalitat: estadístiques oficials de mortalitat de cada país. A Espanya es codifica la causa bàsica de defunció en els boletins estadístics de defunció (INE).
90 Ètica, medicina preventiva i salut pública Estimació d'incidència i mortalitat a Espanya. Ambdós sexes.
Epidemiologia descriptiva - Diferències geogràfiques en la presentació de càncer: diferències medi-ambientals vs. Diferències racials.
- Causes de les diferències geogràfiques: 1. Factors medi-ambientals (tots els factors no genètics) : dieta, estils de vida, contaminació aire, aigua, terra, aliments i hàbits personals.
2. Factors de risc del tumor (càncers gastrointestinals i endocrí dependents): edat primer embaràs, ús de teràpia hormonal, diferències alimentàries.
3. Exposició a fàrmacs, radiació o factors genètics i hereditaris.
Exemple. Es desconeixen les raons concretes de la major mortalitat de la Ría de Huelva. Aquesta zona ha patit tradicionalment una major pobresa i pitjors condicions de vida que el conjunt d'Espanya. A més a més, aquests condicionants socials continuen manifestant-se a través d'estils de vida nocius per la salut, com l'alta freqüència de tabaquisme, la baixa ingesta de fruita i verdura, i l'elevada prevalença d'obesitat, entre altres factors conductuals. Hi ha evidència de que aquests condicionants socials segueixen afectant a la mortalitat, almenys dins de la ciutat de Huelva, on les seccions censals de major privació social presenten un major risc de mort.
91 Ètica, medicina preventiva i salut pública Supervivència 1990/1994 vs 1985/1989: augment en la majoria de les localitzacions i augment de la supervivència als 5 anys (de 40% a 44% en homes, i de 52 a 57% en dones).
Causes del càncer - IARC: monografies d’avaluació del risc cancerígen en el home.
- Revisions crítiques: dades epidemiològiques i experimentals de carcinogenicitat per compostos químics, físics, biològics i processos industrials.
- Evidència de carcinogenicitat (epidemiològica o animal), genotoxicitat, mutagenicitat, metabolisme o mecanisme d'actuació.
- Classificació carcinogenicitat: - Grup 1: carcinogenic to humans (114 agents) - Grup 2A: probablement carcinogenics to humans (69) - Grup 2B: possiblement carcinogenics to humans (283) - Grup 3: not classificable as to its carcinogenicity to humans (504) - Grup 4: probably not carcinogenic to humans (1) Evidència de carcinogenicitat 92 Ètica, medicina preventiva i salut pública Classificació de carcinogenicitat Percentatge d’incidència del càncer atribuïble a factors de risc a Europa Prevenció i control del càncer Estratègies de prevenció del càncer 1.
Prevenció primària: eliminació o reducció de l’exposició a factors de risc (tabac), eliminació de l’efecte de l’exposició utilitzant factors de protecció (vacunes, dieta, medicaments, etc.) 2.
Prevenció secundària: detecció i tractament de lesions precanceroses (pòlips de colon, displàsia cervical, etc.).
3.
Prevenció terciària: prevenir les discapacitats en pacient amb malaltia en fase simptomàtica i rehabilitació de pacients.
93 Ètica, medicina preventiva i salut pública Estratègies de prevenció en les malalties cròniques Condicions: - Evidència científica de l’eficàcia i efectivitat - Cost-efectiva: factibles en països amb recursos limitats Estratègies de prevenció (Geoffrey Rose): - Poblacional: controlar factors determinants - Individual: individus amb major risc Prevenció del càncer colorectal Prevenció primària del càncer Raons per realitzar-la: - Taxes d’incidència creixents: per augment del risc i envelliment de la població - Costos diagnòstics i terapèutics: a nivell individual com social - Llargs períodes de latència: entre el coneixement científic d’una mesura preventiva i la seva difusió i aplicació a la comunitat.
94 Ètica, medicina preventiva i salut pública Reduir la incidència de càncer: - Coneixement precís dels factors de risc i la magnitud del problema - Legislació: controlar factors de risc i conductes més saludables - Educació i promoció de la salut: modificar conductes en sentit saludable. Hàbits de vida i entorns saludables.
Alimentació i càncer Tabac i càncer Alcohol i càncer 95 Ètica, medicina preventiva i salut pública Radiacions ultraviolades Infeccions víriques Prevenció secundària del càncer - Screening (cribatge): detecció precoç per identificar casos de càncer abans de que es desenvolupin signes o símptomes de malaltia.
Proves de cribatge per als principals tumors 96 Ètica, medicina preventiva i salut pública Codi europeu contra el càncer 97 ...